Een impressie van het Nationaal Islam Congres

Op de hoogte blijven? Abonneer je dan op Closer: HIER.

Toen ik gisternacht thuiskwam, was ik doodop en ben nu nog moe. Dat krijg je ervan als je in de nacht van vrijdag op zaterdag je hele speech voor het Nationaal Islam Congres nog gaat bijschaven, vervolgens de hele middag en avond daar blijft (warm!), zoveel mogelijk lezingen en discussies volgt en slechts twee korte pauzes van 15 minuten tussendoor inlast.

Mijn persoonlijke impressie

Maar het was dan ook de moeite waard. Zonder meer één van de leukste congressen die ik heb meegemaakt en ook inhoudelijk waren de lezingen en discussies zonder meer de moeite waard. Tel daarbij nog even op dat ik enkele mensen heb ontmoet die ik eigenlijk alleen online ken, diverse mensen heb gesproken die ik al lang niet meer gezien had en ook nog allerlei vragen over mezelf moest beantwoorden bij bekenden en onbekenden (‘wat doet u eigenlijk op een Islamcongres, bent u ook moslim, wat vindt u van Wilders, hoe komt u er eigenlijk bij om onderzoek te doen bij moslims en in het bijzonder bij salafisten, zijn die salafisten wel een beetje aardig tegen u (ja hoor), enz. enz.). Veel mensen ontmoet en eigenlijk te weinig tijd om ze goed te leren kennen, zeker niet toen ik zelfs een poging deed om twee mensen tegelijk te beantwoorden én nog naar de lezing te luisteren. Ik zal ongetwijfeld over gekomen zijn als een verstrooide professor bij hen ;).

De organisatie was indrukwekkend vond ik zelf. Ja het klopt dat de rijen voor eten en drinken te lang waren en de deuren van de hal te laat open gingen. Maar voor de rest, om in zo’n korte tijd zo’n congres met zoveel sprekers en zoveel bezoekers te organiseren is buitengewoon knap. Opmerkelijk was ook de diversiteit onder de bezoekers. Diverse etnische achtergronden ben ik inmiddels wel gewend, maar de diversiteit aan religieuze opvattingen en wijze van uitdrukking (in kleding e.d.) was zeer groot. Voor het grootste deel ging het dus om moslims die er kwamen om elkaar te ontmoeten, een gezellig dagje uit te hebben en natuurlijk ook om naar de lezingen te luisteren. Er waren natuurlijk ook journalisten, maar ook studenten, collega-onderzoekers en autochtonen die ‘gewoon uit nieuwsgierigheid’ waren komen. Er was een groepje moslims uit Duitsland onder leiding van de Duitse prediker Pierre Vogel en er waren diverse moslims uit België.

Mannen en vrouwen waren tijdens het congres niet gescheiden. Sommigen hadden daar wel moeite mee, maar begrepen het wel. De meesten hadden er geen probleem mee volgens mij en degenen die ik ken die er wel echt problemen mee hebben, hadden het nagevraagd en waren thuisgebleven. Nu lijkt het mij nogal lastig om een plek te vinden waar je zo’n groot publiek in verschillende zalen met parallelsessies kunt scheiden, een lastige opgave. Ik heb overigens begrepen (maar kan het verkeerd hebben) dat de beheerder van de Apollohal een scheiding tussen mannen en vrouwen ook niet wilde hebben.

Zelf heb ik op één na alle lezingen van het Salafisme congres bijgewoond en één lezing daarbuiten van Bilal Philips over ‘Tools for Dawah and dialogue’ die vooral over dawah (missie) ging (en waarin dialoog eigenlijk gelijk werd gesteld aan dawah). Nu moet ik zeggen dat de dawah activiteiten gericht op niet-moslims in mijn beleving nogal beperkt zijn. Niet-moslims zijn welkom in salafi kringen als men zich wil bekeren, maar er zijn weinig activiteiten specifiek daarop gericht volgens mij. De dawah richt zich vooral op moslims. Eén van de bezoekers vond dat Philips (die zich in zijn lezing wel onder meer richtte op de dawah onder niet-moslims) juist moest richten op bepaalde moslims om hen het juiste begrip van de islam bij te brengen; in het bijzonder Bin Laden.

