Lange leve de taboes

Beste lezers,
Dank u voor de reacties en felicitaties. Wij wisten dat er reacties zouden komen leuke en mindere leuke!Wij betreuren de reacties richting Ahmed Marcouch. Even voor de goede orde. Voordat je gaat trouwen heb je een gesprek met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Daarin kun je aangeven wat je belangrijk vindt in je huwelijksceremonie. Wij vonden het belangrijk dat op ONS verzoek wat Islamitische en Bollywood elementen voorbijkwamen, net als het benoemen van dierbaren die overleden zijn, net als onze dochters, ouders, zusjes en broertje voorbijkwamen in zijn toespraak.

Groeten
Sharif en Nazima
Nijmegen
Liefdeskoppel!

Sharif & Nazima, Nijmegen op 21-12-2008, 19:25

Bovenstaande reacties is (naar ik aanneem) afkomstig van het bruidspaar uit het artikel van Seada Nourhussen in Trouw: Moslimpaar stelt taboe aan de kaak door in het openbaar te hertrouwen.
Het gaat in dit artikel om drie taboes:

  1. Het taboe op het hertrouwen door gescheiden moslims. Het bruidspaar wilde het taboe (incl. alle vooroordelen over gescheiden mannen en vrouwen) aan de kaak stellen door hun tweede huwelijk in het openbaar te vieren.
  2. Een tweede taboe is de scheiding kerk-staat. Door het opnemen van islamitische elementen in de ceremonie (bijvoorbeeld het uitspreken van „Bismillahierrahmanierrahiem. In naam van God de Barmhartige, de Genadevolle, Assalaamalaikoem” door Ahmed Marcouch zou hij de scheiding kerk-staat aangetast hebben en zelfs regels overtreden. Zo lijkt het althans uit de overige comments. Geloof is een privézaak en de overheid moet seculier zijn; iedere verwijzing naar religie in het publieke domein is taboe.
  3. Een derde taboe is van een iets andere aard dan de eerste twee. Uit de reactie van het bruidspaar blijkt dat ze ook verzocht hadden om ‘bollywood‘ elementen evenals het benoemen van (overleden) dierbaren. Daar lees ik dan in het artikel weer helemaal niets over terug. Is het een taboe om in zake moslims ook andere aspecten te laten zien? Of wat wil Trouw hier eigenlijk mee? Taboe 2 aan de kaak stellen of juist verstevigen?

En verder nog mijn gelukwensen aan het bruidspaar en de families natuurlijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website