In 2004 werd nog enigszins spottend gewag gemaakt van de ‘schrikbarende‘ islamisering van Nederland. In april 2007 komt Elsevier met een artikel over islamisering van Nederland en een overzicht van de geschiedenis ervan:

31 maart 2007
De Turkse ambassadeur in Nederland wil dat de Turkse taal en cultuur opnieuw onderdeel worden van het Nederlandse lespakket. De Turkse overheid, die zelf ongeveer 140 van de ruim 500 Nederlandse moskeeën controleert en imams uit Turkije stuurt, verzet zich ook tegen het Nederlandse beleid om geen buitenlandse imams meer toe te staan.

30 maart 2007
Volgens de onderwijsinspectie presteert een kwart van de islamitische basisscholen onvoldoende. Twee weken eerder deed staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Onderwijs aangifte tegen de Stichting Islamitische Scholen Helmond en omstreken. Dijksma vermoedt ‘malversaties’ met overheidsgeld, wil dat geld terug hebben en heeft de lopende rijkssubsidie ingetrokken. Het Islamitisch College Amsterdam kreeg in december al de aankondiging dat het wellicht moet sluiten wegens de ondermaatse kwaliteit van het onderwijs en onduidelijke geldstromen. Het wordt de school tevens kwalijk genomen dat het onderwijs zich afzet tegen de Nederlandse samenleving.

27 maart 2007
Volgens onderzoek van het multiculturele instituut Forum vinden jonge moslims in Nederland zich meer moslim en Marokkaan of Turk dan Nederlander of Europeaan.

24 maart 2007
De Tilburgse burgemeester Ruud Vreeman (PvdA) heeft, zo blijkt, imam Ahmed Salam drie maanden eerder op de vingers getikt. De Syrische imam zou hebben opgeroepen om de Nederlandse staat schade toe te brengen en geen belasting te betalen. Salam en zijn zoon Suhayb verklaren in het tv-programma Pauw & Witteman dat het een misverstand is. Ze krijgen gedaan dat er in het programma geen wijn op tafel komt. Salam senior kwam in 2004 al in opspraak omdat hij weigerde minister Rita Verdonk (VVD) de hand te schudden.

18 maart 2007
In het Amsterdamse Oosterpark wordt ter herdenking van de moord op Theo van Gogh in 2004 het beeld ‘De Schreeuw’ van Jeroen Henneman onthuld. Spreker is stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet (PvdA) die in 2005 nog bezwaar maakte tegen een monument voor Van Gogh, ‘om onrust in de buurt te voorkomen’.

15 maart 2007
Ondernemersvoorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW waarschuwt voor de Nederlandse handelsbelangen, omdat ‘anti-islamretoriek’ ‘de naam van Nederland’ geen goed doet. ‘Parlementariërs moeten beseffen wat de reikwijdte van hun woorden is,’ vult woordvoerder Ahmed Dadou van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan.

11 maart 2007
Deelnemers aan het tv-programma De avond van het boek wordt ontraden ruchtbaarheid te geven aan het feit dat de schrijfster Naïma El Bezaz, auteur van de roman De verstotene, niet aanwezig is. El Bezaz (inzet) heeft besloten na bedreigingen aan haar adres uit de publiciteit te blijven.

7 maart 2007
Het stoffelijk overschot van de Rotterdamse politieagente Habiba Yaakoubi wordt niet gecremeerd, zoals zijzelf had gewild. Haar Marokkaanse familie verzet zich daar om religieuze redenen tegen.

6 maart 2007
Het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes verleent een bouwvergunning voor de Westermoskee van de Turkse Milli Görüs-beweging. Op dezelfde dag besluit de Autoriteit Financiële Markten onderzoek te doen naar illegale handel in effecten in Turkse moskeeën als de Aya Sofia, voorganger van de Westermoskee, waar geld zou zijn ingezameld voor duistere ‘islamitische’ beleggingsfondsen. Moskee-initiatiefnemer Uzeyir Kabaktepe haalde geld op in Saoedi-Arabië en wil invoering van de sharia voor Nederlandse moslims. Naar buiten toe gold Milli Görüs in Amsterdam als een op integratie gerichte organisatie, die uit zou zijn op de verspreiding van een ‘liberale’ islam. Een jaar voor de bouwvergunning legde minister Piet Hein Donner (CDA) van Justitie al de eerste steen.

