Nederlands Dagblad – Moslims woedend op arabist Jansen (ofwel: pissen in de bron van Zem Zem)

De kop in het Nederlands Dagblad: Moslims woedend op arabist Jansen

Het artikel begint als volgt:

In moslimkringen is met verontwaardiging gereageerd op de oproep van de arabist Hans Jansen voor de oprichting van een aparte afdeling binnen de veiligheidsdienst AIVD die moslimradicalen in de gaten moet houden.

En wie zijn deze moslims? En uit welke kringen?

,,Hans Jansen demoniseert moslims en roept op tot moord”, vindt bijvoorbeeld Abdullah as-Siddiq van de islamitische website Expliciet. Hij mailde dat gisteren aan alle media.

En dat waren ze wel denk ik. Er worden geen andere bronnen genoemd. Het gaat dus om één persoon van één organisatie, namelijk Hizb ut Tahrir. Hij ageert volgens het Nederlands Dagblad tegen een artikel van Jansen in Opinio.

Hans Jansen pleitte vorige week voor een geheime dienst binnen de geheime dienst. Hij vindt wel dat die zou moeten functioneren onder een strenge democratische controle. ,,Het is niet aan mij om uit te werken hoe dat precies moet. Dat moeten juristen en mensen van veiligheidsdiensten doen.” Vast staat volgens Jansen dat er in Nederland veel meer mensen door radicale moslims worden bedreigd dan doorgaans wordt aangenomen. ,,Ik ken een handvol namen van politici, schrijvers en artiesten die met bedreiging te maken hebben gehad en helemaal niet tot de signatuur van Wilders behoren. Maar ik noem ze niet.” De bedreigden zelf en de media zwijgen dat dood, enerzijds omdat het radicalen op een idee brengt, anderzijds uit angst: vrijwillige zelfcensuur. Jansen noemt het sluipende ‘zelfislamisering’. Hij publiceerde zijn hartenkreet in het jongste nummer van weekblad Opinio .

Hij pleit daarin voor drie maatregelen: er moet een centraal meldpunt komen voor al of niet religieuze doodsbedreigingen, bedreiging van politici en opi-niemakers moet zwaarder worden bestraft en er moet een geheime, fysiek operationele afdeling komen binnen de AIVD, een dienst die nu ,,alleen mag anaylseren, signaleren en brave scripties schrijven”. Jansen wil ‘gediscliplineerde rotzakken’ die ‘zonder dat wij dat willen weten het vuile werk doen’.

Jansen voltooide onlangs zijn tweedelig standaardwerk waarin hij de overlevering rond Mohammed bespreekt. Daaruit blijkt dat de ruimte voor spot over de Profeet en het melden van onaangename kanten van zijn persoon in de loop der eeuwen is weggezuiverd, door de islamitische traditie, maar ook door westerse wetenschappers.

De laatste decennia is er een kentering, maar echt historisch onderzoek is moeilijk – Mohammed-archeologie mag niet van de Arabische regimes – en gevaarlijk: ironie over of relativering van Mohammed trekt de aandacht van fundamentalis-tische imams en aan hen gelieerde moslimradicalen.

En dat was het artikel! Een goede weergave van Jansens stuk, maar het lijkt me als moslims inderdaad boos zijn dat er dan toch meer bronnen van die boosheid moeten zijn dan slechts één. Maar even gezocht op Marokko.nl (het enige forum waar over dit onderwerp gediscussieerd wordt), maar daar vooral schouderophalen en mensen die zich ergeren aan boze moslims. Dat laatste is een terugkerend fenomeen op bijvoorbeeld Geenstijl.nl, Lucas was hier en het Ayaan Hirsi Ali weblog.

Ik heb al eerder naar dit soort berichtgeving verwezen bijvoorbeeld een Telegraaf bericht over kantoorpanden in de Bijlmer die omgebouwd worden tot moskee (terwijl het toch echt vooral over kerken gaat). Een nog beter voorbeeld in dit geval is het bericht in onder meer Quote dat moslims boos zijn (ja alweer) over de Apple Cube in New York die teveel op de Kaaba zou lijken. Als er niks is, dan pissen gewoon in de bron van Zem Zem om toch maar een kwestie te krijgen. Een incident, als dat al heeft plaatsgevonden zoals bij die Apple Cube, wordt opgeblazen door een generaliserende en sensationele kop (immers bij boze moslims is de herinnering aan de cartoon-affaire niet ver weg) zonder veel inhoud. Immers, waar zijn verdorie die boze moslims?! Waar is de woede?! Goed dan, laat degenen die boos zijn zich hier maar melden.

