Verontwaardiging & Verantwoordelijkheid: Yunus, pleegzorg en Turkse Nederlanders

De afgelopen week was er veel commotie in Turkije en Nederland over jeugdzorg en pleegzorg in Nederland. Op zich niks nieuws, maar nu kwam op de Turkse zender ATV een Turks-Nederlandse vrouw, Nurgül Azero?lu, in beeld wier kind door jeugdzorg was geplaatst in een lesbisch gezin. Deze vrouw, wat haar falen ook mag zijn, was begrijpelijk boos en verdrietig over die uithuisplaatsing en haar verhaal werd gebruikt door tal van politici, opinieleiders en entrepeneurs om de noodklok te luiden over jeugdzorg, de rechten van de ouders, de inmenging van Turkije, homohaat en de Turks-Nederlandse gemeenschappenp. De demonstratie die was aangekondigd voor komende week, als ook Turkse premier Erdogan op bezoek komt, is inmiddels afgelast. (Of toch weer niet?) Gisteravond al verspreiden PvdA leden Tunuhan Kuzu en Selçuk Öztürk een oproep op facebook, die hieronder volledig, en met toestemming, is overgenomen.

Tekst Oproep
:
Stop de verontwaardiging, neem verantwoordelijkheid

Enorme commotie in de Turks-Nederlandse gemeenschap over jeugdzorg en pleegzorg in Nederland. Veroorzaakt door een serie aan eenzijdige reportages op de Turkse zender ATV. Opgeschud door uitspraken van politici. Bemoeilijkt doordat bemoeienis in binnenlandse aangelegenheden aan de orde wordt gesteld. Onder spanning gezet vanwege een bezoek van de Turkse premier aan Nederland. Opgepakt door Nederlandse media. Versneld door social media. Oplopende emoties. Afnemend ratio. Verminderd relativeringsvermogen. Helaas zijn dit de kenmerken van de heftige discussie over jeugdzorg en pleegzorg in Nederland. Wie heeft het over de inhoud?

Ik ben de laatste die beweert dat het systeem volmaakt is. Niet voor niets loopt er al jarenlang een discussie over de decentralisatie van de jeugdzorg om de zorg dichterbij de mensen te brengen. Het belangrijkste uitgangspunt van het systeem is echter wel dat het belang van het kind voorop moet staan. Een veilige omgeving om tot bloei te kunnen komen en uit te kunnen groeien tot volwaardig burger. Spijtig genoeg lukt dat niet bij alle ouders waardoor ingrijpen noodzakelijk is. In het belang van het kind. In het belang van de toekomst van het kind. Gelukkig is Nederland een rechtstaat waar je altijd naar de rechter kan stappen en een oordeel van een onafhankelijke rechtbank kan vragen als je het niet eens bent met een beslissing.

De beelden die ik heb gezien raken mij diep en zijn hartverscheurend. Een kind is het meest dierbare van een ouder. Die beelden gaven mij dan ook aanleiding om mij goed in de zaak te verdiepen en een rondje te bellen. Ik hoorde het verhaal van een kind die een jaar lang niet of veels te laat naar school werd gebracht. Onverzorgd en ondervoed. Is dat in het belang van het kind? De school heeft lang genoeg geprobeerd om afspraken te maken met de ouders. Dat leverde geen resultaat op waarna de school dat heeft gemeld bij Bureau Jeugdzorg. Het resulteerde uiteindelijk in een uithuisplaatsing en plaatsing bij een pleeggezin.

Dat neemt niet weg dat er altijd eerst een poging moet worden gedaan om het kind te plaatsen in de naaste omgeving. Pas als dat niet lukt komt plaatsing in een residentiële inrichting of een pleeggezin aan de orde. En de procedures daarvoor zijn zorgvuldig, selectiecriteria streng en wordt er gekeken naar een match tussen kind, biologische ouders en pleegouders. Ook dat is altijd voor verbetering vatbaar. Zo heeft onze woordvoerder Jeugdzorg Loes Ypma van de PvdA samen met de ChristenUnie onlangs nog een motie ingediend die erop toeziet dat het succesvolle instrument van het netwerkberaad die ervoor zorgt dat er minder ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen plaatsvinden zo snel mogelijk, uiterlijk 1 januari 2014 in werking gaat treden. Op deze manier kunnen mensen regie blijven houden op hun eigen leven.

Jeugdzorg Nederland gaf 1 positief punt aan naar aanleiding van de ontstane commotie. In een week tijd hadden zich 50 Turks-Nederlandse pleeggezinnen aangemeld. Ik verwacht dan ook dat Turkse Nederlanders die verontwaardigd reageren op deze berichtgeving, zich massaal gaan aanmelden bij Pleegzorg Nederland als pleeggezin. Ik voeg een linkje bij voor geïnteresseerden: https://www.pleegzorg.nl/. Want er bestaat een behoefte aan meer pleeggezinnen en ik geloof in de kracht van mensen. Tegelijkertijd moet er in de toekomst meer aandacht komen van Jeugdzorg Nederland voor de match tussen kind, biologische ouders en pleegouders. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat het kind vroeg of laat terug gaat naar de biologische ouders. En dan moet het kind niet terechtkomen in een totaal vreemde omgeving. Maar als die match er simpelweg niet is dan pas moet er verder gekeken in het bestand van gezinnen die zich wel hebben aangemeld als pleeggezin.

Collega Loes Ypma is onze woordvoerder op het terrein van de Jeugdzorg. Ik voel me heel erg verbonden met het onderwerp en de ontstane commotie en discussie raakt me. Dit is een belangrijk onderwerp die we samen hier verder moeten bespreken. Met de betrokken overheidsinstanties, de verantwoordelijke bewindspersonen, de Turks-Nederlandse gemeenschap. Dat is een voortdurend proces en nooit af. In het belang van het kind, want het belang van het kind zal altijd centraal moeten blijven staan.

Tunahan Kuzu – Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid
Selçuk Öztürk – Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid

One thought on “Verontwaardiging & Verantwoordelijkheid: Yunus, pleegzorg en Turkse Nederlanders

  1. Wat als de geruchten kloppen en het kind onterecht is weggehaald? De familie stelt dat het gevallen is en een ontlastend rapport zou zijn achtergehouden en de nieuwe moeder zou zelf bij pleegzorg werken. Dat lees ik allemaal op internet. Nu zou zij al 9 jaar vechten voor haar kind en uit wanhoop de hulp van de premier hebben ingeroepen. Waarom mochten de oudste twee jongens wel terug en de kleinste niet dat is toch niet logisch? In de krant zie ik een gelukkig gezin staan met drie kinderen. Krijgt een moeder dan nooit een tweede kans? En wat als het echt een ongeluk was? Wat stond er in het radiologierapport dat er niet meer is? Hopelijk wordt dit echt goed uitgezocht en vindt er gerechtigheid plaats. Lees hier wat lezers zelf hebben ontdekt:http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/20070_erdogan_pleegzorg_is_geen_blauwdruk_maar_maatwerkt/

    Zo zou er helemaal geen sprake zijn van bezwaar tegen het feit dat de moeders lesbisch zijn maar vindt de moeder gewoon dat haar kind onterecht is afgepakt. Dit bericht zou opzettelijk zijn verspreid om onrust te veroorzaken,niemand had het erover in de Turkse pers dat de pleegouders lesbisch zijn. Ik hoop dat jullie het in het belang van de moeder goed uitzoeken. Ik heb zelf drie zonen en die horen samen ik zou het ook onverdraaglijk vinden als de jongste was afgepakt en elders zou leven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website