Twee burqa-demonstraties: Baas over het eigen lichaam

You may also like...

1 Response

  1. February 6, 2012

    […] in hun context bekeken te worden; het dragen van een sluier is een andere realiteit en praktijk in Afghanistan dan in Nederland. Wel kan in sommige moslimkringen, ook in Nederland, sociale druk een meespelen als factor in de […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *