Aanstaande zondag is het weer zover: de Ronde van Vlaanderen. Toch één van de mooiste wielerwedstrijden die er bestaat. Zoals bij alle wielerwedstrijden zult u ook hier naast het parcours zeer veel vlaggen zien: Vlaamse vlaggen

Vlaamse vlag 1

Vlaamse vlag 2

Als u goed kijkt zult u zien dat het gaat om twee verschillende Vlaamse vlaggen. Eén vlag van de Vlaamse beweging én de officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap. Deze laatste heeft op een gele achtergrond een zwarte leeuw met rode tong. De eerste heeft op een gele achtergrond een zwarte leeuw met…zwarte tong.
De twee vlaggen van Vlaanderen | www.vlaanderenvlagt.org

Je kan rustig stellen dat dank zij die vlag we nu nog onze eigen taal het Nederlands spreken Deze strijd was zo succesvol dat een goede 30 jaar geleden België noodgedwongen werd omgevormd tot een Federatie waar iedere deelstaat of gemeenschap zoals we het noemen een eigen parlement en regering kreeg. En daardoor ook een eigen vlag. De nieuwe Vlaamse overheid koos toen niet voor de Geel-Zwarte vlag maar voor de gekleurde en noemde ze: officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap. Ze gebruikte natuurlijk enkel deze. De meeste verenigingen echter die betrokken waren bij de ontvoogdingsstrijd bleven de Geel-Zwarte vlag gebruiken. Bij de politieke partijen waren er die naast hun partijvlag de officiële vlag kozen en anderen, meer strijdbare, die de voorkeur gaven aan de Geel-Zwarte. Daarmee kreeg Vlaanderen dus twee leeuwenvlaggen wat een zekere spanning bracht tussen de twee, zeg maar, groepen met wederzijdse verwijten en soms niet de mooiste benamingen voor de vlag van de andere.
Vraag die men zich kan stellen is: Waarom koos de overheid niet de Geel-Zwarte, die toch de strijd gevoerd had, maar wel de gekleurde als officiële vlag?

* Een mogelijkheid is omdat in de gekleurde de drie kleuren van de Belgische vlag voorkomen.
* Een andere is dat de Geel-Zwarte vlag te zeer betrokken was bij de collaboratie met de Duitsers tijdens de wereldoorlog en daardoor dus bezoedelt en niet meer waardig de officiële vlag te zijn van Vlaanderen. Men wees daarvoor ondermeer naar het Vlaams Legioen van Oostfrontstrijders die de Geel-Zwarte vlag droegen. Maar dit argument is zeer gevaarlijk vermits de Waalse collaboratie die zeker niet minder was dan de Vlaamse de Belgische vlag voerde. (Het Waals legioen van Oostfrontstrijders voerde op hun uniform de Belgische vlag en Degrelle gebruikte ze als zijn standaard). Was die dan nog wel waardig om de officiële vlag van België te zijn? Soortgelijk argument is geldig voor vele vlaggen o.m. De Franse, Nederlandse, Noorse enz…
* Ook de stelling dat Geel-Zwarte vlag niet kon omdat het de vlag zou zijn van een politieke partij is onjuist want we gaven hiervoor reeds aan dat meerdere partijen en vele verenigingen deze vlag gebruiken. Dus kan niemand ze als ‘zijn’ vlag opeisen. En tussen die partijen en verenigingen is het ook niet steeds de grote vriendschap. Een sterk voorbeeld is de harde vete tussen het Vlaams Belang en het IJzerbedevaartcomité ondanks ze alle twee voor Vlaanderen opkomen en de geel-zwarte vlag voeren. Dus deze vlag is van partij noch vereniging. Ze is simpelweg het symbool van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Wellicht is de echte reden te vinden binnen de politiek die andere argumenten heeft gebruikt dan de burger. Want het is een feit, we baseren ons op onze verkoop van 15000 vlaggen per jaar nu al 8 jaar lang, dat nog steeds 2/3de van de Vlamingen kiest voor de geel-zwarte vlag en 1/3de voor de gekleurde.Vraag die je kan stellen: hoe democratisch was het besluit van overheid, want tegen de meerderheid van het volk in?
* Een argument door sommige gebruikt om tegen het gebruik van de Geel-Zwarte vlag te zijn is het feit dat het Vlaams Belang ze gebruikt. Korrect is ze ‘ook’ gebruikt. Maar deze lieden moeten zich dan wel realiseren dat ook de N-VA ze gebruikt. En als dat een argument zou zijn wat dan met de Franse vlag want ook het Front National (Franse partij die vergelijkbaar is met het Vlaams Belang) gebruikt ze in Frankrijk!

Besluit

1. De twee Vlaamse vlaggen hebben alle twee voldoende argumenten om het symbool van Vlaanderen te zijn en te blijven. Dat de overheid een keuze heeft gemaakt voor de driekleurige is een beetje vreemd, het Geel-Zwarte paard waarmee de strijd werd gevoerd kreeg immers de haver niet, maar is op zich geen fout. Wel zou het misschien beter zijn dat de overheid, bij haar keuze blijvend, uiting zou geven van respect en erkenning voor de strijdvlag die zorgde voor het tot stand komen van diezelfde overheid.
2. Het is zeer gevaarlijk een vlag verantwoordelijk te stellen voor wat de dragers ervan onder die vlag deden. Zeker zijn er enkel uitzonderingen maar als dit de regel zou worden dan vrezen we dat geen enkel van de bestaande landsvlaggen nog kan gevoerd worden want onder al die vlaggen zijn er oorlogen, wreedheden en misdaden gebeurd.
3. Vlaanderen Vlagt gaat uit van ‘de twee vlaggen behoren het volk’. Zij moeten zelf kiezen. Daarom dat Vl² dan ook met een dubbelvlag, een Geel-Zwarte en een Gekleurde boven elkaar, werkt. Waarmee we symbolisch duiden dat de keuze aan de Vlaamse burgers is.

Beide vlaggen zijn al oud; ook de officiële vlag heeft een oude geschiedenis en wel een die langer is dan de organisatie hier voorstelt. Het wapen met de rode tong is gebaseerd op een afbeelding van een wapenheraut uit de periode 1560-1570. De andere vlag is de Vlaamse strijdvlag en er wordt gesteld dat de eerst in kleur afgebeelde Vlaamse leeuw volledig zwart is. Het geldt ook wel als de vlag die het minst bezoedeld zou zijn door Waalse invloeden.

Op de oude Kwaremont - Fotogeniek.be

Het zou dus het echte, authentieke Vlaanderen (of liever gezegd het idee ervan) verbeelden, terwijl de officiële vlag symbool is voor het verguisde federalisme. Let u dus goed op welke vlag u ziet en wees u bewust van de nationalistische en politieke betekenis erachter. Prettige koers toegewenst!