Al-yaqeen – 'Opheldering na commotie rondom Marcouch en mij'

Al-yaqeen

Recente verklaring imam Fawaz

Ter verduidelijking van mijn intentie in de brieven die ik heb gericht aan Ahmed Marcouch welke gepubliceerd zijn op de website van al-Yaqeen en ter voorkoming van verkeerde interpretaties hiervan, heb ik besloten een verduidelijking hierover te geven. Aangezien een aantal personen vraagtekens plaatst achter de bedoeling van deze brieven.

Allereerst wil ik duidelijk maken dat mijn eerste brief in geen enkel opzicht een fatwa is, zoals ik meerdere malen kenbaar heb gemaakt. Ik heb slechts een weerlegging geschreven en mijn ongenoegen geuit op de gedane uitspraken van Marcouch bij de omroep NMO.

Mijn kritiek hieromtrent heb ik opgenomen in mijn tweede brief met als titel “Vrijheid en gelijkheid tussen menselijke filosofie en de Goddelijke openbaring” waarin ik heb getracht een gedetailleerdere uitleg te geven aan deze kritiek. Nogmaals, het gaat hier om kritiek en ik heb in geen enkel opzicht de heer Marcouch bestempeld als hypocriet of afvallige.

Om elke vorm van misvatting van mijn woorden teniet te doen, heb ik besloten mijn eerste brief van het internet af te halen en genoegen te nemen met mijn tweede brief als uiting van mijn kritiek.

Ook vraag ik mijn broeders en zusters die mijn eerste brief hebben verspreid over internetsites en -fora, om deze te verwijderen en zich toe te spitsen op de tweede brief. Tevens adviseer ik een ieder ten stelligste om afstand te nemen van elke vorm van geweld en agressie tegen onze medemensen. Wij zullen immers trachten middels het voeren van debatten en het aangaan van gesprekken onze standpunten en argumenten kenbaar te maken.

Evenzeer leggen wij de nadruk op het feit dat wij elke vorm van provocatie, geweld of agressie jegens een ieder die er een andere mening of credo op na houdt, openlijk en uitdrukkelijk scherp veroordelen.

Sheich Fawaz Jneid

26 april 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website