6 maart 2007
Khadija Arib, Kamerlid voor de PvdA, is in opspraak omdat ze lid is van een adviesraad van de Marokkaanse overheid.

1 maart 2007
Geert Wilders (PVV) dient wegens hun tweede nationaliteit een motie van wantrouwen in tegen PvdA-staatssecretarissen Nebahat Albayrak en Ahmed Aboutaleb. Ondanks zijn ontkenning zeggen fractievoorzitters Jacques Tichelaar (PvdA) en Mark Rutte (VVD) dat het Wilders te doen is om de islamitische achtergrond van de bewindslieden.

Maart 2007
De Onderwijsraad pleit voor het aanpassen van het onderwijs aan de etnische en religieuze achtergronden van de leerlingen.

27 februari 2007
De Amsterdamse hoogleraar Annelies Moors zegt dat modeverschijnselen in islamitische vrouwendrachten in het Midden-Oosten ontstaan en van daar naar Nederland komen.

26 februari 2007
Directeur Ernst Veen van de Nieuwe Kerk in Amsterdam bevestigt dat de Turkse overheid hem heeft gedwongen hoofdstukken te schrappen uit de catalogus bij een tentoonstelling over Istanbul. De gewraakte passages gingen onder meer over de genocide op (christelijke) Armeniërs ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en over homoseksualiteit in Ottomaanse badhuizen.

2 februari 2007
Het Amsterdamse ‘islamitische debatcentrum’ Marhaba (’islam, cultuur en ontmoeting’) mag van minister Rita Verdonk (VVD) voor Integratie gesubsidieerd worden. In december 2006 hadden de fracties van CDA, VVD en SP in de Amsterdamse gemeenteraad bezwaar gemaakt tegen een subsidie van om te beginnen 800.000 euro die burgemeester Job Cohen (PvdA) voor het islamitische debatcentrum wil geven, overigens zonder dat er ooit een subsidieaanvraag was ingediend. Anders dan de oppositionele fracties in de raad ziet Verdonk de subsidie van Marhaba niet als een schending van de scheiding tussen kerk en staat. Marhaba is de Amsterdamse vestiging van wat premier Jan Peter Bal-ken-ende (CDA) eerder opperde als ‘Huis van de Arabische Cultuur’. Het overkoepelende idee heet nu ‘Kosmopolis’ en wordt voorgezeten door Medy van der Laan, die als D66-staatssecretaris het plan nog bij de ministerraad indiende.

Januari 2007
Minister Maria van der Hoeven van Onderwijs (CDA) subsidieert het Cosmicus-college, een Rotterdamse school die volgens critici een verkapte onderneming is van de fundamentalistische Turkse Nurcu-beweging.

23 januari 2007
Cabaretier Ewout Jansen krijgt afzeggingen en minder boekingen omdat hij grappen maakt over moslims. Na een optreden op een vmbo-school kwamen drie scholieren op Jansen af. Eén van hen: ‘De islam is geen gewelddadige godsdienst. Als je dat nog één keer zegt, ram ik je in elkaar.’ Cabaretiers blijken beducht voor het maken van islamgrappen. Youp van ‘t Hek: ‘Ik let wel op mijn woorden. Ik denk wel na.’

17 januari 2007
De veroordeelde terrorist Samir A. krijgt na een hongerstaking zijn zin: de eveneens veroordeelde vrouwelijke terroriste Soumaya S. en een tweede vrouwelijke gedetineerde worden van de speciale terroristenvleugel in Vught overgeplaatst naar Rotterdam. Soumaya zelf wil dat helemaal niet. Maar Samir vindt de aanwezigheid van de vrouwen strijdig met zijn geloof.

