Salafisme in de Islamofobiematrix

You may also like...

3 Responses

 1. Beatrice de Graaf says:

  Hoi Martijn, heel mooi verhaal, ben benieuwd naar uitgebreide versie. Jammer dat ik je vorige week niet kon horen, had zelf een conferentie over securitisering en bijeenkomst in Leiden waardoor ik er niet bij kon zijn. Met George Harinck samen had ik een bijdrage geschreven over securitisering van katholieken – gereformeerden en salafisten door de tijd heen.

  Ik ben nog wel benieuwd naar je conceptuele inbedding van begrip islamofobie, want het is heel pejoratief, dus klinkt als een politieke slogan, en niet echt als conceptuele categorie. Hoewel ik het verder wel helemaal met je analyse eens ben.

  tot snel hopelijk weer eens, gr.b.

 2. Melvin says:

  Een behulpzame matrix in het concert des levens haha! Vermoedelijk zwabber ik in de buurt van de seculiere fundamentalisten.
  Een zwak punt van het begrip ‘islamofobie’ is mogelijk dat afkeer en kritiek jegens “de islam” kan worden afgedaan als symptoom van een fobie of een angst. Toch is er een verschil tussen angst en waakzaamheid; ze zullen weliswaar samengaan, maar ook afzonderlijk bestaan. Ik voel me geloof ik niet zozeer angstig als wel waakzaam.
  Ideologieën en religies neem ik de maat voor wat betreft hun import van homofobie en juist op dat punt ben ik een waakzame ‘seculiere fundamentalist’ (dank u!) die zegt: waakzaamheid geboden! Ben ik om die reden een islamofoob? Ik geloof er niets van.
  Met andere woorden, hoeveel van de islamofobie in Nederland is eerder gegronde waakzaamheid – wat mij betreft gepaste waakzaamheid – en hoeveel inderdaad onberedeneerde en waarschijnlijk onterechte angst die out of control is? Het begrip ‘islamofobie’ gaat daar aan voorbij en maakt het voor mij tot een halflege huls, vaak een onzuiver, althans onbruikbaar containerbegrip.
  Mijn vraag aan u is hoe u waakzaamheid tegenover de islam onderscheidt van angst en afkeer? Is daar misschien een heel ander begrip voor in omloop?

 3. martijn says:

  @beatrice: leuk dat je hier reageert! inderdaad heeft de term islamofobie een pejoratieve klank. ik heb in het artikel geprobeerd dat te ondervangen door in ieder geval af te stappen van het idee van een irrationele angst. daarnaast leg ik de link met en wijs op de verschillen met racisme (wat het niet noodzakelijkerwijze beter maakt, ik geef het toe). Verder gaat het mij om de islamofobische logica, niet om iemand aan te wijzen als islamofoob. Maar ik geef het toe, de term is verre van ideaal.

  @melvin
  Dank voor je reactie. Zie ook het antwoord hierboven. Waar het bij islamofobie om gaat is dat er, vergelijkbaar met racisme, sprake is van een logica van uitsluiting en inferiorisering (de ander is dus minder, of wij zijn beter). Bij islamofobie komt die tot stand via de logica die hierboven is weergeven: cultureel differentialisme + secularisme + securitisering. Alleen dan is er sprake van islamofobie. Zorgen over publiek vertoon van moslims, of scheiding kerk-staat of wat dan ook, zijn dan ook niet per definitie islamofoob. Helderder?

  Enig idee voor een andere term?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *