Vrije Universiteit Amsterdam: Zoeken naar een 'zuivere' islam

Vrije Universiteit Amsterdam: Wetenschapsagenda

cover.JPG

Zoeken naar een ‘zuivere’ islam

Datum 17.04.2008
Tijd 13:45
Lokatie: Aula

Dissertatie Zoeken naar een ‘zuivere’ islam. Geloofs-beleving en identiteitsvorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims.

Promovendus M.J.M. de Koning
Promotor(es) prof.dr. A.F. Droogers & prof.dr. J. Tennekes (†)
Onderdeel Faculteit der Sociale Wetenschappen
Wetenschapsgebied Sociale wetenschappen

Van 1999 tot en met 2005 deed Martijn de Koning onderzoek naar identiteit en religieuze beleving onder Marokkaans-Nederlandse jongeren in Gouda. Deze periode kenmerkte zich door grote maatschappelijke en politieke veranderingen en onrust zowel in Nederland als daarbuiten. De aanslagen van 11 september 2001, de verkiezingscampagne met Fortuyn, het optreden van Hirsi Ali, de moord op Van Gogh en de nasleep daarvan hebben moslimjongeren in het middelpunt van maatschappelijke en politieke aandacht geplaatst. De problemen met betrekking tot Marokkaans-Nederlandse jongens in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en de hoge criminaliteitscijfers van deze groep zorgden er mede voor dat de publieke aandacht vooral op Marokkaans-Nederlandse moslimjongeren gericht werd. Na 2004 kwamen ook processen van radicalisering van moslimjongeren aan het licht. Deze toenemende aandacht voor moslims in combinatie met de religieuze overdracht door ouders, de opkomst van de salafibewegingen, de eigen religieuze ervaringen en internationale politieke ontwikkelingen maken de islam tot het kader waardoor, waarmee en waarbinnen de jongeren kunnen reflecteren op wie ze zijn en wat ze in de toekomst willen. Voor vrijwel alle jongeren staat hun moslimidentiteit in het teken van het zoeken naar de ‘echte’ islam in combinatie met een zoektocht naar het eigen ‘ik’. De wijze waarop dit gebeurt wordt sterk beïnvloed door de ervaring dat er een toenemende verwijdering is tussen hen als moslims en autochtone Nederlanders. Dit uit zich onder andere doordat kritische uitingen over de islam bijna direct worden ervaren als aanvallen op de islam, op hen als moslims en op hen als persoon.

Het proefschrift wordt uitgegeven bij Bert Bakker.

3 thoughts on “Vrije Universiteit Amsterdam: Zoeken naar een 'zuivere' islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website