Een wekelijks portie burgerschap 41 – Is uw veiligheid ook de mijne?

Uit de burgerschapskalender:

’s Avonds de straat op. Eén op de vier mensen durft dat niet meer. Wat kun je daaraan doen? Maak een praatje met de mensen die in de buurt wonen. “Mensen denken vanuit hun gezin, niet vanuit de buurt of de wijk. Buurtpreventie is niet op te lossen door de politie, wel door een burger die de buurt gezellig en veilig wil maken”, aldus een deelnemer aan de discussie in Bergen op Zoom.

Enige weken geleden riep het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Raad van Marokkaanse Moskeeën (RMMN) op om waakzaam te zijn. Die oproep volgde naar een bekladding, besmeuring en poging tot brandstichting van een moskee in Groningen. Dit is zeker geen op zich staand incident. Zie de volgende lijst, samengesteld op basis van berichten bij Frontaal Naakt en Republiek Allochtonië en de database van Rechtspraak.nl

Tussenstand: (ongeveer) 228

Dat is toch bijna iedere maand één incident met als laatste ‘hoogtepunt’ het beschieten van de moskee in Dordrecht. Wanneer we de reeks brandstichtingen in Molukse instellingen meerekenen wordt het nog erger, maar gelukkig lijkt daar wel enig gevoel voor urgentie te zijn. En dit zijn dan de incidenten die in de media gemeld worden. Er ontbreken zeker twee incidenten en diverse voorvallen van schriftelijke bedreigingen die de media niet hebben gehaald en die in één geval (de andere weet ik niet) wel gemeld zijn aan de politie.  Het gaat ook niet alleen om voorvallen met moskeeën. In haar rapport over vrouwen die een gezichtssluier dragen maakt Annelies Moors melding van het feit dat deze vrouwen zich soms onveilig voelen op straat. Hoewel in de discussie over niqab en burqa het veiligheidsargument vooral tegen deze vrouwen wordt gebruikt (zij zouden juist gevoelens van onveiligheid bij andere burgers oproepen), hebben zij wel degelijk last van negatieve opmerkingen tot en met (dreiging met) fysiek geweld waardoor sommigen tijdelijk liever het huis niet meer uit durven gaan of waardoor men zich gedwongen voelt de niqab niet meer te dragen (mede onder druk van de partner en familieleden). Daarnaast is er sprake van het wegpesten van (niet persé moslim-) allochtone gezinnen in bijvoorbeeld Waspik en Ravenstein en bedreigingen in de richting van de lijsttrekker van de Nederlandse Moslimpartij.

De claim van SMN en de RMMN dat de toename van het aantal incidenten te maken heeft met de ‘groeiende anti-islamhouding en extreem-rechtse radicalisering’ is wel wat problematisch. Er is moeilijk een link aan te tonen tussen die fenomenen in individuele gevallen en ook lang niet alle gerapporteerde voorvallen met brandstichtingen in moskeeën hoeven per definitie een racistische component te hebben (zie bijvoorbeeld de branden gemarkeerd met *). Tegelijkertijd moeten we vooral ook niet doen of deze reeks aan voorvallen (wanneer kunnen we spreken van een patroon?) zomaar uit de lucht komt vallen. Dat dit type gewelddadigheden in Nederland voorkomt is heus niet nieuw. Interetnische spanningen deden zich al in de jaren ’60 voor met Spaanse en Italiaanse gastarbeiders in Twente, in de jaren ’70 met rellen in de Rotterdamse Afrikaanderwijk en in Schiedam en met de gewelddadige acties van de Molukse Nederlanders. In de jaren ’80 kende Nederland enkele racistisch getinte moorden en in de jaren negentig ging het onder meer om mishandelingen van asielzoekers en brandstichtingen en vernielingen bij moskeeën. Racistisch geweld en interetnische spanningen zijn daarmee al minimaal 50 jaar onderdeel van de Nederlandse samenleving. De laatste jaren lijken de incidenten zich vooral te concentreren op moslims (maar zeker niet exclusief) en op basis van de door de politie gemelde incidenten kunnen we stellen dat er sprake is van een stijging in het aantal incidenten.

