Goudse toestanden – deel 2

Het moet woensdagavond geweest zijn. Alle fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer zullen bij elkaar geweest zijn. Hetzij in het Kamergebouw, hetzij in één van die leuke, schandalig dure, kroegjes aan het plein aldaar. Benen op tafel, kopje koffie of bier, koekje erbij, maar niet ter ontspanning. De sfeer moet koortsachtig geweest zijn, broeierig. De volgende dag stond immers het debat over het mocro-ghetto-no go area ‘Klein Marokko‘  op de agenda en nu de PVV alle aandacht naar zich toegetrokken had met het pleidooi om het leger naar Gouda te sturen, moesten alle partijen met iets opmerkelijks komen. Niet iets ludieks of zo want dat lijkt op bagatelliseren en dat is verboden. Nee het moet krachtig zijn, slagvaardigheid en besluitvaardigheid uitstralen en toch op z’n minst de suggestie wekken dat we de noden van de burgers serieus nemen. En het had succes. Want de volgende dag volgde er een precisiebombardement op Oosterwei om de Goudse intifadah te stoppen met allerlei originele plannetjes zoals Griffith (VVD) met het idee van ‘vliegende teams‘ van stadsmariniers (als dat geen snelheid en krachtdadigheid uitstraalt weet ik het ook niet meer) en buurtrechters moeten er komen volgens de PvdA, een ASO-bevel van de SP en een doe-normaal-bevel van de ChristenUnie.

Tussendoor even de feiten. Het incident waarbij de buschauffeur bedreigd werd, vond niet plaats in Oosterwei, maar in Goverwelle zoals de factcheckers al opmerkten. (Terzijde: in de beleving van veel mensen is de plek van het incident overigens wel degelijk Oosterwei; dit vanwege de aanwezigheid van veel Marokkaanse Nederlanders daar. Alles wat ‘Marokkaans’ is is Oosterwei en alles wat autochtoon is is Goverwelle.) De factcheckers merken ook op terecht dat dat hele incident nogal in nevelen is gehuld. Wat er precies is gebeurd en door wie wordt niet duidelijk. Wat de overige incidenten zijn die mede aanleiding hebben gegeven tot het besluit van Connexxion evenmin.

Op verschillende plekken wordt melding gemaakt van het feit dat Gouda in de top 25 staat van de AD misdaadmonitor. Dit klopt, voor 2006. Het jaar erop staat Gouda op de 29e plaats; een daling dus. In de monitor van 2006 wordt ook duidelijk dat ondanks een daling van de criminaliteit op diverse terreinen Gouda destijds toch steeg, mede vanwege een stijging bij autoinbraken, vernieligingen en het hoge aantal mishandelingen. Sinds 2005 is de criminaliteit in heel Gouda gedaald met 45%, in Oosterwei met 30%. Er is sprake van meer overlast, maar een verbetering op andere terreinen zoals inbraak en vernieling en de subjectieve veiligheidsbeleving blijft laag maar verbetert wel.Met andere woorden, Oosterwei is al lang één van de meest onveilige wijken in Gouda (vooral het hoge aantal geweldsmisdrijven is zorgelijk) maar de situatie verbeterd langzaam maar zeker. Maar goed dat doet afbreuk aan de ‘sense of urgency’ dat schijnbaar noodzakelijk is. Maar goed om toch mee te doen met alle keiharde plannetjes heb ik er ook één, lang niet zo spectaculair maar toch: er zit in Oosterwei een politiepost die al weer enige tijd dicht is. Misschien is het een idee om het toch maar weer eens te openen?

One thought on “Goudse toestanden – deel 2

  1. De Middenmolenlaan is toch echt fors Goverwelle. Dacht eerst dat het bij de Wissel was gebeurd, maar daar stapte de overvaller op. Tot zover de extra facts.

    Het doe-normaal-bevel hebben we trouwens al. Gewoon zeggen “doe effe normaal”. Te beginnen bij leden van de Tweede Kamer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website