Submission Part I: film van Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali

Zomergasten -> Afleveringen -> Ayaan Hirsi Ali -> Items -> Submission

In Zomergasten met Ayaan Hirsi Ali de eerste vertoning van de film “Submission”, een film van Ayaan Hirsi Ali en filmmaker Theo van Gogh. Het gaat om een korte film van tien minuten waarin de meest vrouwonvriendelijke teksten uit de koran onder de aandacht worden gebracht. De film staat niet op de website van Zomergasten, maar wel de uitleg bij de film en de bijbehorende Koranverzen.

Submission

Hieronder vindt u een transcript van het gesprek tussen Ayaan Hirsi Ali en Joost Zwagerman naar aanleiding van de film Submission.

Joost Zwagerman: �In de aanloop, we hadden het eerder deze avond al over jouw profiel in het NRC Handelsblad, een genuanceerd profiel, stond op de omslag van de krant: �een nieuwe provocatie van Ayaan Hirsi Ali�. Wat dacht je toen je dat las?�

Ayaan Hirsi Ali: �Het is niet als een provocatie bedoeld. Voordat ik inga op wat de bedoeling is�Het is toch een filmpje. Je ziet een vrouw, zij staat op het gebedsmatje, zij richt zich tot haar schepper, zij gaat bidden en zij is symbool voor heleboel vrouwen, voor heel veel vrouwen die me ge�nspireerd hebben, ik ben een tijdje naar blijf-van-mijn-lijf-huizen geweest en ik heb daar met hen gesproken.
Zij zeggen: �Ik geef mij over aan Allah en dan komt het goed met me.” Je ziet een vrouw in een doorzichtige sluier en die doorzichtigheid, daar heb ik voor gekozen om te laten zien:’dat is een vrouw’; ze heeft voeten, kuiten, knie�n, een navel, borsten,� een glimp voor de kijker, het is een mens en tegelijkertijd is dat in de islam wat een deel van mijn identiteit is, het is precies wat ze moet verbergen en de consequenties zijn heel zwaar en wat deze vrouw doet is zeggen: �Allah, ik geef me aan u over maar dit gebeurt er, dat gebeurt er en dat en dat, ik word geslagen, ik moet in het huwelijk, altijd beschikbaar staan, voor een man waar ik niet voor gekozen heb. Ik word verliefd en ik word gestraft en de straf wordt uit uw boek gelezen. Ik heb me altijd aan de regels gehouden en dan komt er een oom bij me wonen en mijn vader zegt: �Zijn eer is belangrijker�”. En zij zegt: �Ik heb me altijd overgegeven aan u en toch laat u me in de steek.�

Joost Zwagerman: �Dit is een optelsom van de mis�re die je ten dele hebt gezien als tolk /vertaalster maar de indruk die nu gewekt is in de film is dat al die mis�re zich in een leven kan samenballen of zie ik dat verkeerd?

Ayaan Hirsi Ali: �Dat is niet de bedoeling; het is… je kan het ook over de eeuwen zien, het gaat om de moraal, het heilige boek, in de Koran staat �zo dient de vrouw zich te gedragen� en zolang men dat denkt, blijft dat.�

Joost Zwagerman: �We moeten deze vrouw als een symbool zien.�

Ayaan Hirsi Ali: �Een symbool, ja, een symbool, wat ik wil laten zien in elf minuten: het is heel mooi, kijk maar naar die kaligrafie maar het is ook heel complex; achter die schoonheid zit soms wreedheid, het is niet zozeer voor de kijker, het is voor de moslimvrouw, dat wil ik in Iran en Saoudie-Arabi� laten zien, aan vrouwen die onder de sharia leven en ook aan andere vrouwen, slimme vrouwen.”

Joost Zwagerman: “Dit is het publiek waartoe je je richt?”

Ayaan Hirsi Ali: “Daarom heb ik het in het Engels gedaan.”

Joost Zwagerman: “Dat is inclusief de Nederlandse moslimvrouw.”

Ayaan Hirsi Ali: “Ja, inclusief de Nederlandse moslimvrouw.
Daar is die sluier ook het symbool van. Een dag even kijken door die sluier heen. Hoe gaat die geest?”