1 januari 2007
De omstreden islamitische filosoof Tariq Ramadan wordt voor twee jaar gasthoogleraar aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. De Verenigde Staten weigerden hem eerder een visum vanwege zijn steun aan terroristische groepen.

25 december 2006
Koningin Beatrix zegt in haar kersttoespraak dat er naast wettelijke grenzen aan de vrije meningsuiting ‘normen van moraal en beschaving’ zijn: ‘Een recht om te beledigen bestaat niet. (…) Om spanningen te beheersen is inspanning vereist en bereidheid met elkaars opvattingen rekening te houden.’

21 december 2006
Volgens wetenschapper Jan Rath passen moslims steeds meer islamitische regels toe in hun bedrijven. Het verschil zou bestaan uit gezongen Arabische poëzie als achtergrondmuziek, het ontbreken van alcohol, alleen vlees van ‘halal’ geslachte dieren, het afzien van rentedragend krediet, iftar-maaltijden tij-dens de Ramadan en het aantrekken van hoofddoekdragend personeel. Op de foto een Albert Heijn-winkel met halal-vlees.

20 december 2006
De verantwoordelijke ministers melden dat het ‘dreigingsniveau’ qua terrorisme voor Nederland ’substantieel’ is. ‘Islamitische huwelijken’ blijken als instrument te fungeren voor de bekering van autochtone vrouwen en meisjes.

19 december 2006
Het Rode Kruis organiseert een kerstdiner in de Diamantbuurt in Amsterdam en schrijft voor dat er bij dit diner alleen ‘halal’ mag worden gegeten.

9 december 2006
Bang om moslims te kwetsen verbiedt de Nederlandse ambassadeursvrouw Marinka van Dam-Bogaerts in Jakarta de verkoop van rookworsten op jaarlijkse bazaar.

28 november 2006
Volgens onderzoeker Jean Tillie van de Universiteit van Amsterdam staan 1.500 moslims in Amsterdam op het punt de Nederlandse samenleving af te wijzen. 40 Procent van de Marokkaanse jongeren wijst de westerse waarden af en 6 à 7 procent zou de islam met geweld willen ‘verdedigen’.

18 november 2006
De in Turkije geboren PvdA-politica Hatice Can-Engin zegt dat islamitische werknemers onder valse voorwendselen gebedsruimtes claimen om die vervolgens voor andere doeleinden te gebruiken. ‘Ze speuren de wet af naar bepalingen waar ze gebruik van kunnen maken. Dat kun je hen niet kwalijk nemen, want zo werkt het hier.’

Oktober 2006
De Kamerleden John Leerdam (PvdA) en Kathleen Ferrier (CDA) klagen over de onevenredige aandacht voor islamitische allochtonen. Alle allochtonen zouden erop worden aangekeken moslim te zijn. Ze vinden ook dat er verhoudingsgewijs te veel subsidies naar islamitische immigrantengroepen gaan.

28 oktober 2006
De uit Marokko afkomstige wetenschapper Fouad Laroui heeft de ervaring dat vanwege hun islamitische partner tot de islam bekeerde studenten het fanatiekst religieus zijn. Sinds enkele jaren lijkt het aantal bekeringen van niet-moslims toe te nemen, vooral vrouwen bekennen zich tot de islam en hun leeftijd wordt steeds lager.

24 oktober 2006
Het CNV trekt na protesten uit de achterban een plan in om christelijke feestdagen in te ruilen voor islamitische.

21 oktober 2006
De islamitische thuiszorgorganisatie Uenzo uit Eindhoven gaat ook in Limburg steunpunten vestigen om te voorzien in de behoeften van oudere moslims aan thuishulpen met een islamitische achtergrond. ‘Het afstoffen van de Koran is iets waarmee je allochtone cliënten erg kunt beledigen.’

19 oktober 2006
Palestijnse ambtenaren krijgen ter gelegenheid van de Ramadan ieder 280 euro. De helft van de 20 miljoen euro wordt betaald door de Nederlandse regering.

13 oktober 2006
Albert Heijn begint in 45 winkels ‘halal’ vlees te verkopen. Dierenbeschermers protesteren.

