Commissie Gelijke Behandeling – Hand geven geen wettige toelatingseis opleiding onderwijsassistent

Commissie Gelijke Behandeling – Hand geven geen wettige toelatingseis opleiding onderwijsassistent

27-03-2006 De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft geoordeeld dat een school voor beroepsonderwijs verboden onderscheid heeft gemaakt door een islamitische vrouw niet toe te laten tot de opleiding voor onderwijsassistent, omdat zij mannen geen hand wil geven.

De vrouw heeft bij aanmelding voor de opleiding aangegeven vanuit haar geloofsovertuiging geen fysiek contact met mannen, ouder dan 12 jaar te willen. De school stelt dat dit in bepaalde gevallen, zoals het geven van een hand, noodzakelijk is voor onderwijsdeelname.

Iedere school heeft een zorgplicht voor een discriminatievrije leeromgeving, waarin zowel mannen als vrouwen gelijk behandeld dienen te worden. Die zorgplicht strekt zich óók uit tot de individuele leerling die fysiek contact vanuit geloofsovertuiging vermijdt. Er zijn voldoende alternatieven voor een respectvolle begroeting. Bovendien is het geven van een hand geen dagelijkse praktijk voor onderwijsassistenten zodat er geen zwaarwegende redenen zijn voor het niet toelaten tot de opleiding.

De samenvatting en de volledige tekst van het oordeel kunt u hier lezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website