Joost Zwagerman: �Maar je brengt dan die potenti�le doelgroep, de moslimvrouw, binnen en buiten Nederland, eigenlijk, globaal gezien, wel in een dilemma want de vorm kan misschien wel van de inhoud afleiden. We zien inderdaad een naakte vrouw met op het lichaam Koranteksten, dat is uiteraard der zaak van de Islam blasfemisch.
Ben je niet bang dat die vormaspecten de aandacht afleiden van de inhoud?�

Ayaan Hirsi Al�: “Als je tot een discussie wil leiden, als je mensen wil prikkelen tot nadenken, dan moet je juist dingen doen die hen voor dilemma�s plaatsen en niet door middel van geweld of iets anders maar door middel van woord en beeld, doe ik dat. Er is natuurlijk een kans dat er mensen zijn die zeggen �Ja, voor mij is de vorm zo dat ik niet meer in de inhoud ben ge�nteresseerd.�
Maar ik ben ook zeker dat er vrouwen zijn die hier niet van weg kunnen kijken, die niet alleen naar de vorm kunnen kijken.�

Joost Zwagerman: �Wil je niet ook mannen bereiken?�

Ayaan Hirsi Ali: �Ja, zeker, juist wel, dat zou heel mooi zijn, hoe deze mannen maar niet alle mannen… Echt. Ik wil hier onderstrepen, benadrukken dat niet alle moslimmannen hun vrouwen slaan. Net zomin als alle Nederlandse mannen of Christelijke mannen of Katholieke mannen hun vrouwen slaan.
Maar het is wel heel belangrijk dat moslimmannen, moslimvrouwen, de moslimwereld geconfronteerd worden met de Heilige teksten. In de Koran staat : �Sla je vrouw als ze niet gehoorzaamt, de man staat boven de vrouw.� Dat zijn dingen waarvan ik het heel erg belangrijk vind, dat we daarnaar kijken.”

Joost Zwagerman: “Dat is heel duidelijk maar dan blijft toch de vraag dat de vormingredi�nten wel eens af zouden kunnen leiden van de inhoud van je boodschap. We zagen het gisteren al, wederom in het NRC Handelsblad. Jouw fractievoorzitter, Gerrit Zalm zei letterlijk: �Ja, dat naakte lichaam.�.”

Ayaan Hirsi Ali: �Hij zei heel duidelijk daarbij: “Voor mij niet.”. Hij heeft dezelfde vrees: “Mij leidt het niet af, de boodschap is duidelijk maar het zou misschien mannen, andere mensen kunnen misleiden.” Maar daarvan denk ik, ja, het is misleidend …Er zijn natuurlijk mensen die belang hebben bij de wanverhoudingen tussen man en vrouw in de islamistische cultuur en die zullen zich altijd achter die vorm of iets anders verschuilen. Maar ik wil het graag nu over de feiten hebben. Het feit is dat die tekst staat en dat het wordt toegepast.�

Joost Zwagerman: �Misschien, wat je nu zegt, deze heel genuanceerde uitleg, is heel misschien een beetje in tegenspraak met wat je gisteren zei: �De hele moslimwereld zal over me heen vallen.�.”

Ayaan Hirsi Ali: �In een andere context, ik zei: �mogelijk” valt de islamitische wereld over me heen valt, zeker niet de hele islamitische wereld maar een deel daarvan.
Ik ben opgevoed met de Koran, het heilige boek, het woord van Allah is het allerheiligste, het allerhoogste wat er is en tegelijkertijd is er een beeld van de vrouw, dat ze het allersmerigste, het allerlaagste is wat god heeft geschapen en dat op elkaar zetten is heiligschennis.”

Joost Zwagerman: �Blasfemisch.�

Ayaan Hirsi Ali: �En tegelijkertijd is er ook het gebed, er is een bepaalde procedure tot het bidden, dat zijn nou juist de elementen om de aandacht van moslims en moslimas te trekken, dat ze kijken naar de Heilige teksten.�

Joost Zwagerman: �Hun aandacht wordt getrokken maar uit de aard van hun geloof zullen ze zich geroepen voelen om zich daar van af te keren vanwege de vorm maar goed daar komen we niet uit. Iets anders.
Vaak is over jou gezegd: �Ja, Ayaan Hirsi Ali trekt ten strijde vanwege haar achtergrond, moet je zien en horen wat ze heeft meegemaakt, vanuit die achtergrond is dat heel begrijpelijk dat ze zegt wat ze zegt. Wat zeg jij op jouw beurt op dat soort geluiden?�

Ayaan Hirsi Ali: �Dat de ziel van de mens ondoorgrondelijk is en ik vind dat we niet moeten speculeren over het onbewuste maar ons moeten baseren op de feiten en argumenten. En de feiten liggen er, deze teksten staan in de Koran. Een grote meerderheid van de moslimvrouwen in de wereld wordt geslagen en geknecht. Ik denk dat het tijd is dat.. ik denk dat het goed is, ook vanuit mijn liberale overtuiging, dat ik dat aan de kaak stel. Er zijn heel veel mensen die mij daarin steunen en er zijn veel mensen die zeggen: “Wij voelen ons gekwetst.”. Ik ben altijd bereid om de gekwetsten uit te leggen waarom ik het doe.”

