Turkse en Marokkaanse Nederlanders blijven

Netwerk zette gisteren direct de toon in hun maatschappelijke barometer uitzending door gelijk te beginnen met de zoveelste racistische bekladding van een moskee in Veendam. Het was de opmaat voor de uitzending:

Eén op de drie moslims wil Nederland verlaten om Wilders | Netwerk

Reportage: Eén op de drie moslims wil Nederland verlaten om Wilders
Eén op de drie moslims wil Nederland verlaten om Wilders Bijna driekwart van de moslims heeft het gevoel dat autochtonen hen de laatste jaren negatiever beoordelen dan in het verleden. Daarnaast zeggen 4 op de 10 moslims dat ze tegenwoordig vaker worden gediscrimineerd. Van de ondervraagden geeft een kwart aan regelmatig gediscrimineerd te worden.

Premier Wilders

Driekwart van de moslims vindt het een bedreiging als Geert Wilders in de regering zou komen. Overigens verwacht 90% dat een kabinet met Wilders een mislukking wordt. Toch is er ook een groep moslims die wel wat ziet in Wilders en zijn ideeën; 18% van de moslims is het op een aantal punten eens met de fractievoorzitter van de PVV, 4% verwacht dat hij veel problemen zal oplossen. Daarbij vindt een derde van de moslims het logisch dat een deel van de Nederlanders op Wilders stemt.

Gevoelens

De ondervraagden zijn voornamelijk boos en teleurgesteld over de uitspraken van Wilders over de Islam en moslims. Daarnaast geeft 22% aan ook haat te voelen.

Omgaan met Wilders

Over de vraag hoe de moslimgemeenschap moet omgaan met Wilders’ toenemende populariteit, wordt uiteenlopend gedacht. Meeste steun is er voor het negeren (40%), op de voet gevolgd door het gesprek aangaan met Wilders en zijn achterban (35%). Daarna volgen het laten horen van een hard tegengeluid (25%) en het aanpakken van problemen binnen de moslimgemeenschap (23%). Het oprichten van een moslimpartij of daar op gaan stemmen als antwoord op Wilders’ populariteit, wordt door 11% als oplossing gezien.

Toekomst

Tweederde van de ondervraagden ziet een toekomst voor zichzelf in Nederland. Daarbij valt op dat met name jonge moslims (73%) dit zo zien. De moslims ouder dan 35 jaar hebben minder vertrouwen: 43% ziet hier geen toekomst meer voor zichzelf. Als oplossing voor de problemen met criminele Marokkaanse en Turkse Nederlanders zien de moslims een taak weggelegd voor de ouders. Ruim een kwart vindt dat de ouders aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid.

Het is opmerkelijk hoe kritiekloos kranten als de Telegraaf en De Volkskrant de berichtgeving van Netwerk overnemen. Men lijkt daar wel een soort ‘persberichtplakkers’ geworden. Internetwaakhond Geenstijl doet het niet veel beter en lijkt vooral in de war te raken door ogenschijnlijk tegenstrijdige cijfers.

Er valt nogal wat aan te merken op deze cijfers. Dat begint allereerst met een vraag die Astrid stelt op haar weblog: is iedere allochtoon (of in dit geval Turkse en Marokkaanse Nederlanders) een moslim? Dat is inderdaad nog maar de vraag. Motivaction stelt dat 95% van de Turkse en 97% van de Marokkaanse Nederlanders moslim is, maar dit zegt nog niet zoveel. Is men nominaal moslim (muslim-in-name-only), orthodox moslim, tablighi of salafi of een mengvorm of gewoon vroom moslim wat ook weer alles kan omvatten. Het onderzoek is uitgevoerd onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders en niet onder autochtone, Somalische en andere Nederlandse moslims. Het blijkt bijvoorbeeld dat slechts een minderheid van de moslims in de week voor het onderzoek een moskee heeft bezocht (met name oudere mannen). Het blijft onduidelijk hoe deze groep zich verhoudt tot de uitslag. Meer info over etniciteit, leeftijd en geslacht is HIER te vinden.

Dan lijkt het erop dat het overgrote deel van de moslims zich thuisvoelt in Nederland en voor zichzelf een toekomst ziet in Nederland. Niettemin blijkt toch een kleine meerderheid af en toe er over na te denken te vertrekken. Maar wat is af en toe over nadenken? Een verzuchting en een vloek? Wegdromen over een ander land? En waarheen dan precies? Ongetwijfeld zullen veel mensen meteen denken aan Turkije en Marokko, maar tegenwoordig is ook Engeland populair. Tevens geeft ongeveer 1/3 aan zich net zo min thuis te voelen in Nederland als in Turkije of Marokko.

Daarnaast is er vrij veel aandacht voor Wilders die gisteren in een reactie aan netwerk ook liet weten blij te zijn met de uitslag want hoe minder moslims hoe beter (gelukkig heeft hij niets tegen moslims). De gevoelens die Wilders oproept zijn vooral die van boosheid en teleurstelling, in mindere mate ook van angst en haat maar ook onverschilligheid. Men blijkt vooral voor het negeren van de man of een gesprek aangaan met hem en zijn achterban. Een hard tegengeluid en het aanpakken van problemen zijn sterke minderheidsstandpunten. De factsheet met de precieze cijfers zijn HIER te vinden.