De lezingen bij het Salafisme congres werden voor het grootste deel verzorgd door salafistische predikers. Uit hun verhaal kwam vooral naar voren dat salafisme en de ‘correcte Islam’ hetzelfde zijn; wat de eerste generaties moslims praktiseerden is salafisme. In die zin werden de geschiedenis, de verschillende stromingen in Islam e.d. bekeken en voor het voetlicht gebracht. Eén van de vragen uit het publiek was hoe men dan omgaat met de meningsverschillen die leefden onder de eerste generatie. Het antwoord kwam er op neer dan men die meningsverschillen zou aanvaarden en dat de verschillende standpunten die er toen zouden zijn geweest omtrent bepaalde onderwerpen het uitgangspunt vormen voor nu (er gaat niks af en er komt niks bij). De lezingen werden over het algemeen op een manier gegeven die veel bezoekers aansprak: helder, maar lichtvoetig, serieuze onderwerpen maar met de nodige kwinkslagen en vrolijkheid en met de nodige interactie met het publiek en op een niveau dat denk ik voor de meesten goed te volgen was. Opvallend was dat in de lezingen die ik heb bijgewoond (op die over dawah na dan) het onderwerp tawheed (er is één God en die is uniek en ondeelbaar) nauwelijks expliciet aan de orde kwam terwijl dit toch we een centraal punt is. De lezing over de geschiedenis van salafisme van Khadjé was helder en ook zeer persoonlijk vond ik zelf wat op de aanwezigen (denk ik) ook wel indruk maakte. In mijn lezing heb ik vooral een impressie gegeven van mijn eigen onderzoek en werkwijze dat zich niet zozeer richt op het gedachtegoed (salafisme) maar op salafi-organisaties, netwerken en personen als onderdelen van een brede sociale beweging. Een sociale beweging die zich richt op het revitaliseren van de islam op basis van een ideaalbeeld uit de tijd van de eerste generaties moslims waarbij men probeert moslims onderricht te geven in de correcte islamitische levenswijze op basis van dat ideaalbeeld dat de participanten bevredigender, correcter en rechtvaardiger vinden dan nu. Naast een impressie van werkwijze heb ik fragmenten gegeven van gesprekken die ik heb gehad met jonge moslims en me daarbij vooral gericht op hun persoonlijke ontwikkeling vanuit de vraag hoe mensen zich een beeld proberen te vormen van wat islam nu eigenlijk is en hoe en waarom men daarbij gebruik maakt van de activiteiten van de verschillende salafi netwerken en wat de consequenties daarvan zijn. Een zijvraag daarbij is is waarom de Nederlandse staat salafisten als ‘radicaal’ bestempeld en wat de consequenties daarvan zijn. Deze kwam in de lezing verder niet aan bod, in de discussie een klein beetje. De vragen aan mij uit het publiek kwamen van collega-wetenschappers, studenten (moslim en niet-moslim) en andere belangstellenden (moslim). Opvallend en erg leuk bij de twee laatste groepen vond ik het niveau van hun vragen en het feit dat sommigen mijn boek goed gelezen hadden. Ook de vraag van een collega hoe mijn, wat afstandelijke, sociaal-wetenschappelijke benadering het religieuze aspect (het geloven in God en hoe mensen hun relatie met God beleven) kon ‘begrijpen’ was een zeer goede vraag. Doordat ik me erg richt op de persoonlijke beleving van mensen komt dat aspect in mijn onderzoek zeker terug, maar het spanningsveld blijft. Verder had ik het idee dat veel mensen mijn kritiek op salafistische netwerken en de onderlinge verdeeldheid wel begrepen en deze, tot op zekere hoogte, ook deelden.

Later was er nog een paneldiscussie over salafisme op internet. Die was zeker de moeite waard ook en mijn mede-discussanten Omar en Abdullah hadden interessante punten over de onderlinge bejegening en het eigen handig knippen en plakken van sommige jongeren, de mogelijkheden die internet biedt om een self-made scholar te worden (of althans dat mensen denken dat ze dat zijn) en de consequenties die dat heeft. De daaropvolgende discussie ging over de toekomst van het salafisme met Haitham al Haddad, Bilal Philips, Mohamed Abdul Hadi en Saoed Khadjé. Met name Al Haddad en Philips benadrukten het belang van het opbouwen van islamitische instituties in Europa, voor onderwijs, als tegenwicht en bescherming tegen de, volgens hen, voortgaande secularisering van moslims. Hoe verhoudt zich dat nu met de opvatting dat de moslimgemeenschap in Europa de sterkst groeiende gemeenschap is, zoals Al-Haddad eerder stelde? Of Yasin’s eerdere voorspelling (of wens?) dat moslims de overhand krijgen? Tegelijkertijd was er het beroep van één van hen (ben even vergeten wie) op moslims dat zij hun kinderen ook naar islamitische scholen moeten sturen en stelde hij dat het sturen van de kinderen naar niet-moslimscholen haram (verboden) zou zijn. Dat roept nog wel de nodige vragen op want islamitische scholen in verschillende Europese landen zijn anders van karakter (hier zijn ze publiek, in Engeland zijn het dacht ik vooral privé-scholen evenals in Frankrijk) en ook de kwaliteitsniveau’s van sommige scholen maken het problematisch denk ik.

