Ghuraba – De Vreemdelingen

Een nasheed (mv anasheed) is een islamitisch lied, gewoonlijk a-cappella gezongen soms begeleid met percussie. Als er een anasheed-hitparade zou bestaan, zou de volgende ongetwijfeld erg hoog scoren:
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=TjzxYdbiLk4]

In deze entry vind je alle versies die ik toegestuurd heb gekregen. Op verzoek vermeld ik erbij wanneer de nasheed muziek bevat.
De tekst van het lied verwijst naar hadith verzameling van Bukhari (Ar-Riqaq, boek 8, volume 76, hadith 425)
Hadith (Hadis) Books

Narrated Mujahid: ‘Abdullah bin ‘Umar said, “Allah’s Apostle took hold of my shoulder and said, ‘Be in this world as if you were a stranger or a traveler.” The sub-narrator added: Ibn ‘Umar used to say, “If you survive till the evening, do not expect to be alive in the morning, and if you survive till the morning, do not expect to be alive in the evening, and take from your health for your sickness, and (take) from your life for your death.”

En naar Muslim (Kitab Al-Iman, boek 1, hadith 270)
Hadith (Hadis) Books

It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Islam initiated as something strange, and it would revert to its (old position) of being strange. so good tidings for the stranger.

Hieronder volgt een lezing van Khalid Yasin met zijn interpretatie van ghuraba (en Nederlandse ondertiteling)
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=jezP0u8CSPI]
De tekst verwijst naar een situatie waarin een moslim zich onthecht (of zichzelf vervreemd) van het wereldlijke en alleen nog God aanbidt. Het is een opvatting die we in vergelijkbare vorm ook onder christenen kunnen terugvinden, en waarschijnlijk ook wel bij andere religies.
Ongelovige vrienden, hoever ga je? (printversie)

Gebed + luisteren naar God:

“Verlies uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld! Als iemand de wereld liefheeft, woont de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit, dat alles komt niet van de Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid.” (1Johannes 2:15-17)

“Trouwelozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God.” (Jakobus 4:4)

“Ik ben al niet meer in de wereld, maar zij, zij blijven in de wereld achter, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die U Mij hebt toevertrouwd, opdat ze één mogen zijn zoals Wij…. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.” (Johannes 17:11, 15-16)

De vraag die ik kreeg voor deze workshop was: Hoe moet je omgaan met niet-christelijke vrienden? Waaraan kun je meedoen en tot hoe ver kun je mee gaan in wat zij doen? Volgens mij is dit een vraag die uit het spanningsveld komt wat we net in het laatste bijbelgedeelte hebben gelezen. Het spanningsveld tussen het in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld zijn. Jezus noemt hier een enorm spanningsveld. Als mensen hebben we de neiging om uit dit spanningsveld weg te vluchten. Maar dit spanningsveld is zo bedoeld. Het moet er zijn en ook blijven. Door dit spanningsveld worden we namelijk geprikkeld om te luisteren naar God. Om samen met Jezus te worstelen over wat je moet doen en wat je moet laten. Ik heb geen kant en klaar pakketje met antwoorden voor jullie waardoor je weet wat je wel met je ongelovige vrienden kunt doen en wat niet. Ik denk dat dit ook per persoon verschillend is. Wat ik wel voor jullie heb is een eenvoudige boodschap: Blijf in het spanningsveld wat Jezus zo prachtig omschrijft. Blijf met Jezus worstelen over wat je moet doen en wat je moet laten. En stap niet in één van de valkuilen!

De valkuilen die hier staan zijn allemaal gevaarlijk:

1) Het ene uiterste: je helemaal uit de wereld terugtrekken, bang zijn om besmet te worden, waardoor je kunt geen zout en licht meer kunt zijn.
2) Het andere uiterste: gelijkvormigheid, er is geen verschil meer te zien tussen jou en je ongelovige vrienden, je bent zouteloos geworden en het licht in jou is verduisterd.
3) Gevaarlijke middenweg: de compromis (van twee walletjes eten), schijnheiligheid (dingen laten of juist doen om de schone schijn op te houden en door mensen bewonderd te worden), wetticisme (jezelf en anderen onmogelijke lasten opleggen en menen dat je daardoor een streepje voor hebt bij God).