Wilders zal ongetwijfeld een rol spelen in de gevoelens van ongenoegen die Marokkaanse en Turkse Nederlanders hier hebben. We moeten echter niet doen alsof dit alleen door hem veroorzaakt is. Waar de cijfers vooral op wijzen (de combinatie van het zich wel thuis voelen of thuis zijn in NL, het nadenken over migratie en het aangeven dat men zich niet hier noch in het land van herkomst – van de ouders – thuisvoelt) wijst vooral op een gevoel van vervreemding dat kan ontstaan als men het idee heeft geen erkenning te krijgen voor wie men is en wat men doet. Dit gevoel van vervreemding is al ontstaan tijdens de verkiezingscampagne van Pim Fortuyn waarbij veel Marokkaanse Nederlanders in mijn Goudse onderzoek enorm schrokken van de hoge cijfers voor Fortuyn in de polls. Men had niet verwacht dat zoveel Nederlanders Fortuyn’s anti-islam sentiment zouden delen (althans zo werd het geïnterpreteerd).

Een tweede moment van vervreemding voor Wilders heeft te maken met de gang van zaken rond Ayaan Hirsi Ali. In 2006 toen de discussie woedde over het ontnemen van haar Nederlandse burgerschap, schreef ik het volgende:

C L O S E R » Blog Archive » C L O S E R – Hirsi Ali & Loyalty

Let’s imagine the following. You are an asylumseeker. You have changed your story in such a way that you know you have more chance that the Dutch will grant you a status as a refugee. (The ones who never changed a story so that it would fit bureaucratic institutions, stop reading.) At that time you are in an asylum shelter (A field somewhere in the country side with some old second hand trailers). 10 years later you are in parlaiment, well known in the West, your Dutch is quite good, you have finished a university education. Well done huh? And no that is not easy, if it was easy there would be more like you.

Then after 10 years, people conclude that you have no right to have a Dutch citizenship. No matter what you did in those 10 years: university, parlaiment and so on. It doesn’t matter. Most reactions: rules are rules and go back to your country. No sense of loyalty, no idea that you might be a member of the Dutch ‘imagined community’. And if this can happen to a member of parliament, it can happen to every migrant citizen. So, I truly think some Muslim migrants should be more careful in expressing their relief that Hirsi Ali is leaving. What happened to her can happen to them, could be the conclusion. And most people don’t have an elite for support like Hirsi Ali has.

Ook in Marjo Buitelaar’s recente boek ‘Van huis uit Marokkaans – Over verweven loyaliteiten van hoogopgeleide migrantendochters wordt door haar en de vrouwen die ze geïnterviewd heeft stil gestaan bij deze affaire. ‘Het kan zo maar gebeuren‘ is de teneur van de reacties van de vrouwen hierop evenals ‘Als Hirsi Ali al niet erbij hoort, wie ben ik dan?‘ En voor de duidelijkheid, het gaat hier om vrouwen met een goede opleiding en maatschappelijke positie. Tevens blijkt ook uit de verhalen van de vrouwen in het boek van Buitelaar dat deze vrouwen geweldig geïnvesteerd hebben in Nederland en in hun toekomst hier en dat ze, als ze het land zouden moeten verlaten, geen idee hebben waar ze heen zouden moeten. De discussie over Hirsi Ali en later opnieuw over dubbele loyaliteiten zorgde bij deze vrouwen voor een gevoel dat hun levenswijze, bestaansrecht en toekomst bedreigd werd.

Verder suggereert de focus op moslims en Wilders dat als men Nederland wil verlaten dat iets met (het debat over) de islam te maken heeft. Uit het verhaal van Sheila Kamerman in NRC van mensen als Chahid el Haddouti (Gouda) en Ehassane Gounou (Oss) dat het niet alleen gaat om het negatieve islamklimaat, maar dat ook economische perspectieven een rol spelen. Opvallend, maar zeker niet nieuw, in het verhaal van El Haddouti is onder meer dat één van de belangrijkste punten met betrekking tot islam niet zozeer gaat om negatieve aandacht voor de islam en moslims, maar om aandacht in het algemeen en persoonlijk aangesproken worden op de moslimidentiteit. Dat lijkt ook een reden te zijn waarom sommige moslims naar Engeland (Londen, Birmingham, Manchester, Leeds) migreren. Het wijst bijna op een verlangen naar privatisering van het geloof (hetgeen voor sommige plekken in Birmingham opvalt omdat er daar een grote zichtbare moslim-aanwezigheid is, maar in zo’n omgeving is moslim-zijn inderdaad minder issue tenzij sociale controle nog een grote rol zou spelen).

Met andere woorden de conclusies van dit Motivaction onderzoek zijn nogal shaky en zeer twijfelachtig gepresenteerd. Dit wordt nog verergerd doordat we wel de resultaten van het onderzoek krijgen, maar niet te vragen en dat is met dit type onderzoek toch geen overbodige luxe.

2 thoughts on “Turkse en Marokkaanse Nederlanders blijven

  1. Met genoegen heb ik het article gelezen. Ik ben dan ook zeer blij van de stijgende peiling van Geert Wilders. Ik heb aldus vernomem van de CDA en de PvdA dat ze nooit zullen samenwerken met de PVV. Dit is zeer onvriendelijk en haat dragend.

    Als de mensen op de PVV stemmen is dat het volste recht en het is to hopen dat Wilders de volgende Premier van Nederland wordt.
    Het gaat steeds maar over haat maar volgens mijn inziens is de haat ontstaan door het binnenhalen van Marokkanen.

    Ik kan het gewoon niet voorstellen dat de Nederlandse regering mensen zocht van de Oost landen waar het dagelijks oorlog is al voor duizende jaren. Verders, zie ik zeer weinig vooruitgang onder de Marokkanen het gaat steeds over de Islam religie wat bij die mensen de eerste hoofdzaak is en hebben altijd de heilige oorlog in hun mind.
    Daarom, ze zijn het Westerse leven aan het verrotten en dat is allemaal te verwijten aan vorige regerings beslissingen. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website