27 september 2006
Ondernemer Paul Sturkenboom wil binnen twee jaar een islamitisch ziekenhuis openen in Rotterdam.

20 september 2006
Niet lang na 2020 zal het stijgende aantal moslims even groot zijn als het dalende aantal katholieken, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van de Marokkanen vindt ruim eenderde dat meisjes een hoofddoek moeten dragen, bij de Turken een kwart. Er zijn inmiddels 350.000 Turken in Nederland, 315.000 Marokkanen, 44.000 Irakezen, 37.000 Afghanen, 29.000 Iraniërs en 22.000 Somaliërs.

7 oktober 2006
Hoogleraar Ruud Peters meldt dat sharia-testamenten in het Nederlands recht passen. Op die manier kunnen erflaters dochters maar de helft laten erven van wat zonen krijgen. Nederlandse notarissen zouden daaraan meewerken.

9 september 2006
Geestelijk leider Mohammed Noorani Siddiqui van de World Islamic Mission komt naar Amsterdam. In de Tweede Kamer is verbazing dat deze Bin Laden-aanhanger een visum heeft gekregen.

September 2006
Er komen, vanwege de terreurdreiging, scherpere eisen aan pasfoto’s. Die gelden niet voor vrouwen die om godsdienstige redenen een hoofddoek dragen.

Augustus 2006
Bij InHolland in Amstelveen begint een imamopleiding. Ook in Leiden en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn islamitische religieuze opleidingen.

4 augustus 2006
De Haagse VVD en de Islam-Democraten pleiten voor een ‘halal-hypotheek’. Het renteverbod uit de Koran is zo te omzeilen, terwijl de belastingaftrek van hypotheekrente overeind blijft. Enkele maanden later komt het Leidse Bilaa-Riba al met een halal-hypotheek.

30 juni 2006
Minister Piet Hein Donner van Justitie (CDA) zegt dat ‘het mogelijk moet zijn dat moslimgroeperingen langs democratische weg aan de macht komen’. ‘Als tweederde van de Nederlanders morgen de sharia wil invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?’

Juni 2006
De Utrechtse universiteit schrapt in de afscheidsrede van hoogleraar theologie Pieter van der Horst, omdat sommige passages ‘islamofoob’ zouden zijn, islamitische studenten in beroering zouden kunnen komen en de veiligheid van de professor in het geding kan komen. Hoogleraar Van der Horst wilde in zijn rede waarschuwen voor het islamitisch antisemitisme, dat in het Midden-Oosten gemeengoed is.

25 februari 2006
Minister Agnes van Ardenne (CDA) van Ontwikkelingssamenwerking kritiseert naar aanleiding van de Deense ‘Mohammed-cartoons’ in een artikel in de Arabische krant Asharq Al-Awsat de islamcritici. ‘Deze houding van fundamentalistische secularisten is niet alleen betreurenswaardig, maar ook intrinsiek gevaarlijk.’

25 december 2005
Koningin Beatrix in haar kersttoespraak: ‘Woorden als “Gode zij dank!” maar ook “Allah zij geprezen!” verwijzen naar een godsvertrouwen dat een aloud gevoel van eerbied en geborgenheid uitdrukt.’

2 november 2004
Theo van Gogh vermoord door Mohammed Bouyeri. Kamerleden Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali moeten onderduiken. Premier Balkenende, voorzitter van de Europese Raad, krijgt de kans om de aanslag in de Raad aan de orde te stellen, maar weigert. Balkenende (foto) reist niet af naar Amsterdam, wel naar een islamitische basisschool in Uden die in brand is gestoken. Koningin Beatrix praat in Amsterdam met jonge moslims.

November 2005
De Rotterdamse wethouder Marco Pastors (Leefbaar Rotterdam) moet aftreden omdat een raadsmeerderheid afkeurt dat hij heeft gezegd dat criminele moslims hun daad legitimeren met een beroep op de islam.

