Online Islamofobie symposium 19 september – Het programma Tegen islamofobie – Voor burgerrechten

‘Tegen islamofobie voor burgerrechten’
19 september 2020 van 10.30 tot 13.30 uur.

Op 21 september is de Europese actiedag tegen islamofobie. Traditioneel organiseert het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie dan samen met de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen haar islamofobie symposium. Dit jaar vindt het symposium plaats op 19 september met als thema institutionele en politieke islamofobie.

Institutioneel
De laatste maanden is er veel aandacht geweest voor de protesten tegen racisme wereldwijd, ook in Nederland. Ook in Nederland vindt racisme plaats in en door instituties waarbij mensen systematisch anders behandeld en gemarginaliseerd worden op basis van ideeën en labels met betrekking tot uiterlijk, etniciteit en afkomst en geloof. Dit is vaak gebaseerd op aloude ideeën en ongelijkheden die ook weer bestendigd worden door het hedendaagse racisme.

In de eerste workshop zullen we ingaan op de vraag hoe islamofobie zich verhoudt tot racisme en welke plaats het bestrijden van islamofobie in kan nemen in de huidige antiracisme protesten.

Politiek
Met politieke islamofobie bedoelen we alle vormen van politieke retoriek tegen moslims waarbij hun burgerschap en bestaan geproblematiseerd worden vanwege hun religie, inclusief het mobiliseren van andere burgers en inclusief alle oproepen tot geweld en haat en collectief geweld, tegen moslims of degenen die gelabelled worden als moslim. In de tweede workshop kijken we vooruit naar de komende maanden: verkiezingen in coronatijd. De afgelopen verkiezen zagen we telkens hoe moslims en migranten een thema waren in de campagnes en hoe verschillende politieke leiders zich profileerden met een standpunt over islam en migratie.

Programma
Met dit symposium willen we traditiegetrouw activisten, wetenschappers, journalisten en beleidsmakers bij elkaar brengen. Het programma zal in de loop van de komende weken bekend worden gemaakt. Het programma zal volledig online plaatsvinden.
Online platform open: 10.15 uur

10.30: Opening

* Abdou Menehbi: welkom namens CTID en toelichting manifest

* Martijn de Koning: welkom namens RU/UvA en toelichting thema islamofobie

Sessie 1

10.55 – 11.35

* Rosalinda Wijks

* Cemil Yilmaz

Sessie 2

10.40 – 12.20

* Ibtissam Abaaziz

* Ugbaad Hasen Killinci

Sessie 3

12.25 – 13.15

* Vragen en discussie panelleden

* Vragen en discussie publiek

Afsluiting 13.15 – 13.30

* Abdoe Menehbi

Over de sprekers
Rosalinda Wijks is een Afro-Surinaamse moslima, publiciste, activiste, public speaker en queer ally. Zij heeft 3 jaar Arabisch gestudeerd in Amsterdam en Caïro en is thans bezig haar bachelor Rechtsgeleerdheid af te ronden. Tot haar expertise en onderzoeksgebieden behoren islamitisch feminisme, moslimfeminisme, islam en zwartheid en islam en zwarte geschiedenis. Haar bijdragen zal gaan over vooroordelen, uitwissingen en gendered islamofobie.

Cemil Yilmaz is sociaal en cross cultureel psycholoog en sinds oktober 2016 mede-partner van IZI Solutions waar hij zich met name bezighoudt als (onderzoek)expert, consultant, trainer en coach met maatschappelijke vraagstukken zoals uitsluiting- en copingmechanismen, burgerparticipatie en kansengelijkheid, sociale cohesie en maatschappelijke weerbaarheid en community building en organizing. In zijn verhaal gaat hij in op het project over antimoslimracisme, de definitie en praktijkvoorbeelden ervan.

Ugbaad Hasen Killinci woont na bijna 8 jaar in het Verenigd Koninkrijk sinds 2014 weer in Emmen. Ze is maatschappelijk betrokken en zit sinds 2018 in de gemeenteraad in Emmen. Zij zal ervoor pleiten dat het hoog tijds is dat samenleving, politiek en politie isslamofobie serieus nemen.

Ibtissam Abaâziz is mede-oprichter en projectcoördinator van Stichting Meld Islamofobie en bezig met het afronden van haar proefschrift. Samen met haar collega’s zet zij zich dagelijks in voor het vergroten van bewustwording rondom islamofobie. In haar bijdrage richt zij zich op recente projecten waar de stichting mee bezig is.

Abdou Menehbi is voorzitter van Emcemo en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID). Hij zal tijdens het symposium aandacht vragen voor het Manifest tegen Islamofobie, een initiatief van CTID, EMCEMO, IZI Solutions, Stichting Meld Islamofobie en S.P.E.A.K.

Martijn de Koning is antropoloog en verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Amsterdam. Hij geeft colleges over islam in Europa en houdt zich met zijn onderzoek bezig met islamofobie en racialisering, (militant) activisme, salafisme en religieuze identiteit. In zijn bijdrage gaat hij in op enkele laatste ontwikkelingen in de strijd tegen islamofobie.

Aanmelden
Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Dit kan via onze event-pagina: HIER.

Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) samen met de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website