Benzakour debat: Izz ad-Din Ruhulessin – 'Niet stemmen is beter dan links stemmen'

Het debat naar aanleiding van Benzakour‘s opinie artikel in NRC is ook opgepikt door Izz ad-Din Ruhulessin. Zijn stuk wordt hieronder integraal weergegeven:

GroenLinks beticht de PvdA van graaien in het allochtone electoraat, maar doet precies hetzelfde

Mohammmed Benzakour zegt dat de Partij van de Arbeid de ‘allochtone stem’ niet waard is. Moslims zouden progressief moeten stemmen. Maar in welk kader moeten we deze oproep plaatsen?

Het betoog van Benzakour komt neer op een beschuldiging van graaien in het allochtone electoraat, en hen daarna keihard laten vallen. Op het eerste gezicht maakt hij een ijzersterk punt, want iedere moslim weet dat de PvdA niets meer dan een paternalistisch partijtje is, zuchtend onder de Last van de Witte Man. De enige politieke reden van het slijmen bij moslims, is inderdaad het strategisch belang van de Islamitische stem in de grote steden.

De arme moslims en allochtonen, verraden door hun zogenaamde protector, moeten daarom, aldus Benzakour, progressief stemmen. Wie is progressief? Omdat Benzakour zelf lijstduwer voor GroenLinks is; en de meerderheid van de ondertekenaars lid van of gelieerd aan die partij, is het duidelijk dat met ‘progressief’ hier GroenLinks bedoeld wordt. Het zou ook niet verbazend zijn als dit betoog door de spindoctors van die partij is bekokstoofd. Een vuil spelletje van GroenLinks: moeten moslims progressief stemmen omdat dit in het belang is van Islam en de moslims, of omdat dit in het “strategisch belang” van GroenLinks is?

Er bestaat namelijk geen grotere gotspe dan de suggestie dat de belangen van Islam en de moslims vertegenwoordigd zouden kunnen worden door een partij als GroenLinks. Heeft die partij werkelijk de illusie dat de Islamitische gemeenschap de uitspraken van Femke Halsema van afgelopen zomer is vergeten?

GroenLinks en de Partij van de Arbeid, dat zijn twee billen van dezelfde kont. Op dezelfde manier als de PvdA, spant GL de Islamitische Chamberlains (of is Bastiaan een betere metafoor?) voor haar karretje om haar ideologie aan de moslimgemeenschap op te dringen. GroenLinks zal dezelfde gesubsidieerde staatsislam (het gedrocht genaamd ‘gematigde Islam’) proberen op te dringen als dat de PvdA tracht te doen. GroenLinks lijdt onder dezelfde White Man’s Burden als dat de Partij van de Arbeid doet.

Bovendien is het ideologisch gewoonweg absurd te suggereren dat moslims progressief zouden moeten stemmen. Waren het niet diezelfde progressieve, linkse partijen die alle fundamenten van de samenleving (zoals het huwelijk en het gezin) hebben bestreden? Linkse partijen zijn bovendien in Nederland de traditionele vijanden van religies, en zeker van Islam.

De enige reden waarom een moslim op een GroenLinks zou stemmen is – naar analogie van imam van der Ven – dat “griep beter is dan kanker”. Maar deze vergelijking gaat enkel op wanneer je de Partij van de Arbeid als kanker neerzet, en GroenLinks als griep. Dit is hier totaal niet aan de orde. De PvdA en GroenLinks zijn niets meer dan twee cellen van dezelfde ziekte.

Nee, met de huidige politieke partijen is het voor een moslim beter om gewoon helemaal niet te stemmen. Stem je SP, dan stem je tegen Islamitisch onderwijs (en daarmee de toekomst van onze kinderen); stem je GroenLinks, dan stem je tegen zowat alle Islamitische kernprincipes; stem je PvdA, dan stem je voor nog vier jaar paternalisme, om behandeld te worden als koloniaal onderdaan – en de rest, waarschijnlijk behoeft dat geen uitleg.

