Het kan bekeren – jonge bekeerlingen

You may also like...

2 Responses

  1. June 29, 2009

    […] Het kan bekeren – Jonge bekeerlingen […]

  2. January 11, 2011

    […] discussiepunten is ook hoeveel moslimbekeerlingen er nu eigenlijk zijn. In Nederland is er ook enig onderzoek verricht naar de, naar schatting 12.000, bekeerlingen en de weg die zij hebben afgelegd om bij de […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *