Bart Tromp in: Nu en toen: internationaal terrorisme
Nu en toen: internationaal terrorisme:
Elsevier 12-03-05

Een tijdlang heb ik rondgelopen met het voornemen hedendaags terrorisme te vergelijken met het anarchistisch terrorisme van het eind van de negentiende eeuw. Die moeite kan ik me echter besparen. Mijn Gentse collega Rik Coolsaet heeft over precies dit thema een boek geschreven, waarvan zojuist een bijgewerkte, Engelstalige, editie is verschenen, Al-Qaeda: The Myth. The Root Causes of International Terrorism And How To Tackle Them, (Academia Press, Gent).

Het huidige islamitisch terrorisme is niet te verklaren in termen van religie of armoede. Het is symptoom van een verkeerd gegroeide samenleving, waarin snelle en onbeheersbare veranderingen maken dat grote groepen mensen zich buitengesloten voelen. Dit geeft extremistische splintergroepen de kans zich op te werpen als kampioen van marginaal geworden groepen (en landen).