* Welke valkuil vormt voor jou het grootste gevaar? Hoe komt dat zo?

De enige manier om te voorkomen dat je in één van deze valkuilen stapt en jezelf verwond is… in het spanningsveld blijven! Dit betekent dat je naar Jezus gaat luisteren en Hem vraagt wat je moet doen en wat je moet laten. Een vraag die je daarbij kan helpen is: “Here Jezus, kan u hier in en bij zijn?” Deze heiligingsvraag zullen we steeds weer moeten stellen. En het antwoord dat Jezus geeft kan heel goed per persoon verschillend zijn.

Preek van de week

Tenslotte bidt Jezus voor zijn leerlingen “dat zij God toegewijd mogen zijn in de waarheid”. Het feit dat Jezus daarvoor bidt, betekent dat het niet evident is, zelfs niet voor vrome christenen, om in de waarheid aan God toegewijd te zijn. Waarheid is hier de eigenschap van God zelf. Het is geen leersysteem, geen zaak van 1 + 1 = 2. Het is een weg om te gaan, Gods waarheid is zijn betrouwbaarheid, zijn waarachtigheid. Jezus bidt dus, dat wij mogen zijn als God zelf, waarheid, dat al wat wij zijn en zeggen en doen zonder leugen is, niet gehuicheld maar echt en vrij. Dit ‘Gode toegewijd zijn in de waarheid’ betekent hoegenaamd geen verwijdering van de wereld. “Ik bid niet dat Gij hen wegneemt uit de wereld, maar dat Gij bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, wel in de wereld”.
Jezus bidt dat wij, juist in die onrustige en verwarde en dikwijls leugenachtige wereld die de onze is, staande zouden blijven, God niet uit het oog zouden verliezen, maar dat wij in waarheid aan God toegewijd zouden zijn.

vervolgalpha voorjaar 2008 | Jeugdalpha Papendrecht

De liefde van God vind je in Jezus. Elke vrees richting het oordeel moet uitgebannen zijn. Hoewel we nog in deze wereld zijn (we hebben last van onze zondige natuur en tekorten), zijn wij zoals Jezus.

Ghuraba lijkt hier ook naar te verwijzen en te stellen dat deze wereld niet het thuisland is voor moslims, maar dat zij hun thuis en waarheid kunnen vinden in de aanbidding van de enige en unieke God. Ghuraba is ook een oproep tot actie. Een oproep om niet teveel gehecht te raken aan de (materiële) zaken van deze wereld, maar om ook het spirituele toe te laten. De bedevaart naar Mekka raakt daarmee deels aan hetzelfde thema. Deze vijfde zuil is een oproep aan moslims om huis en haard te verlaten en daar te gaan waar de Quran geopenbaard zou zijn en Mohammed zich gevestigd zou hebben. Niet alleen de rituelen in Mekka zijn onderdeel van deze verplichting, maar ook de reis er naar toe als één van loutering en toenemende gerichtheid op God. Hoewel dit tegenwoordig allemaal wat makkelijker is en mensen meerdere malen (kunnen) gaan, was het vroeger vaak een lange eenmalige reis naar het onbekende waarbij het het bekende, wereldlijke, werd achtergelaten. Ghuraba met z’n voortdurende herhalingen in telkens hetzelfde ritme creëert zo een auditieve ruimte waartoe de luisteraar zich dient te verhouden en waarin deze vervolgens zijn of haar eigen verbeelding kan openstellen en creëren. Wat dat vervolgens is, verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Op Youtube zien we wel enkele voorbeelden van ghuraba-producties die enigszins laten zien welke betekenissen men hier aan kan hechten. Onmiddellijk valt dan de politieke lading op zoals in de volgende, misschien wel meest beroemde, variant van een gevangene in een Egyptische rechtszaal die ghuraba zingt, waarbij zelfs een rechter ge-emotioneerd geraakt zou zijn:

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=k8FUmxcp8sE]
De volgende ghuraba versie brengt de oproep tot actie krachtig in beeld en verbindt het idee van ghuraba met de ideologie van Al Qaeda cs.
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=l00wWKNs1lE]

Soms gaat het daarbij om algemene (gewelddadige) strijd tegen onderdrukking, soms is het ook concreter zoals in de volgende nasheed voor Gaza waar ghuraba een onderdeel van is.
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=2gwLja0kof0]
De volgende versie zoomt in op een hele serie landen/gebieden:
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=7ld4c_odZ_Y]
Anderen kiezen een nickname als ghuraba media en produceren zelf jihad anasheeds zoals deze (we marcheren voort als leeuwen, met Nederlandse ondertiteling):
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=zj3tdRjk5Vg]
Vreemdeling verwijst hier niet alleen meer naar een idee van onthechting of exclusieve aanbidding, maar het is ook een term voor uitverkorenen (die niet buigen, behalve voor God), de ware strijders of zelfs ware moslims; een idee waar zeker niet iedereen het mee eens zal zijn overigens.
De volgende ghuraba nasheed met Duitse vertaling maakt het idee van uitverkoren nog eens duidelijker:
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=e9kb_iRGzwE]
Ook hierin komt het idee van huis en haard verlaten en het idee van de gelovige op doorreis weer terug. Beide kunnen betrokken worden op de gewelddadige jihad, maar ook spiritueel en sociaal gezien worden. Dit laatste omdat standvastig blijven in de godsdienst (dien) dan een zekere, spirituele en/of sociale, isolatie zou vereisen.
Uiteindelijk behoort het paradijs dan aan de vreemdelingen:
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=HA4PXrmDXsU]
Naast uitverkoren heeft de notie vreemdeling ook betrekking op diegenen die op de proef gesteld worden zoals moslimgevangenen:
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=iqzAUnf02cc]

De vreemdelingen zouden dan mensen zijn die zonder acht te slaan op wat de wereld over hen zegt, doorgaan met hun religieuze verplichtingen en de Quran volgen om zo God tevreden te stellen.

De volgende nasheed (Liever de vreemden zijn) heeft betrekking op vrouwen in niqab, het begin bevat de ghuraba nasheed. Ook hierin vinden we thema’s als onthechting, afstand nemen van en op de proef gesteld worden terug. Deze is afkomstig van een Duitse moslima.
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=N95gXF2d4tk]
Ook de volgende video laat dit zien, maar dan veel breder (en zal volgens sommige lezers ongetwijfeld getuigen van een slachtoffermentaliteit)
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=yPJtmdChprg]
Een mengeling van politieke, sociale en spirituele betekenissen vinden we terug in de volgende ghuraba nasheed met Spaanse ondertiteling (let op de boerkini afbeelding op het einde):
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=QFUvRTm0DQ0]
In de volgende versie van Soutus Salaim Beyond the Norm is het politieke evenmin afwezig (let op deze bevat muziek – het is een ‘popversie’ met daarin ghurabaa) maar toch op een andere manier dan bij de vorigen. Het bevat onder meer een oproep tot hervorming aangezien volgens de zanger de islam juist een vreemde is geworden.
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=wzm6HNme8B4]

It’s written in the history
Islam once ruled the world
But I’m standing here in melancholy
How can I claim of such word?

Those days have left us so far
Unreachable beauty like the star
History left ajar
Could I ever heal the scar?

c/o

What is happening to Islam today?
Why the feeling of me going astray?
Oh Allah, I plead and pray
Steadfast my faith in the righteous way

Ghurabaa..
Bada’al Islamu Ghareeban
Saya3oudul Islamu Ghareeban
Fathouba lil ghurabaa

Come on brothers let us reform
Stand united through blizzard storm
Let not our path be lured into darkness
We shall go beyond the norm

Contemplating my own fear
With this heart craving for a guidance
All the things I hold so dear
Put my dean in a distance

Islam is now estranged
Estranged from its former existence
For indeed we are strangers
Cause Islam’s our conscience

