Een wekelijks portie burgerschap 4 – De overheid

Uit de burgerschapskalender, voor deze week:

De overheid heeft het goed met ons voor. Maar mag zelf ook wel de handen uit de mouwen steken als het om burgerschap gaat. De overheid hoort bijvoorbeeld service te verlenen, integer te zijn en duidelijk antwoord te geven op vragen. Verder moet de overheid procedures tijdig afhandelen. Kom op, beste ambtenaren, doe je best.

Let op. De staat en haar intenties staan niet ter discussie: die heeft het immers goed met ‘ons’ voor. De service van de overheid en de procedures staan niet ter discussie. Weliswaar wordt gesuggereerd dat de handen uit de mouwen gestoken moeten worden en duidelijk moet zijn en integer moet zijn, maar dat wordt afgewenteld op een stel achterlijke ambtenaren die hier nogal infantiel als een stel kleuters worden aangespoord.
Zijn de intenties van de staat wel zo mooi? Het blinde navolgen van de VS en UK heeft geleid tot Nederlandse betrokkenheid bij een illegale oorlog. Mensen die zijn vrijgesproken van terrorisme gerelateerde zaken worden nog steeds lastig gevallen door politie en AIVD evenals hun familie, collega’s en vrienden. De ombudsman heeft recentelijk het optreden van het ministerie van Algemene Zaken en al veel eerder dat van het Ministerie van Defensie zeer ernstig bekritiseerd. De staat mag zich wel gelukkig prijzen want volgens mij denkt een groot deel van de bevolking inderdaad dat de overheid het goed met ons voor heeft. Dat is ook de basis voor haar legitimatie natuurlijk. Dat verklaart dan ook waarom burgers zo makkelijk allerlei privacy beperkende maatregelen accepteren onder het motto ‘Ik heb toch niks te verbergen’. Als je onschuldig bent heb je niks te vrezen toch? Vraag dat nog even na voor de zekerheid bij de Twee van Putten. Om maar even duidelijk te maken dat het niet de individuele burger is die bepaalt of je onschuldig bent, iets te verbergen hebt of iets te vrezen hebt. Die macht ligt bij de overheid en de overheid is bezig om die machtspositie te versterken. En dat zijn goede redenen om niet zomaar uit te gaan van de goede bedoelingen van de overheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website