Hizmetinizde – Voor al uw verkiezingsposters

Nederlands is één van de kenmerken van Nederland en figureert dan ook prominent in allerlei utopische en idealistische bespiegelingen over de Nederlandse cultuur en identiteit. Dat het huidige standaardnnederlands gebaseerd is op twee dialecten (de Frankische dialecten van Holland en Brabant) met wat Saksische elementen wordt vaak vergeten; Nederlands is vanzelfsprekend en dat de talen van de noordelijke inwoners (in het bijzonder de Friezen en in mindere mate dus de Nedersaksen) daar nauwelijks een rol in hebben gespeeld weten we niet meer. Enige jaren terug kwam Pim Fortuyn met de keurige Nederlandstalige slogan: At your service!

Weinig ophef over deze Engelstalige slogan destijds. Nu is dat een andere zaak. Dat gaat niet zozeer om VVD-posters in het Chinees of een VVD campagne pagina in het Engels speciaal voor expats. Maar het gaat om verkiezingsposters en flyers (!) in het Turks en Arabisch. Als service voor u kunt u er hier ook enkele bekijken:

Elsevier zegt in een artikel hierover:
Elsevier.nl – Nederland – PvdA-lijsttrekker Amsterdam voert campagne in het Turks

Ook de Nederlandse Moslim Partij heeft Arabische en Turkse flyers, terwijl de partij zegt vooral de kloof tussen moslims en niet-moslims te willen dichten en zich in te zetten voor participatie en integratie.

Het idee is daarbij dus dat het verspreiden van posters in Arabisch en Turks niet goed is voor participatie en integratie. Daarnaast is er het idee dat autochtone mensen zich ontheemd voelen doordat ze dergelijke teksten zien en wellicht ook omdat ze de teksten niet kunnen begrijpen hetgeen een vervreemdend effect kan geven. Ook één van de redenen waarom het Nederlands nu in de Grondwet zou moeten worden opgenomen. Een ander aspect dat een rol speelt (en dat met bovenstaande samenhangt) is natuurlijk dat er mensen zijn die vinden dat we in Nederland nu eenmaal Nederlands spreken; een verkiezingsposter in Arabisch en Turks gaat dan in tegen het idee van Nederlandse identiteit of cultuur die men heeft. Een aardige cartooneske illustratie ervan is die op LWH van Conan. Op een grappige manier wordt getoond welke stereotypen er zijn over Turkse Nederlanders en wat ‘wij’ Nederlanders natuurlijk niet willen en wat ook niet past bij het utopische idee van de Nederlandse cultuur.

In dat idee van cultuur en identiteit past kennelijk geen item in Turkse of Arabische taal; andere wereldtalen lijken minder problematisch te zijn net als andere dialecten in Nederland en het Fries.

Verder lijken deze Arabischtalige en Turkstalige posters vooral een symbolische verwijzing naar etnische identiteit. Het is een poging om een relatie te leggen met de etnische achterban via taal als symbool. Laten zien dat men toch echt dicht bij de etnische achtergrond staat door het gebruik van de ‘juiste’ taal. Denk maar niet dat alle Marokkaanse Nederlanders de Arabische tekst op de poster van de PvdA kunnen lezen. Het is de vraag of de partijen die dergelijke posters gebruiken zich wel realiseren wat de tegenreacties kunnen zijn en of zich dat uiteindelijk niet tegen henzelf keert. De nadruk op Nederlands heeft denk ik ook te maken met een toenemende druk om de openbare ruimte te controleren: van camera’s tot boerka-verboden en nu dus ook de druk om geen posters in vreemde talen op te hangen. De openbare ruimte moet gecontroleerd en gehomogeniseerd worden en uitingen van alteriteit verbannen.

Wat ik u verder vooral niet wil onthouden…zoek de taalfout: Copytijgers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website