NRC / Mohammed Benzakour – De PvdA heeft de allochtone achterban verdacht gemaakt

You may also like...

2 Responses

 1. L. Langeweg says:

  “Hoe vallen sociaal zwakkeren te verheffen als telkens hun religieuze identiteit wordt gekrenkt?”

  Moeten niet-moslims -apen, honden en varkens volgens de Koran- de Moslims verheffen? Kunnen de Moslims dat zelf niet?

  “onderwijl zwaait de vox populi de scepter in Den Haag.”

  Hoort u liever de stem van de elite dan die van het volk?

  “Zo radicaal als vijftig jaar geleden de overgang werd gemaakt van een kleingeestige, bijbelse natie naar een progressief, vrijzinnig land, zo radicaal is de stemming de laatste jaren teruggedraaid.”

  U wilt Nederland van een “kleingeestige Bijbelse natie” tot een progressieve, vrijzinnige Koranse natie maken? Lijkt me een tegenstrijdigheid in termen.

  Christelijke Nederlanders zouden overigens zich zeer gekrenkt kunnen voelen door uw benaming “kleingeestig bijbels”.

  “De allochtone stem is voor de grote partijen van strategisch belang in de slag om de macht in de steden.”

  Zou het kunnen zijn dat de autochtonen vinden dat het tijd wordt voor Moslims hun eigen partij te beginnen, om zo meer duidelijkheid te krijgen in wat Moslims nu echt willen?

  “verwacht mag worden de misstanden in een sociaal-historische context te kaderen”

  Er is niet anders gedaan tot nu toe. O.a. met: “Ze kunnen het niet helpen, de stakkers. Laten we ze helpen met onderdak, geld, Islam-scholen, en zelfs subsidies voor omroepen en moskeeën”.

  “Alle statistieken wijzen erop dat allochtonen gemiddeld het slechtste onderwijs genieten en gemiddeld in de erbarmelijkste wijken wonen – dáár is werk aan de winkel.”

  Op Islamitische scholen onderwijzen over het algemeen Moslims.
  En die wijken worden verloederd door u weet wel wie, en vervolgens met gemeenschapsgeld van de meerderheid niet-moslims vernieuwd. Maar kort daarna zijn het weer erbarmelijke wijken geworden.

  U doet net of de werkende autochtoon de Moslims iets verschuldigd is. Andersom is dat niet het geval.

  “Provinciaals is daarom ook de Haagse omhelzing van noties als ‘natie’, ‘de nationale cultuur’ en ‘geschiedenis’ als dragers van een ‘samenbindende identiteit’.”

  Ja, u wil dat de autochtoon zijn noties as natie’, ‘de nationale cultuur’ en ‘geschiedenis’ zo snel mogelijk opgeeft, zodat van zijn samenbindend identiteit niets overblijft. Kan de Islam er voor in de plaats komen…

  “Ineens gaat het lied niet meer over universele waarden en mensenrechten”

  Hoe durft u dat te zeggen, u die een religie aanhangt die de universele waarden en mensenrechten in geen één land waar de Islam heerst respecteert. Integendeel, met de voeten treedt.

  “Al met al is de tijd aangebroken dat de allochtone (moslim)burger zijn kwantiteit omzet in kwaliteit”.

  Helemaal mee eens. Het gaat om deugden als je naaste liefhebben net zoals jezelf, ongeacht of hij jou religie aanhangt of niet. De énigen die mij niet teruggroeten op mijn werk en de andere kant opkijken als ik oprecht vriendelijk “hallo!” zeg zijn enkele Moslims. Het spijt me dat te moeten ervaren…

 2. L. Langeweg says:

  PS:

  Hoe is dit voor een kleine bijdrage aan een antropologische studie…:D

  Het gaat in dit geval om wat mensen van elkaar denken.
  En de énige verandering die ooit echt zoden aan de dijk zal zetten op het gebied van waar wederzijds respect en oprechte liefde is een totaal ander bewustzijn.

  In de Koran staat:

  “Wij hebben toch de mens geschapen
  en Wij weten wat zijn ziel hem influistert.
  Wij zijn hem nader
  dan het koord van de halsader.”
  (Sura 50:16)

  “Nader dan het koord van de halsader” in ons is enkel ons zelf-bewustzijn: dat wat we ons “Ik” noemen. Datgene wat alle uiterlijke en innerlijke veranderingen observeert van kind zijn ervaren tot volwassen zijn ervaren, maar zelf onveranderd blijft.

  Volgens bovenstaande vers in de Koran is dat God. In iedereen die door God geschapen is.

  Wie dat niet gelooft gelooft niet dat God zo groot is in barmhartigheid dat Hij bereid is hier nu in deze hel te verschijnen en ons lijden te ervaren als wij. Opdat ook wij tot de vreugde van het God zijn zouden komen.

  Wie dit niet gelooft is een ongelovige. Of hij of zij zich nu Moslim, Christen, Jood, of wat dan ook noemt.

  Inplaats van te denken aan het doden van een naaste omdat hij of zij een ongelovige zou zijn, doodt de ongelovige die je zelf bent door bovenstaande te geloven. Dan is de ongelovige die je was “dood”, en ben je een ware gelovige in de volmaakte goedheid van God geworden.

  PS:
  Hoe is dit voor een kleine bijdrage aan het religieuze aspect van de mens, en daarom ook onderdeel van een antropologische studie? 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *