Debat: Religie in seculiere samenleving

Ik heb de eer in een panel te mogen zitten van een debat over religies in een seculiere samenleving:

Op woensdag 20 april 2011 van 18.00 tot 21.00 uur organiseren stadsdeel Oost en stichting Argan het vierde debat in de serie ‘Verbinden in Oost’. Het thema voor dit derde debat luidt: wat is de positie van religies in een seculiere samenleving?

Het onderwerp religie brengt veel vragen en discussiepunten met zich mee. Waar ligt de grens van vrijheid van godsdienst? Beïnvloedt iemands geloofsovertuiging de vrijheid voor anderen om niet te geloven? Leiden openlijke manifestatie van religieuze uitingen tot ondermijning van de seculiere waarden van de samenleving? In hoeverre is de samenleving gebaat bij het invoeren van maatregelen zoals een boerkaverbod? En waar ligt de grens? Moeten kruisjes, keppeltjes en andere religieuze uitingen ook verboden worden in openbare ruimtes? Als er sprake is van een scheiding van kerk en staat, mag de overheid dan wel een oordeel vormen over het geloof?

De positie van de religies in de Nederlandse samenleving ten aanzien van de seculiere orde, is onderdeel van het publieke debat rondom de verschillende religies en de integratie van de gelovigen in de Nederlandse samenleving. Ondertussen worstelen vele gelovigen op dagelijkse basis met de moderniteit en de seculiere samenleving. Zal er ooit een tijd komen, waarin de samenleving van mening is dat de religieuze partijen zich voldoende ‘aanpassen’? En in welke mate vormen de personen die zich in het geheel niet aan de ‘moderne’ samenleving willen aanpassen, een probleem?

Meer informatie: Stadsdeel Oost – Debat over religies in een seculiere samenleving

One thought on “Debat: Religie in seculiere samenleving

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website