Misschien is het zelfs wel beter voor moslims om autoritair rechts te stemmen (Trots op Nederland, bijvoorbeeld). Want de beoogde wetten – hoofddoekverbod, handenschudwet – zijn makkelijk te negeren: gewoon je er niet aan houden. Maar de staatsislam die links zal verspreiden via de publieke omroep, op school, gesubsidieerde moskeeën en allerlei andere projecten, daar ontkomen we moeilijker aan.

Stem links, en de derde generatie moslims zal waarschijnlijk de laatste generatie moslims in Nederland zijn. Daarna zullen er slechts ‘Eid-isten’ zijn: de moslimtegenhanger van de moderne christen, voor wie het geloof niet veel meer inhoudt dan het met de mond belijden en zich volproppen met kerst.

Een geloof kan bestaan zonder instituties, een geloofsgemeenschap niet. Moslims hebben geen links paternalisme nodig, maar scholen, vakbonden, media, ziekenhuizen, sportverenigingen, een politieke partij; dát zijn de ware noden van de Islamitische gemeenschap.

Zie ook mijn eerdere stuk naar aanleiding van dit debat: Het Benzakour-debat: Het is nooit goed of het deugt niet

4 thoughts on “Benzakour debat: Izz ad-Din Ruhulessin – 'Niet stemmen is beter dan links stemmen'

 1. correctie: Benzakour is géén lijstduwer van GroenLinks en ook niet lid. Benzakour is lijstduwer/lid van de Partij voor de Dieren.
  Verder: ik ben het 200% eens met Benzakour! Schitterende en terechte afrekening met de PvdA.

 2. Libische toestanden en Cohen’s thema, “de boel bij elkaar houden”.

  Tweedeling begon toen de eerste Moslims binnen waren en wordt steeds groter. Waardoor? Omdat Moslims volgens hun religieuze politiek zich niet mogen mengen met de westerse culturen. Dit staat vast. Islamitische opstandelingen die gesteund zijn door de Westerse politiek, vechten in feite voor een nieuwe dictatuur. Deze Moslims zullen islamitische politieke stelsel nooit hervormen. 140 miljoen Christenen en circa 57 miljoen andersdenkenden die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen verwachten hiermee geen veranderingen. Deze gewapende Moslims die “Allah Akbar” schreeuwen tegen huidige dictators blijven bij hun eeuwenoude ideologie en stichten ze straks nog meer dictatoriale regimes.
  In Nederland dreigt een Libische toestand te ontstaan. Overal in de wijken zijn er fundamentalistische kolonisten actief, imams en andere leerkrachten zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden!

  Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen via: hun bruiden uit een islamitische land halen, creatie van een gesloten maatschappij waarin uitsluitend via TV schotels gekeken wordt naar eigen staatspropaganda, eigen scholen oprichten, moskeen bouwen. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele kolonisten uit Marokko, Turkije, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en korancursussen. Dit is nog erger dan de Libische stammen toestanden.
  Er bestaan geen zuilen meer en er tekent zich bijgevolg steeds duidelijker een ‘spontane apartheid’ af tussen verschillende groepen. Er ontstaan steeds meer ‘zwarte scholen’ en ‘zwarte wijken’, waar grote moskeen gebouwd worden.
  De kansen op integratie zullen steeds kleiner worden en de kansen op een permanente apartheid in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal Moslims groter is en de instroom blijft voortduren. Dit betekent een permanente bron voor het ontstaan van spanningen en conflicten.
  Met de gaande krijgen de moslims steeds meer macht In Nederland. Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. Grote groepen zijn etnisch met elkaar gescheiden en groeien steeds uit elkaar: dan hebben we straks hier ook zo maar Libische toestanden, grote onlusten of erger, burgeroorlogen. De kritische grens is voor de moslimbevolking in Nederland bereikt. Kappen met verdere immigratie en mogelijkerwijs het radicale deel terugsturen naar land van oorsprong. Nu kan het nog zonder bloedvergieten.

  Het zijn altijd dictatoriale moslimlanden waar minderheden worden onderdrukt, die de grootste mond hebben over racisme en discriminatie!

