Kennislink – In de Voetsporen van de Profeet

Kennislink – In de Voetsporen van de Profeet

Op Kennislink een artikel van ISIM-collega Marloes Janson. In 2006 begint zij een nieuw onderzoek naar jongeren binnen de Tabligh Jama’at in Gambia en Senegal aan het ZMO, Zentrum Moderner Orient, in Berlijn.

Bij Jihad denken we al snel aan geweld en terroristische aanslagen. Islamitisch fundamentalisme hoeft echter helemaal niet gewelddadig te zijn. Jihad betekent voor velen ook de persoonlijke inspanning een goede moslim te zijn. Marloes Janson laat dit zien aan de hand van het verhaal van Lamin, een jongen die zich tot de Tabligh Jama’at in Gambia bekeerde.
De levensverhalen van Gambiaanse jongeren zoals Lamin geven inzicht te in hun motieven om toe te treden tot een fundamentalistische beweging en de consequenties die dat voor hen en hun familie heeft. Op deze manier probeer ik het negatieve beeld dat in de Westerse media wordt geschetst van fundamentalistische bewegingen als terroristische netwerken te ontkrachten. De jongeren die ik heb geïnterviewd houden er radicale ideeën op na in zoverre dat zij, ondanks de moderne wereld waarin zij leven, de levenswijze van Profeet Mohammed navolgen. Zij kleden zich bijvoorbeeld zoals de Profeet, reizen meestal te voet en proberen hun uitgaven te beperken. Dit maakt hen echter nog niet tot terroristen. De jihad die zij voor ogen hebben is niet een strijd die gevoerd wordt met wapens maar een innerlijke strijd waarbij zij hun leven steeds meer in dienst van hun religie stellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website