30 september 2005
Het Deense dagblad Jyllands Posten publiceert politieke cartoons over en met de islamitische profeet Mohammed. Nadat er maanden later in het Midden-Oosten rellen uitbreken stelt premier Balkenende dat de vrijheid van meningsuiting beperkingen kent. Hij pleit voor respect en dialoog.

September 2005
Negentien veroordeelde jongeren blijken hun ‘taakstraf’ te hebben verricht in de omstreden Haagse As Soennah-moskee.

12 april 2005
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert contact te zoeken met terreurbewegingen. WRR-rapporteur Jan Schoonenboom beticht Ayaan Hirsi Ali (VVD), Geert Wilders en Maxime Verhagen (CDA) van ‘islam-bashing’.

23 maart 2005
Stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet van Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer bevestigt dat de politie tot dan toe zelden actie ondernam tegen acties van moslims tegen homoseksuelen. Wie klaagde, werd afgescheept: ‘Waarom gaat u niet in een andere wijk wonen, U weet toch dat hier moslims wonen?’

15 maart 2005
Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD) door de rechter op de vingers getikt. Ze wordt vrijgesproken van discriminatie van moslims, maar moet van de rechter in de toekomst wel beter op haar woorden letten.

Januari 2005
De schilder Rachid ben Ali wordt bedreigd en bewaakt. Hij maakt controversiële schilderijen met islamitische figuren.

13 november 2004
Tijdens een CDA-congres zegt minister Piet Hein Donner (CDA) van Justitie dat het kabinet wettelijke mogelijkheden om godslastering aan te pakken strenger zal gaan toepassen.

November 2004
De Rotterdamse politie verwijdert de tekst ‘Gij zult niet doden’ – naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh op 2 november – van een Rotterdamse kunstenaar omdat een nabije moskee die tekst ‘racistisch’ vond.

21 september 2004
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zullen er op 1 januari 2006 een miljoen moslims in Nederland zijn, twee keer zoveel als in 1990.

29 augustus 2004
De korte film Submission – ‘onderwerping’ – van Ayaan Hirsi Ali op tv vertoond. Na de moord op de regisseur van de film, Theo van Gogh, op 2 november 2004, is de film om veiligheidsredenen nergens meer te zien geweest.

11 mei 2004
De gemeente Amsterdam wil het voor nieuwe ambtenaren mogelijk maken de ambtseed af te sluiten met de woorden: ‘Zo waarlijk helpe mij Allah, de erbarmer, de barmhartige.’

11 maart 2004
Islamitische terroristen plegen aanslagen in Madrid. Twee weken later zegt premier Balkenende op een Europese top dat terreur niet alleen moet worden bestreden met veiligheidsmaatregelen, maar ook met ontwikkelingshulp en ‘dialoog met andere culturen en religies’.

December 2003
Leraren in Amsterdam en elders zeggen dat ze niet meer over de Holocaust durven te beginnen omdat er dan een dreigende sfeer in de klas ontstaat. Homoseksuele onderwijzers durven niet meer voor hun geaardheid uit te komen.

5 december 2002
Een kwart van de basisscholen in de Randstad verschuift de viering van Sinterklaas omdat het islamitische Suikerfeest samenvalt met Sinterklaas.

13 september 2002
Moelah Krekar, oprichter van de Iraakse terroristische organisatie Ansar al-Islam wordt op Schiphol gearresteerd op verdenking van terrorisme, op verzoek van zowel Jordanië als de Verenigde Staten. Maar de Nederlandse autoriteiten laten hem naar Noorwegen gaan en betalen hem ook nog 45.000 euro schadevergoeding.

13 april 2002
Enkele tienduizenden demonstranten, overwegend Marokkanen, demonstreren in Amsterdam voor de Palestijnen. Hakenkruisen wapperen aan het oorlogsmonument op de Dam. Spandoeken vergelijken de Israëlische premier Sharon met Hitler en spreken van ‘De leugen van de zes miljoen’ en ‘Joden, het leger van de profeet Mohammed is in opmars’. Een deel van de demonstranten valt joden en homo’s aan.

1 januari 2002
Burgemeester Job Cohen zegt op zijn eerste nieuwjaarsreceptie dat hij imams als sleutelfiguren wil inzetten voor de integratie.