  In veel moslimlanden mogen christenen niet zeggen dat Christus de Zoon van God is, omdat dit een ideologische gevaar is voor de islam. Christenen zijn in het Midden-Oosten en Noord_Afrika een minderheid, vaak achtergesteld, onderdrukt of zelfs het doelwit van geweld. Veel christenen voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. Konijnachtig fokkende Moslims hebben overal meerderheid gekregen en oorspronkelijke bewoners worden in de rol van vreemdeling geduwd, hoewel ze tot de oorspronkelijke bevolking behoren, net als in Nederland. Schaamteloze Turken en Marokkanen rukken verder op: via de media die door hun dictators gecontroleerd is, worden Moslims die daarin zin hebben, aangeraden naar Nederland, België enz. te gaan: in Nederland kan iedere Moslim zijn geluk beproeven zonder visum, zonder eerst een baan te hebben, zonder toestemming.
  Vraag is waarom kunnen de 140 miljoen Christenen die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen hun eigen geloof niet mogen uitoefenen, hun kinderen geen christelijke namen geven, geen radio en tv uitzendingen in eigen taal volgen, is dit democratie? Turkije, Soedan, Pakistan, Marokko en Egypte moeten stoppen met de Christenen te terroriseren! De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl dwaze EU politicus Moslims helpen met de bouw van grote Moskeen, volgen van islam lessen en creatie van Turkse – Arabische enclaves binnen Europa. In Turkije en omtrent Midden-Oosten zijn de afgelopen eeuw wellicht miljoenen christenen vermoord of gedeporteerd. Al die tijd deed de wereld de oogjes dicht. Men mocht hier niets over zeggen. In Moslimlanden worden christenen onderdrukt, dan ook hier in Nederland geen moskeeën. Er zijn nu meer dan genoeg moskeeën. Als wij in islamitische landen geen kerken mogen bouwen, ja als zelfs christenen worden vermoord omdat ze christen zijn, dan mogen jullie hier ook geen nieuwe moskeeën bouwen. We hebben zelfs niet zoveel rechten als de Moslims in Europa! terwijl wij de oorspronkelijke bewoners zijn, Mensenrechten in moslimlanden bestaan gewoon niet…
  De meeste westerse leiders ontkennen de connectie tussen geweld en de Islam. De elite heeft de neiging om de Islam af te schilderen als een mysterieus geloof dat tolerant en vredelievend is. Men baseert zich daarbij op de zgn. vrede-teksten en de terroristen als rand-figuren. Europese politici zullen in toenemende mate rekening moeten houden met de moslimkiezers!! Er zijn al hele gebieden waar niemand bij de verkiezingen kan winnen, als ze niet de steun hebben van de moslims…
  Men vergeet daarbij een verklaring te geven van het geweld dat van meet af aan de Islam heeft vergezeld, dertien eeuwen lang.
  Kijk naar al die dictatoriale regimes in Moslimlanden. De Islam heeft een doctrine van geweld tegen de westerse volkeren.

