Marokkaans-Nederlandse organisaties vieren dit jaar dat 40 jaar geleden de wervingsakkoorden werden gesloten tussen Nederland en Marokko.

“Dakira” ( Arabisch voor herdenking) is de naam van het platform van verschillende Marokkaanse organisaties die zich hebben verenigd voor de viering van de Marokkaanse geschiedenis in Nederland. De formele aanleiding is de ondertekening op 14 mei 1969 van het wervingsverdrag tussen Marokko en Nederland.

Wij dachten handen te hebben geïmporteerd, achteraf blijken het mensen die met hun eigen cultuur, hun geschiedenis en hun geheugen naar Nederland zijn ge-emigreerd.

webposter 40jaar-marokkanen.nl

webposter 40jaar-marokkanen.nl

Dit beroemde citaat in de literatuur over de komst van de ‘gastarbeiders’ naar Nederland vat de beleving van de Marokkaanse geschiedenis in Nederland samen. Voor “Dakira” is het belangrijk om stil te staan bij deze ontwikkeling en een schets te geven van de verschillende fasen van deze geschiedenis, waarin Marokkanen van ‘gastarbeiders’ Nederlandse burgers zijn geworden. De geschiedenis van de eerste generatie Marokkanen in Nederland staat niet los van de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Reden temeer voor Dakira om deze herdenking met de tweede en derde opgroeiende Nederlandse Marokkanen en Nederlandse burgers uitbundig te vieren en memoriseren.

Het programma van Dakira

De herdenking bestaat uit diverse activiteiten die van juni tot en met december 2009 in verschillende steden zullen gehouden worden.

  • Op 5 juni (13.00 uur – 23.00 uur) wordt de start gegeven aan deze activiteiten in de Amsterdamse Mozes & Aäronkerk. Deze kerk diende als uitvalsbasis voor de 182 Marokkaanse hongerstakers (de kerk-Marokkanen) in de tweede helft van de jaren ’70. Het programma bestaat uit een foto-expositie over de leefsituatie van de Marokkaanse pioniers, de actie van de hongersstakers, een filmdocumentaire over de geschiedenis van de Marokkaanse migratie, debatten over recente publicaties naar aanleiding van 40 jaar migratiegeschiedenis en toespraken van diverse maatschappelijke organisaties. Twee speciaal uit Marokko afkomstige muziekgroepen zullen de avond muzikaal begeleiden. De minister van justitie, de heer Hirsch Ballin, en de ambassadeur van Marokko in Nederland, de heer Jawad El Himdi zullen bij het avondprogramma aanwezig zijn.
  • Op 6 juni in Naarden, op 7 juni in Utrecht, Zaanstad en de Rivierenbuurt te Amsterdam, op 8 juni in Slotervaart te Amsterdam en op 19 en 20 juni in Alkmaar. In de zomermaanden juli en augustus kunnen er exposities, debatten, conferenties en culturele dagen worden bezocht in de Marokkaanse steden Al Hoceima, Tanger, Larache, Rabat en Casablanca, Agadir.
  • Op 11, 12 en 13 december wordt het herdenkingsjaar afgesloten met een groot festival in Amsterdam. Tijdens dit festival is er een kinderprogramma, treden er verscheidende muziekgroepen op, zijn er exposities en theatervoorstellingen te bezichtigen en debatten en lezingen te volgen

Programma in de Mozes & Aaronkerk
Vrijdag 5 juni 2009 van 13.00 tot 23.00 uur
=====================

13.30 uur Inloop middagprogramma.
14.00 uur Opening en verwelkoming door dhr. Cor Bon directeur Mozeshuis / Mozes & Aaronkerk
14.10 uur Opening van de foto-expositie door eregasten.
14. 20 uur Vertoning van Filmdocumentaire 40 jaar Marokkaanse geschiedenis, in geleidt door
Bart Römer(Directeur/hoofdredacteur MTNL), Regie Karim Traida, Productie Multiculturele Televisie Nederland(MTNL).
15.30 uur Pauze
15.45 uur Rosalie Smit interviewt drie schrijfsters van drie recente publicaties over het thema Migratiegeschiedenis over hun boeken en motieven.

16.35 uur Pauze
17.00 uur Debat onder leiding van Fenna Ulichki met kopstukken uit de politiek, kerk, moskee, wetenschap, migranten en maatschappelijke organisaties
Herman Obdeijn; Ineke van der Valk; Mient Jan Faber(onder voorbehoud); Rene Danen; Abdou Menebhi; Fatima EL Atik; Mohammed Charrouti; Nora Azerkan;
Centrale punten in het debat:

  1. De motieven van de arbeidsmigratie en leefomstandigheden in Nederland.
  2. Regulering en vreemdelingenwetgeving. “van gastarbeid naar vreemdeling”
  3. Sociale strijd en opkomst van Marokkaanse organisaties.

18.00 uur Marokkaans culinaire buffet
19.00 uur Inloop avondprogramma
19.10 uur Start avondprogramma: Welkom en toelichting van het programma
door Rachid Jamari en Ibtissam Gzouny
19.15 uur Eerste rond.

  • Dhr. Abdou Menebhi namens de Dakira Platform
  • De Minister van justitie de heer Hirsch Ballin.
  • De ambassadeur van Marokko. Dhr. Jawad El Himdi

19.50 uur Verering van vertegenwoordigers van de eerste pionieren Marokkanen in Nederland
20.05 uur Marokkaanse vrouwen muziekgroep Al Ikhlass uit Tetouan.
20.25 uur Tweede rond toespraken van Maatschappelijke organisaties

20.50 uur Start van muzikaal en cultureel gedeelte met de Riffijnse muziekgroep van Tarwa N Cheikh Mohand.

[flashvideo filename=http://www.youtube.com/watch?v=vPHsEiDyTyE /]
21.30 uur Pauze
21.45 uur Vervolg van het muzikaal programma met de Marokkaanse vrouwen muziekgroep Al Ikhlass uit Tetouan.
22.45 uur Einde van het avondprogramma.

Meer informatie zie website:

Dakira – 40 jaar Marokkanen in Nederland