Aan het einde was er nog een vraag- en antwoord sessie met de verschillende grote namen. Een combinatie van vragen over het huwelijk en andere zaken die (zeer) privé zijn, vragen over de uitvoering van bepaalde zaken kwam aan bod en, mede door de goede leiding van de voorzitter, kwamen er ook (volgens mij althans) heldere antwoorden. Ik heb het niet helemaal meegekregen omdat ik op dat moment verwikkeld was in een strijd met een heerlijk broodje hamburger (halal) en friet met, inclusief koffie en water én met enkele leuke gesprekken met één van de sprekers en een (moslim-) bezoeker en later weer met twee collega’s. Waardoor ik maar net de trein heb gehaald waar de nodige congresbezoekers uit het zuiden en Rotterdam ook nog zaten en we dus het hele congres nog maar eens dunnetjes hebben overgedaan.

Kort samengevat was het congres zeer de moeite waard, vermoeiend en met een goede, gemoedelijke sfeer. De verontrusting die er voor het congres was onder bepaalde groepen zal daarmee zeker niet weggenomen zijn en in de discussies werden ook af en toe door niet-moslims vragen gesteld over religieuze tolerantie (bijvoorbeeld met betrekking tot dawah/missie) en ook de salafistische boodschappen over de islam zal niet iedereen in goede aarde vallen. Ook enkele moslims merkten voorafgaand aan en tijdens het congres op dat zij zich totaal niet herkenden in de salafistische prekers en/of in de inhoud van hun boodschappen. Ik denk dat het een belangrijk congres is geweest waar diverse onderwerpen aan bod kwamen die al veel langer onder moslims in discussie zijn zoals burgerschap, de positie van de vrouw, de sharia en de verschijningsvormen van het salafisme. Salafisme, of in mijn termen de salafi beweging, werd niet zozeer als een probleem behandeld (hoewel sommigen het wel als zodanig ervaren), maar als religieus-maatschappelijk verschijnsel, beweging of stroming die, of je het nu met hen eens bent of niet, bestaansrecht heeft én een sterke positie in Nederland onder jongeren. Bijzonder was de gemengde samenstelling qua religieuze opvatting en dat had een goede uitwerking op de sfeer tijdens het congres. Denk niet aan al te zware en heel felle discussies, daarvoor was het niet echt de plaats denk ik. Voor veel bezoekers ging het daar ook niet om is mijn indruk, maar om ‘kennis over de islam’ te vergaren. In de wandelgangen waren veel wel wat kritischer overigens. Dit gebeurde zonder het gezag van de salafistische predikers in twijfel te trekken, maar wel duidelijk is dat in het dagelijks leven de islamitische tradities één van de punten zijn die worden meegenomen in de beslissingen van mensen (bijvoorbeeld over naar welke school hun kinderen gaan) en dat andere punten, vaak praktisch van aard (nabijheid van een islamitische school) of meer principieel (kwaliteit van scholen) een grote, zo niet grotere rol spelen.

Het congres in de media en op internet

Verschillende kranten hadden op de dag zelf een aankondiging, zoals de Telegraaf.

De Wereldomroep was aanwezig en heeft een korte impressie:

Verder Nederlands – WERELDOMROEP – Nederlands

Het evenement in de Apollohal trok zo’n duizend bezoekers, die lezingen en workshops bijwoonden van moslimgeleerden uit onder meer Saudi-Arabië, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland. Moslims en niet-moslims discussieerden over burgerschap, de positie van moslimvrouwen en de sharia, de streng-islamitische wetgeving. Ook het salafisme, een stroming binnen de islam die wordt beschouwd als radicaal en anti-westers, kwam aan de orde.

Omroep Brabant heeft voor zover ik kan zien een bericht van het ANP overgenomen:

Omroep Brabant: Radio, TV, Teletekst en Internet

AMSTERDAM (ANP) – ,,Dit is het gezicht van de islam”, zei woordvoerder Saoed Khadjé zaterdag bij aanvang van het eerste Nationaal Islam Congres in de Amsterdamse Apollohal. ,,Vandaag zullen we zien hoe divers de islam is, met al haar verschillende ideologieën.” De organisatie spreekt van een ‘groot succes’ en is van plan het congres elk jaar te organiseren.

AT5 had een korte reportage die je hier kunt bekijken:

Eerste Nationaal Islam Congres in Zuid – AT5 Nieuws

Hoofddoeken, cd’s met Arabische muziek en de digitale Koran. Het was vandaag allemaal te verkrijgen op het Nationaal Islam Congres. Naast spullen kopen kon het publiek luisteren naar verschillende lezingen van zowel liberale als orthodoxe Islamgeleerden. Volgens de organisatie waren er ruim duizend mensen op afgekomen.

Het NOS journaal van 20.00 uur had de volgende reportage die je hier kunt bekijken:

[flashvideo filename=http://www.youtube.com/watch?v=TlpLmAjCX30 /]

Een kritisch verslag in De Pers van Gustaw Bessems:

Be in it to win it! – DePers.nl

Zo’n duizend toehoorders waren zondag aanwezig bij het eerste Nationaal Islam Congres in de Amsterdamse Apollo Hal. Buitenlandse prekers voorzien een machtige islam, vooral hier in het westen.

Propriacures op internet wil maar niet echt lukken, maar ze hebben wel een zure weergave:

Haatpredikers welkom bij NOS

Aha, dus zo zit het. Het NOS-journaal besteedde – vanzelfsprekend – aandacht aan het Nationaal Islam Congres. Een bijeenkomst die in het teken staat van ‘dialoog, begrip en samenleven.’ Op de sprekerslijst: Khalid Yasin. Salafist, fraudeur en geleerde. Geleerde? Jazeker, iemand die claimt dat het aidsvirus gefabriceerd is door de Amerikaanse overheid en Osama Bin Laden een hersenspinsel noemt, krijgt bij de NOS gewoon het predikaat ‘geleerde’ onder zijn puntbaard. Hé Sacha, wanneer krijgt Jomanda nou eindelijk eens dat eredoctoraat?

Qalam – Muslims around the world heeft het Engelstalige bericht van de Wereldomroep overgenomen:

QALAM — Around the Muslim World » Amsterdam: National Islam Congress

Amsterdam: National Islam Congress

Around 1,000 people attended the first National Islam Congress in Amsterdam today. The event was organised by the Institute of Islamic Studies in order to highlight Islam’s diversity and promote dialogue. There were numerous discussions and workshops as well as lectures given by Islamic scholars from numerous countries including Saudi Arabia, United States, Great Britain and the Netherlands.

De weergave in de media was toch wel beperkt gezien de commotie vooraf. Gezien de over het algemeen vrij brave uitlatingen was er waarschijnlijk niet veel te melden als boosmakertjes en om sommige punten goed te begrijpen moet je toch echt meer ingevoerd zijn in de discussies denk ik.

Natuurlijk het was zondag. Er zijn toch wat meer verslagen dan ik dacht:

Enkele persoonlijke impressies:

Levinas and multicultural society: Nationaal Islam Congres

Ik ben naar het Nationaal Islam Congres geweest op mijn verjaardag op 16 mei. “Wat moet je daar nu?” vroegen een paar “atheisten” tijdens een feestje later die avond (met veel bier 🙂 ). Ik vind het moeilijk uit te leggen. Het is vooral dat ik meer wil weten over de islam. Als ik deelneem aan discussies over de multiculturele samenleving dan wil ik weten waar ik het over heb. Daarnaast is mijn interesse voor een deel filosofisch en ook persoonlijk.