7 november 2001
D66-Kamerlid Olga Scheltema wil de wijn uit het kerstpakket, ter wille van moslims. Albert Heijn deed alcohol en varkensvlees in 2001 al uit kerstpakket.

2 november 2001
Tientallen islamitische bezorgers van NRC Handelsblad weigeren het magazine M te verspreiden omdat er op het omslag een afbeelding van de Koran staat. De voorzitter van de Nederlandse Moslimraad steunt de bezorgers.

14 september 2001
Veel scholen willen wegens ‘onbeheersbare reacties’ geen drie minuten stilte ter herdenking van de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september.

11 september 2001
Aanslagen in New York en Washington. Minister Klaas de Vries (PvdA) van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst scherp zal letten op personen die ‘een koude oorlog tegen de islam’ willen beginnen. In Ede dansen tientallen Marokkaanse jongeren uit vreugde over de aanslagen. Volgens een Contrast-peiling heeft grote meerderheid van Nederlandse moslims in meer of mindere mate begrip voor ‘9/11?.

Voorjaar 2001
Minister van Afghaans Taliban-regime kan ongehinderd aanhangers in Nederland toespreken.

December 2000
Het opera-project Aïsja voor Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 wordt afgeblazen, nadat spelers en andere medewerkers zowel in Marokko als in Nederland met de dood zijn bedreigd.

1997
In Rotterdam wordt een Islamitische Universiteit opgericht.

1995
De BVD rept in het jaarverslag over 1994 voor het eerst over de aanwezigheid van leden van islamitische terroristische netwerken.

1995
Bij de Raad van Kerken bestaan vergevorderde plannen om drie christelijke feestdagen op te geven voor islamitische feestdagen. Het zou gaan om Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag.

1993
De Nederlandse Moslim Omroep wordt opgericht.

September 1991
VVD-leider Frits Bolkestein voorspelt dat de tegenstellingen tussen oost en west opgevolgd zullen worden door die tussen de islam en de democratie. PvdA-politicus Jacques Wallage vindt Bolkesteins uitlatingen ‘ongepast’, GroenLinkser Paul Rosenmöller beticht hem van ‘een verkeerde toon’.

14 februari 1989
De Iraanse ayatollah Khomeiny vaardigt een islamitisch doodvonnis uit tegen schrijver Salman Rushdie die de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Nederlandse moslimleiders, onder wie de latere GroenLinks-lijsttrekker Mohammed Rabbae, eisen van het kabinet Lubbers dat het boek De Duivelsverzen wordt verboden. Ambtenaren van Justitie toetsen het boek op strafbaarheid. Het verzoek wordt afgewezen. Er volgen demonstraties.

1988
In de Haagse Schilderswijk wordt een nieuwbouwproject opgeleverd, waarin het mogelijk is gemaakt om in de woningen twee aparte ‘verkeerscircuits’ te creëren. ‘Wanneer de man bezoek ontvangt, kan de vrouw zich terugtrekken in het privécircuit.’

1988
De eerste islamitische basisscholen worden opgericht.

1988
Het omroepen vanaf de moskee wordt wettelijk gelijkgesteld met het luiden van klokken van kerken.

1977
Het Vleeskeuringsbesluit zo aangepast dat slachtvee volgens islamitisch gebruik onverdoofd gedood mag worden.

1971
Het aantal moslims in Nederland, vooral pas geïmmigreerde Turken en Marokkanen, bedraagt 54.300 personen.

1956
In het Friese Balk en in Den Haag worden de eerste twee moskeeën van Nederland geopend. Koningin Beatrix viert in Den Haag in 2006 het vijftigjarig bestaan. Ze komt tevoren overeen geen handen te zullen schudden.

1954
De eerste Nederlandse vertaling van de Koran verschijnt.

1951
Zeventig gezinnen van islamitische Molukse militairen komen naar Nederland. Het zijn de eerste moslims die groepsgewijs naar Nederland komen.

