Mirsab – 'We moeten in actie komen'

Mirsab Weblog is een onderdeel van de Stichting Mirsab: een
non-profitorganisatie die is opgericht voor en door de Nederlandse
moslimgemeenschap. De stichting is in de kern onvoorwaardelijk
verbonden met de islam. De organisatie komt op voor het recht op
volledige maatschappelijke participatie van Nederlandse moslims in de
Nederlandse samenleving, met behoud van de eigen religieuze, etnische
en culturele identiteit. Schrijvers zijn onder meer Mohammed Jabri en Prem Radhakishun. Zij hebben het volgende pamflet opgesteld:
‘We moeten in actie komen’ | Mirsab

‘We moeten in actie komen’

Ondergetekenden, zijn Nederlanders die zich de afgelopen jaren hebben verzet tegen de stigmatisering van een bepaald deel van onze Nederlandse bevolking, namelijk de Nederlanders van Marokkaanse afkomst. De afgelopen jaren is het debat op het scherpst van de snede gevoerd, steeds met één doel: het wegnemen van barrières en hindernissen die een gelijkwaardige positie van Nederlanders van Marokkaanse afkomst belemmeren. Deze strijd is op veel fronten succesvol. De participatie van Nederlanders van Marokkaanse afkomst in alle geledingen van de maatschappij neemt toe. Wij zijn ervan overtuigd dat er een gouden generatie aankomt, die Nederland mooier en beter zal maken.

Helaas blijft er een klein aantal Nederlanders van Marokkaanse afkomst die het licht nog niet gezien hebben. Dit zijn meestal jongeren, die menen door middel van onaangepast, bedreigend en intimiderend gedrag, gepaard gaand met geweld, de maatschappij te moeten ontregelen. Ze doen met dit gedrag zichzelf en de zaak van de emancipatie van Nederlanders van Marokkaanse afkomst geen goed. Deze jongeren schuilen steeds vaker onder de paraplu van ’stigmatisering van Marokkanen’ om hun gedrag te vergoeilijken. Dat is ten onrechte, aangezien dit soort gedrag totaal niet aansluit bij de geleverde strijd voor gelijkwaardigheid. Er zijn thans genoeg mogelijkheden en kansen om uit de verdrukking te komen. Dat er geen buurthuis is, moet zeker worden aangekaart, maar dat is geen reden om op straat mensen te bedreigen, te mishandelen of te beroven. Een buurthuis is ook geen noodzakelijkheid om zelf te bouwen aan je toekomst. Dat sommige media in veel gevallen onjuist, hetzerig of onheus berichten klopt, maar dat is geen reden om iedere cameraploeg aan te vallen, te intimideren of te bedreigen, omdat er ook media zijn die met de juiste intenties het nieuws dat ook deze groepen jongeren aangaat wil verslaan.

Wij roepen hierbij alle Nederlanders, met name die van Marokkaanse afkomst, op om aan dit gedrag van deze jongens op straat een einde te maken. Spreek ze aan, geef hun gedrag door aan de politie, getuig tegen ze. Want alle Nederlanders, ongeacht hun ras, sexuele voorkeur of geloof, hebben last van deze onruststokers. Het zijn geen Marokkanen, het zijn hier geboren en getogen Nederlanders, die doorgeslagen zijn. Wij, de Nederlandse maatschappij in totaliteit, moeten er wat aan doen, om ook die gouden generatie van Nederlandse jongeren van Marokkaanse afkomst, die als merendeel wel slaagt het gevoel te geven dat Nederland ook van hen is en niet zonder hen kan. Moskeeën, jongerenverenigingen en allerlei andere maatschappelijke organisaties die keihard hun best doen dit afgegleden deel van de Nederlandse jeugd van Marokkaanse afkomst te bereiken, voelen zich in hun strijd in de steek gelaten. Zij worden in de maatschappij helaas geassocieerd met deze randgroepen, wanneer die weer in het nieuws komen vanwege hun crimineel en overlastgevend gedrag. Maar juist deze hardwerkende organisaties die vaak ook met de handen in het haar zitten, hebben alle hulp van de gehele samenleving nodig. Ze worden te vaak aangesproken op het gedrag van deze randgroepjongeren die onze maatschappij frustreren, terwijl zij ook gecomplimenteerd mogen worden voor hun inspanningen om deze ontspoorde jeugd op het rechte pad te krijgen. De betreffende jongeren gedragen zich niet Marokkaans of islamitisch maar gewoonweg beestachtig. Ze moeten tot de orde worden geroepen door de politie, ouders, schoolbegeleiders, maatschappelijke organisaties en alle vertegenwoordigers van de overheid, maar bovenal door de gehele samenleving, die van alle Nederlanders is, dus óók van de Nederlanders van Marokkaanse afkomst.

Mohammed Jabri (publicist)
Prem Radhakishun (publicist)
Ali Eddaoudi (publicist)
Dick Sipkes (Stg. Maroc.nl)
Mohammed Cheppih (Stg. Academica Islamica)
Abdelhafid Bouzidi (Marokko Media Groep)
Ibrahim Wijbenga (Stg. IBW)
Siham Khnafssi (arbeidsmarktdeskundige)
Taoufik Ben Yahia (Stg. Jongerencentrum Argan)
Fatima Elatik (dagelijks Bestuurder Stadsdeel Zeeburg)
Ewoud Butter (Allochtonen-weblog.nl)
Jallal Bouzamour (TV presentator)
Eddy Terstal (Filmregisseur)
Fatima Zahra Jallal (arbeidsmarktdeskundige)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website