Weblog Anja Meulenbelt » Eerste nationale islam congres

Ik kon er niet de hele dag bij zijn, want ’s middags was ook de bijeenkomst in De Balie, over Palestina. Maar ik was bij het begin, en nog een paar uur aan het eind. Het eerste Nationale Islam Congres. Georganiseerd door het Dar-al-Ilm, het Instituut voor Islam Studies. (hier) Bij elkaar werd het bezocht door zo’n anderhalfduizend bezoekers – en dit viel meteen op: grote diversiteit. Vrouwen met en zonder hoofddoek of niqab, mannen met en zonder baard. Maar ook een grote mengeling van etniciteiten, die je, behalve in de Poldermoskee en de islamomroepen, in moslimorganisaties zelden tegen zult komen, hier van alles door elkaar: Turkse achtergrond, Marokkaanse, Surinaamse en nog andere. Heel bewust was er ook gekozen voor een brede insteek: vele stromingen, van streng orthodox tot vrijzinnig waren vertegenwoordigd.

Dubbele leugens: islamcongres, NOS en AT5!

Opties:

1. islam is een vreedzame religie als alle andere, gezellig multiculti, laat iedere het zijne en laten we de boel bij elkaar houden, ons met nieuwe VOC (of actueler Nieuwe Wereld Orde) mentaliteit uitstrekken naar een prettige samenleving.

2. islam is een totalitair systeem, wat sinds de oprichter, Mohammed 7e eeuw, zich gedurende 1400 jaar heeft ontwikkeld van geen enkel tot ca. 60 islamlanden, met zeer veel bloedvergieten, recent nog miljoenen doden onder niet-moslims, zie http://media.terrorismawareness.org/files/MPAC.swf

met een schokkende DVD over de positie van nu ca. 15 miljoen christenen in de moslimwereld en de miljoenen recente doden, gelegitimeerd vanuit de koran/hadith.

Voor meer info www.frontpagemag.com

Geruststellende opmerking voor politiek correcte onnozelaars mbt. islamisering, zoals vele kerken, christelijke organisaties en synagoges, alle politieke partijen behalve de PVV en SGP plus de velen, die toch al niet nadachten, anders dan in eigen belang op korte termijn: slaap rustig voort, optie 1 is uw waarheid.

Voor mensen, die durven nadenken, op basis van feiten en gezond verstand en realiteitszin:

Steun alles, wat de islam ontmaskert, opdat we bewaard worden voor islamisering.

Voor hen, die vanuit hetzelfde gezond verstand en realiteitszin bovendien tot de conclusie zijn gekomen of gaan komen, dat er één God, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jakob bestaat, die liefde, genade en rechtvaardigheid is: zoek Hem in uw gebed en Bijbelstudie, zodat uw ogen verder open gaan voor de tijd, waarin we leven.

En ook het Nederlands Dagblad heeft standaard toch altijd wel veel belangstelling voor dit soort zaken:

Nederlands Dagblad – Nationale Islamdag toont divers gezicht

Op een zogenaamde ‘islambazaar’ konden bezoekers boeken en kleding kopen. Ook was er halal-voedsel te krijgen en waren er verschillende gebedsruimtes ingericht. Eén hal werd speciaal ingericht als ‘Academisch Congres over salafisme’. Moslimgeleerden en deskundigen spraken daar zaterdag vanaf het middaguur over het salafisme, een wereldwijde orthodoxe beweging binnen de islam.

In de ‘salafisme-hal’ konden luisteraars een islamitische kwestie voorleggen aan een bevoegde moslimgeleerde om daarover een zogeheten ‘fatwa’ (religieus oordeel) uit te laten spreken. ,,Maar voor zover ik heb gehoord, is hier nog niet gefatwa’d”, aldus een bezoeker. ,,Een fatwa is een richtlijn voor moslims, géén doodvonnis”, verduidelijkte directeur Saoed Khadjé van Dar al’Ilm, het instituut dat het congres organiseerde.

En let nu op de fragmenten van de Volkskrant en Trouw (inhoudelijk niks mis mee):

Natuurlijk was ook De Volkskrant er:

Gemengd publiek bij eerste Nationaal Islam Congres – Binnenland – de Volkskrant

In de hoofdzaal pleiten vooral gematigde sprekers voor dialoog en burgerschap, terwijl de bovenzaal geheel ten dienste staat van het salafisme, een fundamentalistische stroming die de levenswijze nastreeft van de profeet Mohammed en zijn metgezellen.