  Het verlangen van de Islam is de wereldwijde overheersing met onderdrukking van alle andere volkeren. Kijk naar 25 Arabische dictators:een verplichting die de hele Moslimgemeenschap met elkaar verbindt. De ellende is dat we met het toelaten van de Moslims tot onze gemeenschap het “Paard van Troje” hebben binnen gehaald en we niet goed weten hoe we de strijders in het paard moeten houden. Moslimstaten van verschillende culturen hebben iets gemeenschappelijks en dat is de neiging om met hun buurstaten in conflict te leven. Marokko tegen de west Sahara, Turkije tegen de Armeniërs en Koerden, Op de Filippijnen zien we hetzelfde patroon. Ook in Indonesië is de strijd op de Molukken gaande. Somalie tegen de afrikaanse stammen, In Thailand en China komt nu ook de strijd. De strijd tussen de Moslims en Hindoes in India is welbekend. Soedan is een ander voorbeeld van de strijd tegen de buren voor nu al twintig jaar. Nigeria ook daar is strijd en Kenia is het volgende land. Ook in Mauritanië, Kosovo, Bosnië Albanezen, Tsjetsjenië, enz.Hoe is het mogelijk dat er zoveel anti_westerse Moslims helemaal door Turkije kunnen reizen en vrijwel onbelemmerd de grens met Europa over kunnen steken? Waarom moet dat paspoort opgedrongen worden aan de Turken die zich wel aan willen passen in Europa?
  Let op:niet lang geleden stonden de Turkse legers voor de poorten van Wenen. Het Turkse onderdrukking is er nog steeds, alleen neemt het nu de vorm aan van sluipende immigratie en een Turkse overheid die zich actief met in het buitenland wonende turken bemoeit en de Moslims organiseert. De ramkoers van de Turkse overheid wordt steeds duidelijker.
  Turkije in de EU en NAVO is er een Trojaanse paard binnen.
  Niet_islamitische minderheden worden nog steeds onderdrukt. Niet alleen Christenen zijn slachtoffer van de repressie. Ieder- een die de Turkse regeringspolitiek bekritiseert, loopt grote kans op vervolging: journalisten, advocaten, mensenrechtenactivisten. Op deze manier maakt het Europese Unie zich schuldig aan negationisme.  Een uitspraak doen over genocide, over de bezetting van eiland Cyprus, over de rechten van de Koerden, Grieken en Armeniers, Dat staat haaks op de resoluties van het Europees Parlement waarin de genocides, onderdrukking van de alle minderheden in Turkije heel expliciet erkend en veroordeeld worden.
  Turken voelen zich heel sterk en dreigen nu al heel veel. Het is verschrikkelijk om te zien hoe de Armeniërs, Pontische Grieken van Zwarte zee, Suryaniler, als tweederangs burgers, worden behandeld in Turkije. Waarom zijn de Christenen anders gevlucht uit hun eeuwenoude thuisgebied? De meeste christenen komen uit Mesopotamie, het land tussen de twee rivieren. Helaas zien we nog steeds verschrikkelijke nieuwsberichten over christenen die in Arabische landen worden afgeslacht. Wat doet Europa en de VS? Ze staan erbij en kijken ernaar. Egypte is nog niet verandert. Christenen worden nog steeds afgeslacht…De onverzoenlijke en intolerante houding van delen van de Turkse en Arabische machthebbers ook al is het verraderlijke EU regeringspolitiek. De huidige machthebbers in Turkije, de leger en Moslims zijn doodsbang voor schadeclaims van Armeense, Griekse Cyprioten en Koerdische slachtoffers en Bovendien druist zo’n historische terechtwijzing in tegen de trotse, nationalistische, patriottische gevoelens van de meeste Turken, een gevolg van de indoctrinatie van de leer van het Leger en islam. Zelfde Turken en arabieren in EU landen vormen een grote gevaar voor de stabiliteit van de lidstaten. Er blijft zowel op het politiek-ideologische als op het culturele en strikt nationalistisch en religieuze gebied de gerichtheid op islamitische landen erg groot. Integratie is onmogelijk. Islamieten zijn sinds 1400 jaar in geen enkele land geïntegreerd met een niet islamitische cultuur. Ze hebben uiteindelijk al die landen bezet. Landen waar ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze verandert in een moslimland! Weliswaar – en daar wordt doorgaans te weinig rekening mee gehouden- worden ze hier ook nooit geïntegreerd.
  Op basis van dit etnische of religieuze elementen georganiseerd hoge emigratiegraad uit Turkije en andere Arabische landen tegen Europa is een grote wapen, en dit samen met de zwakke EU leiders vormt een grote gevaar voor EU volkeren. Moslims fokken als konijnen:huidige demografische nachtmerrie waarbij de moslims door stevig doorfokken als vanzelf de grootste partij worden in Europa is een van de belangrijkste bedreiging. Ze gaan Europese volkeren verdrukken via hun export nog miljoenen Moslims naar alle gebieden. De integratie in het woonland moet worden tegengegaan, want hier kan het dictatoriale regime in het moederland last van krijgen, zowel financieel als politiek. Het met de satellietschotel uitsluitend naar tv-programma’s uit het moederland kijken wordt bevorderd. Evenals nieuwe huwelijksverbindingen vanuit het woonland met bewoners van het moederland. Het propageren van de hoofddoek als uniform van de Islam maakt deel uit van het segregatiedoel. Door zich met dit “onschuldige lapje stof” te onderscheiden zal integratie geheid flink worden gehinderd. In een andere log staat beschreven welke functie de hoofddoek heeft in de vrouwengroep. In het moederland zelf heeft de moskee nòg een belangrijke functie. Zij organiseert de door massale corruptie en wanbeleid ontstane boosheid als bliksemafleider op een voor het regime veilige wijze. M.a.w. deze massa Moslims welke kweken als konijnen zijn de ondergang van onze sociale wetgeving want overbevolking brengt ramp. De ideologie achter de Islam kent maar een houding tov andersdenkenden: Dhimmies” = onderworpenen, zonder rechten behalve de plicht een extra belasting te betalen.
   
