Allochtonen Weblog – How Westerners and Muslims view eachother

Allochtonen Weblog
Onderzoek: diepe kloof tussen moslims en Westen

Uit een onderzoek dat het Amerikaanse Pew Research Center in 15 landen hield, blijkt dat er een diepe kloof is tussen moslims en het Westen. Zo zien moslims de Amerikanen en Europeanen als zelfzuchtig, immoreel en inhalig. Aan de andere kant zien Amerikanen en Europeanen de moslims als arrogant, gewelddadig en intolerant. Het onderzoek werd niet gehouden in Nederland, maar wel in onder meer Amerika, Duitsland, Groot-Brittannië, Egypte, Pakistan en Turkije.

De meerderheid van de mensen in zowel het Midden-Oosten als Europa vindt de verhoudingen tussen moslims en westerlingen slecht. Beiden wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar over die slechte verhoudingen. In de westerse landen worden de moslims verantwoordelijk gehouden, in de moslimlanden en onder moslims in Europa krijgen de burgers in het Westen de schuld.

Het duidelijkst komt dat aan het licht als gevraagd wordt naar de ophef die losbarstte na de Deense spotprenten van de islamitische profeet Mohammed. Zo vindt een overweldigende meerderheid van de ondervraagde moslims dat dit te wijten is aan een gebrek aan respect voor de islam. Westerlingen geven de intolerantie van de moslims de schuld.

Christenen
De meeste Europese moslims staan positief tegenover westerse christenen: 91% van de Franse moslims, 82% van de Spaanse, 71% van de Britse en 69% van de Duitse moslims. Europese moslims hebben een positiever beeld van Europeanen dan hun geloofsgenoten in islamitische landen.

Volgens het Pew Research Center zijn de Britse moslims het meest geradicaliseerd; de Franse zijn het gematigdst. In Frankrijk heeft 71% van de moslims een positief beeld van Joden, terwijl bij moslims in Groot-Brittannië, evenals bij hun geloofsgenoten in Duitsland en Spanje, een sterk anti-Joods sentiment heerst.

Tegenspraak
In Duitsland en Spanje vinden de meeste westerlingen dat de levenswijze van een vrome moslim in tegenspraak is met de moderne westerse samenleving. Moslims in die landen zien die fundamentele tegenstelling echter niet: slechts 36% van de moslims in Duitsland en 25% van de moslims in Spanje vindt beiden onverenigbaar

In Duitsland hebben de meeste westerlingen (70%) een negatief oordeel over de betrekkingen tussen moslims en niet-moslims. In Frankrijk is dat 66% procent en in de Verenigde Staten 55%.

In vergelijking met inwoners van andere Europese landen staan Duitsers en Spanjaarden het negatiefst tegenover moslims. Slechts 36% respectievelijk 29% heeft een gunstig oordeel over de islamitische bevolking.

Steun terreur neemt af
Opvallend is dat heel veel moslims niet geloven dat de aanslagen van 11 september 2001 in de VS door een groep Arabieren zijn uitgevoerd. In Indonesië is 65% die mening toegedaan, in Turkije 59%, Egypte 59% en Jordanië 53%. Ook moslims in het westen willen daar niet aan: Moslims in Groot-Brittannië (66%) en Duitsland (42%) scoren het hoogst.

Wel blijkt dat de steun van moslims voor het terrorisme aan het afnemen is. Van de Indonesiërs zei 71% dat zelfmoordaanslagen en andere vormen van geweld tegen burgers nooit gerechtvaardigd zijn. In 2005 was dat nog 66% procent en in 2002 slechts 54%. Ook in Pakistan en Jordanië is die trend te zien.

Verder bleek dat in veel moslimlanden ook de steun voor Al-Qaidaleider Osama bin Laden is afgebrokkeld. Zo steunt in Jordanië nog slechts 24% van de ondervraagden de terreurleider. Een jaar terug was dat nog 60%.

Bron: Telegraaf/ Fok

On Sabbah’s Blog an extensive covering of the report.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website