Joost Zwagerman: �Als ik je zo hoor praten, identificeer je nog enorm met je geloof ondanks het feit dat je van je geloof bent gevallen, zoals je dat ons anderhalf jaar geleden kenbaar maakte. Freek de jonge zei in een heel ander verband, ook dominees zoon is hij: �Ik mis God of wij missen God.� Herken je daar iets in?�

Ayaan Hirsi Ali: �Ik mis God niet, God was voor mij angst en een hiernamaals en hij was ook troost en ook een hiernamaals dat veelbelovend was voor de vrouw: druiven en dadels die ik nu op de markt kan kopen. Dat is niet langer zo. Maar wat ik los van het geloof, zie is …Op het moment dat ik gezegd heb �Ik ga in de politiek” en ik zal strijden tegen de onderdrukking van de vrouwen en mijn prioriteit zal tot 2007 zijn: de moslimvrouw, in beginsel in Nederland later daarbuiten, dan vind ik dat ik niet heel erg ongelovig als ik goed mijn best doe. Eigenlijk, wat ik wil zeggen is: �Ik doe gewoon mijn werk.�.”

Joost Zwagerman: �Wat je eigenlijk wilt zeggen: het doet niet meer ter zake of ik gelovig ben of niet. Dit is mijn zaak, dit is mijn missie. �

Ayaan Hirsi Ali: �Het enige wat ter zake doet in een democratie, zijn de feiten en de argumenten. Ik bedien me niet van gewelddadige vorm. Dit is woord en beeld.�

Joost Zwagerman: �Maar dan nog. Dit is een particuliere nieuwsgierigheid. Toen je zei dat je niet meer gelovig was, wat overheerste toen: een opluchting, een blijheid, een triomf, of was er ook een aspect van rouw, dat klinkt melodramatisch maar je kunt rouwen om datgene wat je verloren hebt, de zekerheden van een bepaalde geloof?�

Ayaan Hirsi Ali: �Nee, ik heb natuurlijk wel zekerheden gekend en gehad maar ik heb natuurlijk ook de kwelling van het geloof gehad. Misschien heb ik niet eens de afgelopen tien jaar geloofd omdat ik me niet aan het geloof heb gehouden maar het moment heb uitgesteld dat ik daar over na zou denken. En opluchting en gemis. Voor mij is mijn identiteit iets dynamisch en wat zich door de jaren heen ontwikkelt en ik heb natuurlijke nieuwe zekerheden gevonden en nieuwe onzekerheden zijn ontstaan. Dat is zo voor elk mens.�

Joost Zwagerman: �We zagen op de aftiteling: scenario: Ayaan Hirsi Ali, regie: Theo van Goghh, Submission part 1. Komt er nog een deel 2, deel 3, deel 4?�

Ayaan Hirsi Ali: �Ja, ik wil graag een serie ontwikkelen. In het beginsel met Theo van Gogh die in mijn ogen ��n van de soldaten is die voor de vrijheid van menigingsuiting vecht in Nederland en een genie, een briljante regisseur. Maar ik zal nu niet even zeggen waar het over zal gaan.�

HIERONDER DE VERTALING VAN DE KORANTEKSTEN UIT DE FILM SUBMISSION
Klik rechts op de bijlage voor de Arabische vertaling

24.2. Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.

2.222. En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg (hun): “Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals Allah het u heeft bevolen. Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden.

4.34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

24.31. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen.

15 thoughts on “Submission Part I: film van Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali

 1. Hirs Ali should criticize Netherlands first and then look at Islam.Islam gave economic rights to women 3 centuries before the west gave them any rights all.She must look at Dutch history and it’s bloody past under the Calvinists and other Protestant sects.I hope she knows what happened to Johanne De Witts brothers and how they were lynched and their bodies eaten by the mob.If Netherlands is today a liberal society,it did not happen in one day but it took a long time to arrive at this stage.

 2. Well actually I don’t care about the fact that she criticizes islam or the practices of muslims; in my opinion she has a right to that no matter how terrible (and the De Witt’s murders were awful to say the least) some Dutch practices were or are. My point is more that when she has some criticism, it should be correct. She insinuates that there is no criticism among muslims about domestic violence; that is so not true; there are large debates about this issues from (at least) the end of the eighties and probably even before.