Dat veel jongeren in de praktijk moeite hebben islamitische regels te combineren met de moderne samenleving, blijkt tijdens de workshop ‘Sharia in de Nederlandse rechtsstaat’. Eenderde van de toehoorders vindt dat in Nederland een vorm van sharia moet worden ingevoerd om moslims tegemoet te komen. Workshopleider Maurits Berger, hoogleraar islam in de westerse wereld, waarschuwt voor het afschrikwekkende beeld dat velen bij ‘sharia’ hebben. ‘Dan wordt gedacht aan het afhakken van handen en executies zoals in Iran.’ Maar in feite is veel van de sharia al terug te vinden in het Nederlands familierecht, legt hij uit.

’Islam is gekaapt door terroristen’ – Trouw

Het publiek, onder wie nogal wat bekeerlingen, is merendeels jong – twintigers en dertigers – veel vrouwen, soms met nikab, meestal met hoofddoek maar ook wel blootshoofds. De opkomst: een goede duizend.

[…]

De behoudende salafi-richting is ook met andere sprekers goed vertegenwoordigd. Ze maken zich zorgen over de radicalisering van hun jeugd. Hun dubbele probleem: hoe die jongeren tot rede te brengen en tegelijk de wantrouwige buitenwereld duidelijk te maken dat ze niet hetzelfde denken als die jongeren.

[…]

Omdat ze zelf geen sharia-expert is, krijgt ze hulp van de heer Rodam van Nasiha. Rodam werkte voor zijn pensioen op de afdeling successierechten, hij weet dus waarover hij het heeft. Rodam: „Het is opvallend dat vooral nieuwe moslims, bekeerlingen dus, belangstelling hebben voor deze regeling en er gebruik van maken. Marokkanen en Turken tonen wel interesse maar zijn aarzelend. Meestal zijn ze in gemeenschap van goederen getrouwd en dan wordt het moeilijk om iets te regelen. Bij overlijden valt de erfenis automatisch toe aan de partner. Ons eerste advies is dan ook om te trouwen met een huwelijkscontract. We adviseren ook bij echtscheiding. We bemiddelen eerst maar als dat niet lukt dan kunnen wij de scheiding volgens islamitische regels afhandelen. Ook dat kan alleen wanneer er een huwelijkscontract is.”

En bekijk dan de kamervragen van de PVV. Valt u ook iets op?

Radicale moslim-sjeik onthult ware aard islam – Kamervragen – www.pvv.nl

2.)

Bent u ermee bekend dat een van de sprekers tijdens het Nationaal Islam Congres in Amsterdam – sjeik Khalid Yasin – zei: ‘De islam zal de overhand krijgen. Ook al haten de ongelovigen, de afgodendienaars en hypocriete moslims dat’ en ‘het is eigenlijk de bedoeling dat de islam de wereld bestuurt’?

3.)

Bent u ermee bekend dat een andere spreker – Haitham al-Haddad – tijdens dit congres Nederlandse moslims heeft aangespoord Nederlandse shariarechtbanken te eisen?

4.)

Deelt u onze afschuw over deze uitspraken? Bent u ook van mening dat sjeik Khalid Yasin en Haitham al-Haddad met hun uitspraken de ware aard van de islam hebben laten zien?

5.)

Deelt u onze opvatting dat er nooit – in nog geen duizend jaar – formele of informele shariarechtbanken in Nederland mogen worden opgericht? Bent u van plan alles in het werk te stellen om islamitische rechtbanken in Nederland te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

6.)

Deelt u voorts de mening dat de islam nooit en te nimmer de overhand mag krijgen in Nederland en evenmin de wereld bestuurt? Deelt u onze mening dat de islamisering van Nederland met kracht moet worden gestopt? Zo neen, waarom niet?

Op basis van lezerstips kan ik de volgende nog toevoegen:

De Dagelijkse Standaard » Ontdekislam.nl: doodstraf voor afvalligen!

Over de extremistische sprekers op het congres is de afgelopen dagen al genoeg gezegd en geschreven. Maar wie zaten er nu eigenlijk in de zaal? Welnu, de bezoekers van Ontdekislam.nl bijvoorbeeld. Interessante site, dat moet gezegd. Er wordt volop gediscussieerd over de ware islam en over allerlei prangende vragen die daarmee samenhangen. Vragen als: wat er moet worden gedaan tegen ongelovigen? Moet je ze nou de doodstraf geven of niet? Wanneer mag je overspelige vrouwen stenigen? En hoe zit het ook alweer met het afhakken van handen van dieven?

Naar de knoppen: Wordt wakker Nederland. Dit is islam

Vikingdread zegt:

Ok, kort samengevat komt het hier op neer:

1. De islam moet en zal overheersen

2. Islam betekent niet vrede, maar onderwerping

3. Er is maar een islam en salafisme is het

4. Sharia moet, overal, ook in Nederland

5. Kwaliteit van onderwijs is niet relevant, als het maar islamitisch is

Wat betekent dit vertaald naar gedrag van moslims in Nederland, wanneer ze bovenstaande uitspraken ter harte nemen?

Ik hou me te midden van deze dreiging vast aan Jezus. Hij toont ons geen weg van haat en geweld, maar van liefde. Hij roept christenen niet op tot agressie, maar wil dat wij het kwade overwinnen door het goede te doen. Hij onderwerpt niemand en laat de mens vrij in zijn keuzes. Maar omdat de God van de bijbel een heilig God is, zal er uiteindelijk wel een oordeel moeten komen. Niet door mensen, maar door Hemzelf. En daardoor een rechtvaardig oordeel.

PAROOL: AMSTERDAM – Bilal Philips: ‘Misstand islam is misverstand’

AMSTERDAM – Moslims hebben het tegenwoordig niet makkelijk. Om ze te wapenen tegen de negatieve benadering door de buitenwereld gaf shaykh dr. Abu Ameenah Bilal Philips zaterdag op het Nationaal Islam Congres in de Amsterdamse Apollohal moslims tips om kritiek te weerleggen.

Salafism dominates at Dutch Islamic Congress – Radio Netherlands Worldwide – English

Salafism dominates at Dutch Islamic Congress

By Michel Hoebink

The first National Islamic Congress in the Netherlands was held last Saturday in Amsterdam and attracted young Muslims from all over the country. The most prominent speakers at the congress belonged to the fundamentalist Salafism movement.

De krantenverslagen die er zijn, zijn niet slecht, redelijk feitelijk. Het punt van het journaal dat zo ongeveer alle stromingen aanwezig waren (iets wat ook wel in andere verslagen terugkomt) is niet helemaal correct als je ook de sjiieten in ogenschouw neemt; volgens mij waren die er niet. De verschillende soennitische denkrichtingen waren denk ik redelijk vertegenwoordigd, met een grote dominantie van salafistische predikers (wat ook wel recht doet aan de situatie op de markt van religieuze ideeën).

Op diverse fora wordt er nog nagepraat met een enkele kritische noot maar overwegend positief, door mensen die er geweest zijn en die het hebben gemist, zoals (natuurlijk) op Ontdekislam.nl en Marokko.nl Islam&Ik (en ook HIER en HIER), Marokko.nl Actualiteiten HIER en HIERHIER en ook op Ansaar.nl en Maroc.nl. HIER en HIER.

Mijn bijdrage: Marokkaans-Nederlandse jongeren en salafisme, een veldonderzoek (Understanding Islam)

Op zich heb ik wel vaker voor een gemengd publiek gesproken, maar zo gemengd als dit was toch wel een uitdaging. Er zaten immers wetenschappers tussen, studenten en ‘gewone’ moslims en niet-moslims. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen op mijn lezing af te stemmen op het ‘gewone’ publiek en dan met name de moslims. Ik hoop dat dat gelukt is. Onderzoek doen is leuk, maar zo vaak krijg ik niet de kans mijn eigen onderzoek uit te leggen (en dus ook te verantwoorden) naar een moslimpubliek terwijl dit wel van groot belang is. Ik heb voor dat type lezingen de gewoonte om mijn contactgevens mede te delen aangezien niet iedereen er aan toe komt of durft om in een publiek vragen te stellen of kritiek te geven. Enkelen hebben daar gebruik van gemaakt door mij te mailen en eentje heeft een SMS gestuurd. Dank daarvoor en jullie krijgen snel antwoord.

Ik had eerder aangekondigd hier mijn presentatie te zullen plaatsen. Dat ga ik toch maar even niet doen. Allereerst moet ik het eerst bijwerken. Er zaten geen literatuurverwijzingen bij dus dat ga ik nog doen. De fragmenten van de gesprekken met Abu Yasin en Omar (schuilnamen) worden verwijderd en in plaats daarvan geparafraseerd in mijn woorden aangezien zij liever niet hebben dat hun letterlijke tekst verspreid wordt. Daarnaast is het nog geen echt uitgewerkt verhaal. Mocht je de presentatie niettemin willen hebben (incl. powerpoint) dan kun je mailen (je mailgegevens blijven altijd vertrouwelijk!). Voor de journalisten onder u: nee als je op zoek bent naar een nieuwtje dan heeft u er weinig aan. Dus wil je een kopie van de lezing en/of heb je andere vragen, klachten, kritiek of wat dan ook, maak dan gebruik van het onderstaande mailformulier of maak gebruik van MSN en/of Paltalk.