Repeat c/o

Song & Lyrics:
Mohammad Ihab Ismail

Clip Directors:
Imran, Hafidz

In de volgende ghuraba zijn bovenstaande thema’s ogenschijnlijk afwezig. De bijbehorende presentatie gaat namelijk over overspel, de gevaren en gevolgen ervan. Aangezien de remedie hiertegen, en het enige wat overspel kan voorkomen de aanbidding van God is, komt het thema van aanbidding niettemin toch terug.
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=fR2cyol6INQ]
Daarnaast kunnen de thema’s van ghuraba natuurlijk voorkomen in het persoonlijke leven van individuen zoals we kunnen zien in de serie van drie films van Omair Mazhar:
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=jk_vTbLajRY]
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=RDZsouSx0tg]
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=CumyGQh7VwY]
Muziek is een belangrijk, maar vaak onderbelicht, bestanddeel van iedere beweging of dit nu een traditionele sociale beweging is of een religieuze beweging. Muziek speelt een grote rol in pinksterkerken en de evangelische beweging, maar voorheen ook al in de Amerikaanse burgerrechten beweging. Muziek kan dienen ter mobilisatie van participanten en kan ook gebruik worden ter bemiddeling van een bepaalde religieuze of politieke boodschap. Met de anasheed wordt een eeuwenoude traditie nieuw leven ingeblazen door deze op sites als youtube te plaatsen, met niet alleen een tekstuele boodschap, maar ook een visuele. De beelden geven voeding aan de verbeelding van een gedeelde geschiedenis en hedendaagse situatie waarmee mensen geïnspireerd en gemotiveerd kunnen worden. De muziek en de beelden produceren een fusie tussen het spirituele, het politieke, sociale en individuele. Het gaat er daarbij niet om dat alle moslims deze boodschappen onderschrijven en zich gedragen als zijnde ‘vreemdelingen’, maar het luisteren ernaar lijkt een soort reminder voor het hoe eigenlijk zou moeten en kan door sommigen gebruikt worden als een manier om zich in gedachten af te zonderen en bij God te zijn.

Dit komt misschien nog wel het sterkst tot uiting in de volgende versie van ghuraba, waarin een collage ‘islamic legends’ wordt getoond. In mijn proefschrift heb ik over deze afbeeldingen geschreven als zijnde voorwerpen waardoor de alomtegenwoordigheid, almacht en barmhartigheid van God wordt gerepresenteerd en bemiddeld waardoor iets wat voor mensen niet te bevatten is, wordt geconcretiseerd en open komt te staan voor betekenisgeving zonder dat het ongrijpbare en onzegbare helemaal verloren gaat.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=PyuuBi1mlYw]

Dat een nasheed als deze sterke emoties kan oproepen blijkt wel uit het gegeven dat sommigen tot tranen geroerd zijn bij het luisteren ernaar.

Bovenstaand overzicht is allesbehalve compleet, youtube en andere videosites bevatten nog veel meer videos van ghuraba. De video’s die hier geplaatst zijn, zijn mij gestuurd door mensen uit mijn onderzoek; dank daarvoor. Het overzicht wil ik afsluiten met de meest opmerkelijke, a-typische toespeling op ghuraba die ik kon vinden op youtube. Let op deze video bevat popmuziek:
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=dMEyHCO4kJM]

6 thoughts on “Ghuraba – De Vreemdelingen

 1. @KafirHarby

  Wat is volgens jou een islamist ? En wanneer is iemand er een ?

  Ten tweede als jij dit blog bestudeert en de achtergrond van de bloghouder in ogenschouw neemt, dan had je toch kunnen weten dat dit soort onderzoekjes precies in het vak van antropologie vallen.

 2. @kafir harby
  Inderdaad, wat versta jij onder islamist? Niet dat ik dan een antwoord geef op de vraag, want mijn politieke/religieuze overtuiging geef ik hier niet expliciet prijs. Aan de andere kant, als je de site regelmatig leest weet je in ieder geval wat mijn politieke overtuiging is.

  Maar vanwaar komt je impressie vandaan?

 3. If you have been watching the nflaction so far this month than you have to admit that this has been one of the most exciting seasons for conference action and rivalries in the AFC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website