Veel Nederlanders houden zich met de Ramadan bezig: moslims die vasten en moslims die niet vasten en niet-moslims die in hun contacten met moslims best het een en ander willen van de Ramadan of er juist niets van willen weten. In het onderstaande filmpje draait het om twee categorieën: moslims die vasten en niet-moslims daar iets van willen weten. De laatsten stellen vaak vragen aan moslims over het vasten. Daar is op zich niks mis mee natuurlijk. Je kunt niet van iedereen verwachten dat hij of zij alle culturele gebruiken van anderen uit en te na kent. Vaak zijn die vragen ook niet meer dat een excuus voor een praatje. Niettemin, zo is ook mijn ervaring, stelt men vaak dezelfde soort vragen. Meerdere malen tijdens de Ramadan en jaar in, jaar uit. Dat leidt dan ook wel weer eens tot voorstelbare irritatie en/of hilariteit onder moslims. Waarop men soms reageert op een manier die het multiculturele begrip niet altijd zal vergroten. Salahedinne heeft geprobeerd dat humoristisch inzichtelijk te maken.