In deze lijst is zo ongeveer iedere scheet van een vermeende moslim een teken van islamisering. Het voegen van de Nederlandse vertaling van de Koran in dit lijstje, kan ook als integratie gezien worden. Of wordt integratie van moslims/islam gezien als islamisering? De inzet van een Nederlands kamerlid voor mensenrechten in Marokko is ook een voorbeeld van islamisering (het zal velen deugd doen dat mensenrechten en islam aan elkaar gesteld worden) net zoals het geen wijn schenken bij Pauw en Witteman toen imam Ahmed Salam en zijn zoon daar te gast waren. Het gaat in Elseviers lijstje dan ook om een ‘welwillende opstelling’ ten opzichte van de islam. Ik geloof echter niet dat de Molukkers die naar Nederland kwamen destijds die ‘welwillende opstelling’ zouden onderschrijven.

Met zo’n brede definitie is het niet moeilijk om het spook van de islamisering door Nederland te zien waren zoals bijvoorbeeld Nahed Selim deed in Trouw:

Islamisering is allang binnengeslopen – Trouw

Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren.

Volgens sommigen is de islamisering nu een voldongen feit zoals het voorbeeld van El Hema, halal vlees op het menu van de Tweede Kamer, Nederlandse bedrijven die afstand nemen van Fitna, de SNS-bank met een ‘Arabisch uitziende jongeman met een moslimextremistenbaardje die uw klanten zijn voetzolen liet zien, de boerkini, de Arabischtalige Rotana op de Amsterdamse kabel, agenten die een koran krijgen en islamlessen, voorkeur voor islamitische sollicitanten, Ramadankalender voor zorgverleners, subsidie vanuit Oman voor een museum, islamitische thuishulp voor allochtonen, geen hand geven aan een vrouw met goedkeuring van burgemeester Cohen, moslims die geklaagd zouden hebben over bouwvakkers met een korte broek, een school die moet wijken voor een moskee, natuurlijk sowieso de opmars van moskeeën, zorgcentrum voor allochtonen, natuurlijk de jaarlijkse traditionele discussie over de vraag of het Suikerfeest een nationale feestdag zou moeten worden, pleidooien van moslims voor het islamitisch maken van zwarte scholen, en vast nog wel meer zaken. Er zijn inmiddels ook al de nodige kamervragen over gesteld over diverse van bovenstaande zaken en bijvoorbeeld ook over de bewering dat van Bernard Lewis dat moslims Europa overnemen en wat Nederland daartegen toch zou moeten doen. Er is in de politiek ook wel wat tegengas tegen dit ‘stop de islamisering geluid’ van onder meer Balkenende en Bussemaker
Radar – CGB: Verbod op boerkini in strijd met wet

Volgens Bussemaker worden andere groepen hiermee niet geschaad en is de veiligheid niet in het geding. „Ik ga ervan uit dat gemeenten en zwembadexploitanten ervoor zorgen dat vrouwen in boerkini’s worden toegelaten in zwembaden.” Volgens Bussemaker is van islamisering van de Nederlandse samenleving geen sprake. „Onder islamisering wordt immers verstaan: “de maatschappij organiseren volgens islamitische principes”. Hiervan is in Nederland geen sprake. In ons land geldt het beginsel van rechtsgelijkheid. Alle religies, ook de islam, zijn in Nederland gelijk voor de wet.”

Een dergelijk geluid zet weinig zoden aan de dijk voor de ‘believers’ in de islamisering van Nederland. Dat komt deels door een andere definitie (die van Bussemaker is nog wat beperkter dan die van Selim en veel beperkter dan uit het Elsevier-lijstje komt). Het is echter niet alleen een definitiekwestie, het gaat om meer dan dat (sterker nog de verschillen in definitie komen waarschijnlijk voort uit dit ‘meer’). Want wat is het probleem met islamisering? Toen de Dalai Lama bij Van Dis verscheen wilde hij geen wijn, is dat boeddhistisering? Toen de grootste hindoe mandir in Nederland werd geopend, was er ook geen discussie over hindoeisering.
Stan de Jong » De islamisering van Nederland

Maar je kunt het ook in een breder verband zien: overal waar de islam zijn intrede doet, leidt dat uiteindelijk tot onvrijheid, grauwheid, intolerantie, achteruitgang, armoede en seksuele frustratie. Jammer voor onze kinderen.

