Zeven organisaties van moslims presenteren Al Quds verklaring: ‘Nederland moet voortouw nemen tegen de straffeloosheid van Israël’

Zeven Nederlandse organisaties van moslims roepen het demissionaire kabinet op om de nodige economische, politieke en diplomatieke middelen in te zetten om Israël te dwingen het internationaal recht te respecteren. Hieronder volgt de integrale tekst:

Moslimorganisaties: ‘Nederland moet voortouw nemen tegen de straffeloosheid van Israël’

Vandaag herdenkt het Palestijnse volk de Naqba, de Catastrofe die ertoe heeft geleid dat zij etnisch gezuiverd zijn uit Palestina. Die etnische zuivering duurt tot de dag van vandaag voort. Ook wij staan  stil en gedenken samen met onze Palestijnse broeders en zusters de Catastrofe.

De Nederlandse regering dient de bezetting van Palestina en de onderdrukking van de  Palestijnen door Israël in de scherpste bewoordingen te veroordelen. Daarnaast dient onze  regering alle politieke, economische en diplomatieke middelen in te zetten, en andere landen hiertoe te bewegen, om Israël te dwingen zijn internationaalrechtelijke verplichtingen na te  komen. Het aanspreken, veroordelen of aansporen van Israël in woorden alleen is niet genoeg. Israël trekt zich al meer dan 70 jaar niets aan van de internationale gemeenschap of het internationaal recht. Andere middelen zijn nodig om de onhoudbare situatie waarin de Palestijnen leven tegen te gaan.

Ons land kent meerdere internationale instituties met als doel de internationale rechtsorde te bevorderen. Het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof zijn gevestigd in Den Haag. Den Haag is zelfs de internationale stad van Vrede en Recht. Artikel 90 van de Grondwet roept de Nederlandse regering op zich actief in te zetten voor de bevordering van de  internationale rechtsorde.

De afgelopen dagen zijn de verstikkende bezetting en uitzichtloosheid tot een uitbarsting  gekomen in bezet Oost-Jeruzalem (al-Quds). Het is een feit dat de Palestijnen worden  onderdrukt, behandeld worden als tweederangs burgers in eigen land en hen het recht  ontnomen wordt om in vrijheid te leven. Steevast wordt dit gegeven in de Nederlandse politiek en media buiten beschouwing gelaten. Men gaat liever op zoek naar wie de afgelopen dagen het ‘conflict’ begonnen is, zonder dit in de juiste context te plaatsen.

Wij zijn teleurgesteld in demissionair minister-president Mark Rutte die heeft getweet: ‘(…)Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit.’ Nergens worden de tientallen burgerdoden in dichtbevolkte gebieden, waaronder vrouwen en kinderen, door Israëlische bombardementen veroordeeld. Inmiddels is één op de drie slachtoffers een kind. Het aantal burgerdoden neemt in rap tempo toe. Ook de bestorming van de Heilige al Aqsa-moskee door Israëlische veiligheidstroepen wordt niet  genoemd, terwijl dit mogelijk een oorlogsmisdaad is. Het zonder onderscheid bombarderen van dichtbevolkte gebieden is 𝑔𝑒𝑒𝑛 zelfverdediging. En het bombarderen van nieuwsmedia die verslag doen al helemaal niet. Het recht tot zelfverdediging geldt evenzeer voor de onderdrukte Palestijnen, wiens elementaire mensenrechten worden geschonden, getuige de onderzoeksrapporten van Human Rights Watch en het Israëlische B’Tselem. Zij stellen vast dat Israël een Apartheidsstaat is geworden. Het internationaal recht is kraakhelder over het Palestijns- Israëlische ‘conflict’: Israël moet de illegale bezetting van de Westbank  en Oost-Jeruzalem stoppen, inclusief de ontmanteling van de nederzettingen, en haar internationale verplichtingen  nakomen.

De geloofwaardigheid van ons land als hét centrum van het internationaal recht staat op het spel, indien de Nederlandse regering de Israëlische bezetting en onderdrukking van Palestina (inter)nationaal niet agendeert. De scheve machtsverhoudingen tussen de Israëlische bezetter en de gekoloniseerde Palestijnen kunnen niet leiden tot een evenwichtige dialoog tussen de partijen. Een strikte toepassing van het internationaal recht is dan ook een noodzaak. Daarom roepen wij het demissionaire kabinet op tot directe actie: zet de nodige economische, politieke en diplomatieke middelen in om Israël te dwingen het internationaal recht te respecteren.

15 mei 2021

 

Ondertekenaars:

FIO – Federatie Islamitische Organisaties

MVIR – Moslimjongeren Verenigd in Rechtvaardigheid

SIORH – Samenwerkingsverband islamitische organisaties regio Haaglanden

SPIOR – Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

SML  – Samenwerking Moskeeën Limburg

SMUO – Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving

SMBZ – Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland

One thought on “Zeven organisaties van moslims presenteren Al Quds verklaring: ‘Nederland moet voortouw nemen tegen de straffeloosheid van Israël’

  1. eindelijk een goede reactie op het Palestijns-Israëlische “conflict”. Jammer dat het LPNM miet mede ondertekend heeft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website