 3. First of all i would like to say to Ayaan Hirsi Ali, that you cannot be an ex-muslim. You either have faith and become a muslim or you are not one. Allah never gives up on us, people give up on him. For hundreds or years non-muslims have wanted the same respect we give our sisters. The issues of domestic violence are much worse in non-muslim countries. And as for the adultery, it is punishable by death, that goes for men and women, so there’s no sexism. Plus, its more of a threat than a punishment, as adultery does not occur very often in Islamic countries. Allah is the greatest, i believe Islam is the true religion, and any of its rules are to be followed for they have been made by God and there are good reasons for them.

 4. Hirsi Ali, you don’t know what you are talking about. Islam is not a monster you should have a good look at how things are. You don’t judge Islam by the behaviours of one individual who happens to be moslem and does things that is not right by your standards. Indonesia is the biggest Moslem populated nation and we do not do things stated in your sick movie “Submission” There are no Ex-Muslims. You are either Muslim or Kafir. So stop harrasing Islam and the rules for something you don’t understand. Islam is the most democratic religion and also it ha contributed so much in means of science. If it werent for Islam.Europe would still be in the Dark Ages.
  Think about it.

 5. I think she didn’t want to marry the man chosen by her “family”. Rest of justification of it, a reaction!

 6. I think she didn’t want to marry the man chosen by her “family”. Rest is justification of it, a reaction!*********

 7. Don’t be fooled when a muslim says they had women rights long before the western world. Look it up for yourself and see. Shia’s have no rights for women. Saudi Arabia is the oldest place for the religon (Islam) still gives women no rights to vote or drive a car. Why do they lie about women having rights you might ask? Easy, they want you to think they are one step ahead of everyone else when in fact, they are 10 steps behind. Watch the film by Theo van Gogh our martyr. Click on “Watch Submission” at http://www.exmuslim.com . Islam has never been a religion of peace. Since 1948 Islam has had more than 30 wars along with civil wars. Islam is in pieces but it has nothing to do with peace!

 8. Hi all,
  I’m sorry for everyone who thinks that Islam discriminates against women. Why do almost all
  Europeans share the same thought. What do you really know about muslims, what do you know about the Koran? Do you really believe that your knowledge is sufficient to create an opinion? Do you really think that a religion of violence and unequal rights could exist for about 1500 years? Think about it and read about Islam. Your eyes may be opened one day and hopefully you will see the truth. The truth is no only for muslims, it’s for the whole mankind.

  By the way, PEACE… you will never find peace unless you are not willing to give him a chance.

 9. I think that Ayan Hirsi is an uneducated and ignorant person.Has she forgotten that she is still Somali?She is dismissing Islam so that the Westerners can regard her as one of them. Unfortunately that will never happen.She is convinced that she will increase her political position by criticising Islam and the Quran. It is clearly obvious that she is so insecure and unhappy within herself that she attacks a peaceful religion like Islam.I feel sorry for her parents and relatives.They too probably wish that she was dead.

 10. I’m ashamed of this woman. She doesn’t have any respect. She is so awful, disgusting. I hate you …

 11. Islam provided women with many rights but the patriarchal societies of the Arab world have worked hard to pervert the religion in an effort to eradicate those rights. Consequently the Islam that many people see is not the true Islam and it is culture that is criticized. However, many uneducated Muslims cannot see beyond any criticizm of either the culture or the religion. The person who tried to defend Islam fails miserably because he ignores the concept of “Islam” that has been promoted by Saudi and the rest of the so-called Islamic world. Slitting Van Gogh’s throat shows how barbaric Muslims have become. Their tolerance level has diminished. Even the Prophet (PBUH) took many insults and then one day people themselves in awe of his non-violent stance (yes, read Armstrong’s books) converted to Islam. Contrary to what most Muslims and non-Muslims, Islam means peace and the key components are justice and tolerance. Having written and worked in areas of womens rights I have also received threats and these threats don’t come from “religious” people but semi-religious and recent coverts.

 12. u see these jews are just trying defame islam the director once said that muslims are goatf***ers and now he wrtes this film. he deserved it may he be burned in the hell fuire

 13. for those of you who can read this I have done much research on your religion and your culture and to be honest it disgusts me to see how you men have elevated yourselves to the position of gods in your own household….it is saddening to see how you have used the Koran to your own selfish advantage…to think that to you a woman is no more than property to be obtained and cattle to be auctioned off to the highest bidder….if this video reveals the truth behind your women’s veils my heart goes out to Theo van Gogh…a man who chose to ignore the risks and expose such ugliness and sin. If this film provokes action by other countries against your culture let it be said ‘such should have taken place in days long past’…and my congratulations to a certain young woman who forsook her family and religion to save your endangered, tortured, muslim women.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website