EDIT: ja, ook gewone belangstellenden mogen de lezing hebben.
Op de hoogte blijven? Abonneer je dan op Closer: HIER.

10 thoughts on “Een impressie van het Nationaal Islam Congres

 1. Ik vind het goed dat Amanda Kluveld belicht welke totalitaire en onverdraagzame geluiden te horen waren op dit Nationaal Islam Congres.

  Natuurlijk hebben die maloten ook de vrijheid om hun gedachtegoed uit te dragen, daar niet van.

  De crux is dat sjeik Khalid Yasin in de media gepresenteerd werd als een gematigde, redelijke en vooruitstrevende moslim. En dat hij een graag geziene gast is in de poldermoskee, dat zich ook graag profileert als een redelijk alternatief tegenover de radicale islam.

  Goed dat Kluveld dit beeld corrigeert. Dat ze duidelijk maakt dat er moslimpredikers zijn die totaal niet zo redelijk, polderend en vooruitstrevend zijn als veelal wordt aangenomen.

  Ik vind het prettig als de kaarten open op tafel liggen.

  • Ik snap je punt. Ze stelt het nogal polemisch (iets te voor een wetenschapper, maar goed smaken verschillen). De eerste berichten over Yasin waren overigens helemaal niet zo positief aangezien hij voor zijn eerste komst werd neergezet als een ‘terreurimam’. De berichten over zijn eerste optreden moet je denk ik ook in dat licht zien. Zie bijvoorbeeld NRC:
   http://www.nrc.nl/achtergrond/article2130095.ece/Hou_je_aan_de_wet,_dondert_het_over_de_zolder

   Dat stuk geeft een goed beeld van de sfeer en van de inhoud van zijn optreden die avond. Voor zover ik zijn optredens ken (live en op DVD) denk ik dat je bij Yasin wel degelijk kunt stellen dat hij op punten gematigd, redelijk en vooruitstrevend is. Op andere punten (zoals de waarheid van de islam, richting moslim en niet-moslim politici enz.) is hij dat niet altijd en is hij zeker geen polderaar. De aantrekkelijkheid van Yasin voor veel aanwezigen is juist die combinatie.

 2. Dat zal best. Toch is het belangrijk dat de media Yasin en de zijnen kritisch blijven volgen.

  Ik merk dat veel progressievelingen oneindig veel begrip kunnen hebben voor migranten met de meest reactionaire opvattingen. Kijk maar eens naar wethouder Grashoff die het vurig opnam voor Tariq Ramadan, nadat die door de Gaykrant voor het blok was gezet om zijn vrouwonvriendelijke en homofobe opvattingen.

  Grasshof liet zich daarna ontvallen dat hij de angst voor de islam een volksziekte noemde. Pardon? Wie zijn er volgens hem ziek? Lijdt de redactie van de Gaykrant ook aan deze volksziekte?

  Een progressieve wethouder neemt het op voor een reactionaire fundamentalist en de homoseksuelen ziek noemt. De wereld op zijn kop… Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

  Progressievelingen werpen zich graag op als beschermelingen van migranten daar waar het disciminatie en armoede betreft. Dat is aan te prijzen, maar minder verstandig is dat ze daarmee ook de bescherming van de religies van migranten in hun portefeuille hebben opgenomen.

  Want daar wringt de schoen nogal eens, want een vooruitstrevende islamitische imam of geleerde of goeroe staat nog heel ver af van wat we in andere contexten met vooruitstrevend bedoelen.

 3. Ik was bij de speech die Khalid Yasin gaf in de grote hal van het Nationaal Islamcongres en vind het opvallend dat ik niemand gehoord of gelezen heb over de manier waarop de shaykh geld losklopte uit de zakken van de aanwezigen. Geld waarvan we geen idee hebben hoe het besteed gaat worden.

  “If you don’t want to put money in the envelope, that’s ok. That is because you are selfish and greedy. Because you are not the needy.” Inderdaad een groot retorisch talent.

  Ongelooflijk dat de organisatie van het congres, die verder een prima dag in elkaar hadden gezet, dit toestond.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website