En daar zit ‘m natuurlijk de crux. De islam wordt vereenzelvigd met zo ongeveer alles waar wij ons graag niet mee vereenzelvigen.
Volkskrantblog – Barbarij – De islamisering van Nederland

we zijn wel op weg naar de Belfastisering van Europa (in Theo’s woorden) als we een totalitaire oorlogsgodsdienst blijven gedogen en appeasen die fundamenteel antiwesters is, principiëel expansief en politiek, en fel tegen demokratie en mensenrechten, humanisme en emancipatie.

Het heeft te maken met een vorm van vervreemding onder autochtone niet-moslims gepaard met islamofobie. Een groot deel van de genoemde islamiseringsspoken heeft te maken met een toenemende zichtbaarheid van de islam in de publieke ruimte. Deels door een grotere assertiviteit onder moslims, deels door de wens van moslims om moslimburger in Nederland te kunnen zijn, deels door problemen onder moslims en gewelddadige en intolerante acties, deels doordat de autochtone niet-moslims zich niet herkend in zijn of haar omgeving en deels door een angst voor alles wat vreemd is en islamitisch is. De grotere zichtbaarheid wordt versterkt door het opkloppen van allerlei mini-affaires in de media (zoals dat van moslims die een klacht zouden hebben ingediend tegen te blote bouwvakkers – zeer twijfelachtig of dat wel ooit heeft plaatsgevonden) en doordat allerlei eventuele misstanden onder migranten onder het kopje moslims wordt geschaard. Vandaar ook dat sommigen jaren geleden al de indruk hadden overgoten te worden met islam in de media. Enkelen vragen zich daarom ook af of we niet veel meer met een islamisering van moslims en het integratiedebat door niet-moslims te maken hebben.

Ook dat maakt volgens mij echter weinig uit. Het gaat volgens mij veel meer om dat idee van islamofobie gecombineerd met het idee van islamisering. In enkele gevallen ook met het idee dat religie (in het algemeen) leidt tot een beknotting van vrijheden. Het doet er niet toe voor veel mensen of er echt sprake is van islamisering; het gaat om het angstbeeld dat het zou kunnen plaatsvinden met alle vermeende gevolgen die zich misschien zouden kunnen voordoen. Dat vage idee is precies waar Fitna I op dreef en waar Fitna II waarschijnlijk op zal gaan drijven. Daarbij hoeft helemaal niet aangetoond te worden dat islamisering waar is, er hoeft alleen de suggestie gewekt te worden dat het wellicht in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn. Moest Wilders bij Fitna I nog zijn toevlucht nemen tot de Firma List & Bedrog om door middel van verdraaiingen, misvertalingen, halve waarheden en hele leugens dat idee aannemelijk te maken, inmiddels zijn er diverse sites die proberen om lijsten van islamisering samen te stellen zoals Faith Freedom Nederland (al uit 2007 overigens), Meldpunt van Zelfislamisering op Het Vrije Volk, de voorbeelden van islamisering gevraagd op Sargasso en bij journalist Stan de Jong.

De vraag of er daadwerkelijk islamisering van Nederland optreedt is een interessante vraag maar gezien de diversiteit aan issues en de verschillende definities nauwelijks te onderzoeken. Wel interessant is het om te weten met welke voorbeelden mensen komen en waarom zij dat voorbeelden van islamisering vinden en wat volgens hen dan de mogelijke consequenties zijn. Niet islamisering als sociaal verschijnsel is dan onderwerp van onderzoek, maar de vertogen over islamisering, eventuele tegenvertogen en eventuele bijbehorende praktijken. Ik zal de lijstjes met veel belangstelling op die manier volgen hier en u mag natuurlijk altijd zelf uw voorbeelden van islamisering of vertogen daarover insturen hieronder via de comments.