Criminalisering van islam?

Op de hoogte blijven? Abonneer je dan op Closer: HIER.

De Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert op 18 juni het symposium:

Juridische ontwikkelingen sinds 9/11: Criminalisering van islam?

Erasmus Universiteit

Expo- en Congrescentrum

Forumzaal M3-15

Zou het in een democratische rechtsstaat mogelijk moeten zijn om aanslagen te verheerlijken? Hoe ver mag de Nederlandse overheid gaan in het opleggen van kledingvoorschriften ten aanzien van moslims? Zijn er gronden waarop men verbodsbepalingen ten aanzien van uitingsvormen van islam kan legitimeren? Dit zijn vragen die tijdens dit symposium aan de orde zullen komen.

De afgelopen jaren heeft islam in Nederland in de spotlights gestaan van media en politiek. De dominante toon in het debat over islam was er een van zorg over ‘radicale islam’ die een opstap zou zijn naar islamitisch terrorisme. Bij het dreigingsbeeld heeft de AIVD in oktober 2007 in het bijzonder haar pijlen op het ‘salafisme’ gericht dat als gevaarlijk wordt aangemerkt vanwege een anti-democratische houding die daarin verscholen zou liggen. Politici als Wilders en Verdonk hebben dit beeld in versterkte vorm overgenomen en het indammen van islamitische uitingsvormen als een speerpunt in hun programma verwerkt.

De angst voor radicale islam heeft echter ook weerslag gehad op wetgeving en rechtspraak. De processen tegen de Hofstadgroep hebben laten zien dat een radicale interpretatie van het geloof met de nieuwe wet terroristische misdrijven bewijs kan vormen voor het deelnemen aan een terroristische organisatie. Naast het strafbaar stellen van meer extreme denkbeelden staat een aantal islamitische uitingsvormen op de nominatie om verboden te worden. Zo is er een wetsvoorstel op komst om het dragen van een burqa in de publieke ruimte te verbieden en pleit Wilders’ PVV voor een hoofddoekenverbod in publieke functies en een verbod voor het bouwen van nieuwe moskeeën.

Deze recente ontwikkelingen roepen de vraag op of Nederland als democratische rechtsstaat – waarin godsdienstvrijheid een belangrijk grondrecht vormt – niet bepaalde grenzen (dreigt te) overschrijd(t)(en) en of er geen sprake is van een ongewenste vorm van problematisering en zelfs criminalisering van bepaalde religieuze denkbeelden. Het is op deze kwesties dat de sprekers tijdens dit symposium in zullen gaan. Daarmee zullen ze de volgende vragen beantwoorden:

 1. In hoeverre zijn de veronderstellingen die aan de verboden ten grondslag liggen juist? (dus: in hoeverre zijn deze problemen met islam er?)
 2. In hoeverre worden islamitische geloofsuitingen (legitiem of illegitiem) gecriminaliseerd?

Programma

14.00

Welkom en registratie

14.30

Opening door Mr. Fiore Geelhoed, promovenda aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

14.35

Introductie door debatleider Prof. Maurits Berger, hoogleraar Islam in de hedendaagse Westerse wereld aan de Universiteit Leiden

14.50

Islam, radicalisation and radical Muslims
Prof. Tariq Ramadan, professor in islamstudies aan Oxford University en gasthoogleraar Identiteit en burgerschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

15.10

Vanuit compassie de ander zien
Mevr. Maimunah van der Heide, columniste voor Islamwijzer.nl en oprichtster van Stichting Vangnet. Ze heeft als missie het bouwen van bruggen tussen praktiserende moslims en niet-moslims.

15.30

Piranha’s in de Hofstadvijver: De Nederlandse strafrechter en radicale moslims
Mr. Victor Koppe, strafrechtadvocaat te Amsterdam die onder meer Samir A. heeft verdedigd

15.50

Plenaire discussie met het publiek

16.50

Afsluiting en borrel

One thought on “Criminalisering van islam?

 1. Er zou maar een vraag behandelt moeten worden: staat het gelovigen vrij, de wet te breken, ja of nee.

  (iedereen artikel zes uitdeelt)

  en de vraag die daar als vanzelf op volgt:
  hebben gelovigen in nederland meer rechten? zo ja, in hoeverre worden gelovigen en ongelovigen dan nog in nederland GELIJK behandelt?

  (deelt iedereen artikel 1 uit)

  Ik wil 4 voorbeelden aanhalen:
  besnijdenis, wat is de wettelijke basis ervan? is dat geweld?
  polygamie, waarom hij wel en ik nie? is dat gelijk?
  oproepen tot geweld, ik neem de koran mee, mag ik dat ook? oproepen tot geweld? of mogen moslims dat ook niet? of ben ik een onderburger?
  het dragen van dubbele paspoorten. In hoeverre is een ‘wettelijke uitzonderingspositie’ voor bepaalde groepen, die aan andere groepen NIET word gegund, in overeenstemming met artikel 1? (Ongehuwde nederlanders mogen maar EEN paspoort dragen, marokkanen en turken (en nog wat andere landen) TWEE. dat er een ‘wet’ voor is, die ‘regelt’ dat wij, nederlanders, MINDER rechten hebben dan, in ons eigen land, dan anderen: nee echt. In hoeverre zijn zulke dingen in overeenstemming met artikel 1.

  Wij verplichten moslima’s niet, hun hoofddoek af te doen, zoals moslims wel hun vrouwen verplichten, ze op te doen.

  staat en religie moet gescheiden blijven. De islam wil overal, als een kanker, binnendringen. STOP DEZE WAANZIN.

  de islam=FACISTISCH! de islam=KKK! de islam=crimineel!

  niet de islam crimineel NOEMEN is crimineel, maar de islam ZELF is crimineel! WAAAAARGH! snap dat nou eens!

  ok. Is de islam NIET crimineel.

  mag ik dat dus ook: delen van mijn kind afsnijden, 2 paspoorten dragen, oproepen tot geweld, polygaam zijn? niet? ah! dus de heren gestudeerde moslimlikkers willen misschien beweren, dat de islam ongestraft onwettig gedrag kan tonen, en dat iedereen die daarover klaagt GECRIMINALISEERD zal worden?

  over hoeveel jaar denken de heren ivoren toren bewoners, dat nederland moslimsland een feit is?

  vermoord alle moslims, waar je ze maar vind.

  ach, is dat illegaal? gossie. En ik maar denken, dat het IN DE KORAN STAAT. gaan de heren gestudeerden mij nu vertellen, dat de KORAN ILLEGAAL IS? ja heh?

  de vraag is niet, OF de islam crimineel is: DAT IS IE! de vraag is, waarom deze heren niet over DE ECHTE KWESTIE spreken (IS de islam crimineel? WAT doet de overheid om de wet te handhaven, als een GELOVIGE de wet breekt, in naam van zijn geloof?), maar in plaats daarvan de KLAGERS proberen: te criminaliseren!

  nee, echt. En dan tariq rammadan, als gast. Bah! ik spuug op de nederlandse landveraders, de meelopers, de heulers. De landveraders.

  BAH! LANDVERADERS! geef anders nog een HANDJE aan tariq, om te tonen, wat een DHIMMI je bent! lik anders zijn aars! misschien toont dat, hoe onderdanig en blind je bent.

  de islam VERTOONT CRIMINEEL GEDRAG. waarom is dat CONSTATEREN dalijk een MISDAAD, maar dat criminele gedrag ZELF niet? halllllloooooooooooooo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website