Desinformatie bij radicaal rechts bij

Een knap staaltje vervalsing van een radicaal-rechtse anti-islam/anti migranten site: De Graverdammer. Zij suggeren een overzicht te geven op basis van ��n bron: Wikipedia. Nu is Wikipedia een betrouwbare bron (in tegenstelling tot de Grav.dmr) en wat daar staat, staat niet op Wikipedia. Een knap staaltje desinformatie. Wil je weten wat er w�l staat:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ottomaanse_Rijk is de juiste bron. Dat geven ze er overigens wel bij, maar niettemin geeft dit uitstekend aan wat er mis bij veel radicaal rechtse anti islam sites.