4 thoughts on “Nederlands Dagblad – Moslims woedend op arabist Jansen (ofwel: pissen in de bron van Zem Zem)

 1. Journalisten hebben in hun kaartenbak een vakje ‘boze moslims’. Daar zitten er een stuk of vier in.

 2. Met genoegen het voorstel van Hans Jansen gelezen. Hij heeft gelijk! De woede uit moslim- kringen is dan ook het bewijs van zijn gelijk. Bedreiging, intimidatie zijn alemaal tactieken die door de profeet zelf gebruikt zijn en die iedere goede moslim ook gebruikt. Was het aleen maar in de vorm van KITMAN en TAQIA. Misleiding en gewoon ronduit liegen. Het is onvoorstelbaar dat niemand dit begrijpt. Maar de moslim doet het echt ! De reden is simpel ;de koran is hier heel duidelijk ; een gematigde moslim is erger dan een infidel, en hem wacht de dood. Alle moslims weten dit ! Islam is geen godsdienst ! Islam is een gevaarlijke bloeddorstige fascistiese staats vorm. Mohammed was een levens gevaarlijke, pedofiele, psychopaat ! Wraakzuchtig en wreed en jaloers.! De gevaarlijkste vijand is er een die niet bang is te sterven. Islam is uiteindelijk en cult des doods ! En vergis je niet; het moment dat islam de macht krijgt ben je al je vrijheid en je leven kwijt…….
  Met vriendelijke groet P.

 3. Is politiek den Haag bang of blind?

  Als den Haag de illusie heeft dat er een gematigde islam bestaat dan moet ik hen uit de droom helpen, het is een continue strijd tussen establishment en de geestelijkheid. Er zijn voorbeelden te over in landen als Zanzibar, Somalië, Algerije en zojuist weer Egypte. De moslim zelf wil misschien wel wat losser leven maar het is met name GEESTELIJKHEID tezamen met familie cultuur en achtergrond die de meeste moslims in een wurggreep houdt, en daarmee extremisten in staat stelt het Westen te bedreigen, en dat alles staat los van hetgeen plaatsvindt in Irak

  Kijk naar landen als Egypte waar moskeeën(bewust) tegen kerken werden aangebouwd en 30 jaar geleden nauwelijks iemand met hijab(hoofddoek)rondliep en, nu 98% van de vrouwen.

  Tunesië waar de hijab verboden is en Turkije waar de staat controle uitoefent over de geestelijkheid en moeite heeft de scheiding tussen de Moskee en Staat in stand te houden.

  En ondanks dat, eist de fundamentele geestelijkheid(wahabisten, moslim broederschap) geleidelijk steeds meer ruimte op, die dankzij Internet met het meeste gemak verspreid kan worden en daardoor steeds heftiger wordt en een extra voedingsbodem is voor moslim extremisme binnen en buiten de grenzen van Saudi Arabië

  Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse regeringcultuur (en linkse verzet in de 2e kamer) hierop geen antwoord heeft kunnen en willen vinden en veegt de uitwassen van de islamproblematiek(haat en discriminatie tegen anders denkenden) onder het tapijt(of benoemd het tot onderbuikgevoel) en alléén Wilders haalt ze er weer gretig onder vandaan.

  Alleen indien de Nederlandse politiek erin slaagt strikte regels op te stellen tav. een vrije geloof uiting(voor alle Nederlanders) en het knuffelen van allochtonen achterwege laat, gloort er weer enigszins hoop. En daar hoort ook bij het zorgvuldig en transparant volgen en controleren van geldstromen, geestelijkheid, en scholen, en niet toelaten van opzichtige en afwijkende bouwwerken die binnen een bepaalde geloofsovertuiging gewenst zijn.

  Dat moratorium van 5 jaar op immigratie van Fortuyn en Wilders is misschien toch zo gek nog niet om nog eens goed na te denken over de gevolgen van de immigratie golf van de afgelopen 30 jaar. De artikelen van arabistjansen.nl zullen velen de ogen doen openen. Mensen zijn gelijk maar niet als het gaat om achtergrond , cultuur, denken, en handelen, en dat verschil wordt in Nederland gesubsidieerd met de KNUFFELCULTUUR (zie hoe mw.Arib werd beschermd in de 2e kamer en Turks/Nederlandse militairen in worden gesubsidieerd om de Turkse dienstplicht te mijden) hetgeen de autochtone Nederlander een gevoel van achterstelling geeft en uiteindelijk niet zal accepteren en zich daarom steeds meer afkeert van de gevestigde politiek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website