  Elke Koerdische organisatie of partij zal in Turkije vroeger of later geconfronteerd worden met de terrorisme, wat in Moslimlanden populaire is. Elke keer als de Koerden hun rechten op een parlementair-democratische manier willen verdedigen, dan worden ze in de cel gesmeten of gebombardeerd met rechtszaken. Dat daarna de Koerdische gemeenschap zich met geweld weert tegen Turken en Arabieren is onbegrijpelijk voor de handlangers van Moslim dictators…. Het is dan ook de elite die de agenda uitvoert van Turkije en andere Moslimlanden en zo een wapen is in de handen van de volksonderdrukkers waar ook ter wereld.
  En vergeet niet wat Turkije heeft gedaan met een groot deel van Cyprus, het halve eiland bezet in de jaren 70 alwaar ze de autochtone bewoners verjaagd hebben, en de vele christelijke kerken die ze aldaar vernietigd hebben. Dat zijn de Turken met hun islamitisch geloof.
  Daar waar Islam heerst en regeert worden systematisch alle zaken opgeruimd die ook maar enigszins iets te maken zouden kunnen hebben met andere denkbeelden. Het eens zo mooie Byzantium is door de Turken volledig gesloopt en vakkundig opgeruimd, ditzelfde is ook gaande in andere landen die door Islam en Arabieren bezet zijn.

  Dat er al onteigend is geeft al aan hoe de Turken over andere geloven denkt dan de Islam. In Turkije gebeurt het zelfde als de Taliban die de eeuwen oude Boeddhabeelden in Afghanistan hebben vernietigd van ook een beschaving, weliswaar van een tijd geleden. Wacht Europa op het moment dat hier hetzelfde gaat gebeuren?
  Van het eiland met EU-politici in Brussel kan je onmogelijk iets verwachten, die hebben hun eigen agenda maar worden wel onderhouden door ons, de bewoners van Europa. Het wordt tijd om wat daar is opgetuigd weer wordt afgebroken.

  We mogen nu al van geluk spreken als de vrede in Europa bewaard blijft. Maar met de gaande krijgen de moslims steeds meer macht In Nederland. Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. PVDA leider praat nu over “de boel bij elkaar houden”, hiermee suggereert hij dat er wel degelijk gevaarlijke etnische conflicten aan het ontstaan zijn, maar tegelijkertijd wilt hij geen immigratiestop. De grondslag van deze gevaar, instroom van nog meer Moslims wordt gezien als de toekomst van PVDA. “bij elkaar houden…” is geen oplossing. Cohen’s boel bestaat uit grote groepen die etnisch onverenigbare kernelementen hebben, ze groeien steeds uit elkaar. Dan hebben we straks hier ook zo maar Libische toestanden, grote onlusten of erger, burgeroorlogen. De kritische grens is voor de moslimbevolking in Nederland bereikt. Kappen met verdere immigratie en mogelijkerwijs het radicale deel terugsturen naar land van oorsprong. Nu kan het nog zonder bloedvergieten.

 3. De D66, GL, CDA en PVDA hebben geen eigen politieke ideologie meer. Ze functioneren als een soort PR afdeling voor de islamitische expansie.Waar linkse multiculturele politiek van pappen en nathouden, veel theedrinken, tegenstanders als nazi’s uitmaken, enz. uiteindelijk toe leidt, kunnen we zien Brussel-Molenbeek, waar deze linkse knuffelpolitiek meer dan 30 jaar is uitgevoerd in de praktijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website