De grote commotie over anti-semitische en homofobische incidenten met Marokkaanse Nederlanders is zeer begrijpelijk. In een klimaat waarin deze groep met niet al teveel tolerantie en begrip wordt bejegend is dat zelfs logisch, maar afgezien daarvan blijven het natuurlijk wel ernstige zaken. Het gebrek aan aandacht (er komt nu eindelijk een kamervraag van Tofik Dibi overigens) voor gewelddadige incidenten tegen mosliminstellingen en individuele moslims is wel zorgwekkend. Als we afgaan op de recente discriminatiemonitor mogen we blij zijn met een afname van discriminatie en het aantal anti-semitische incidenten (hoewel dit laatste niet helemaal onterecht betwist wordt), maar op enkele blogs na maakt vrijwel niemand melding van de toename van geweldsincidenten tegen moslims. In de presentatie van het PolDis rapport wordt vooral ingezoomd op homoseksualiteit en anti-semitisme als discriminatie gronden, terwijl uit het rapport zelf blijkt dat discriminatie op basis van afkomst en etniciteit de grootste categorie vormt. In de Trendrapportage 2008 wordt gemeld dat gemeenten en scholen hebben meer last van rechtsradicalisme dan van islamitisch radicalisme. Van de 75 gemeenten die reageerden op een 2007 VNG-enquête gaven 27 aan te maken te hebben met rechtsradicalisme (die waarschijnlijk wel beter als zodanig herkenbaar zijn dat moslimradicalisme), 8 met moslimradicalisme en 30 met spanningen tussen bevolkingsgroepen. De Onderwijsinspectie (2007) meldt dat in totaal ca 130 scholen te maken hadden met problemen van rechts-extremisme, 10 met religieus geïnspireerd extremisme en 223 met incidenten tussen autochtone en allochtone leerlingen. Een constatering die ook later weer wordt bevestigd. Het beleid richt zich echter toch vooral op de bestrijding van moslimradicalisme. In het recente regeerakkoord staat dat de regering borg staat voor de emancipatie van homo’s, lesbiennes, transgenders en biseksuelen en dat geweld met een discriminatoire achtergrond hard en zwaarder bestraft zal worden, maar geen vermelding van etniciteit of religie daarbij. Alle verkiezingsprogramma’s hadden veel aandacht voor integratie en meer verplichtingen voor nieuwkomers, maar aandacht voor discriminatie was bij de huidige regeringspartijen afwezig of slechts obligaat en oppervlakking. Bij de stukken over veiligheid wordt niet gerept over geweld tegen etnische en religieuze groepen, maar wel dat geweld door allochtonen met religieuze of culturele achtergrond moet worden aangepakt. Al met al mag het heel vanzelfsprekend lijken dat we graag meer veiligheid willen in onze wijken en buurten, maar over wiens veiligheid en onveiligheid hebben we het dan eigenlijk?

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=__TaUzUAj5k]

9 thoughts on “Een wekelijks portie burgerschap 41 – Is uw veiligheid ook de mijne?

 1. maar over wiens veiligheid en onveiligheid hebben we het dan eigenlijk?

  “we” hebben het natuurlijk over de vrijheid van diezelfde “we”.
  Dat maakt het allemaal extra belastend.
  Net als bij die splinter en die balk.
  Om het extra gecompliceerd te maken heeft de andere kant er net zoveel last van en noemt zich ook “we”.
  Maar daar komen “we”(weer een andere groep)wel uit.

 2. @tjerk,
  ow dank je, is dom want stond wel in mijn lijstje. Heb het aangepast. En wat betreft de persoon die mij een mail stuurde: nee dit zijn niet de twee waar ik in de tekst naar verwees

 3. Mijn echtgenote heeft thuis nog ‘n foto uit eind jaren ’80 in Deventer, toen er ‘Auslander raus’ op de muur van de moskee gespoten was vergezeld van ‘n hakenkruis.

  Haar vader besefte gelukkig dat dat niet zomaar iets is wat je even wegpoetst, en haalde zijn jonge dochters thuis op om voor de graffiti te poseren.

  Werkelijk ‘n prachtige foto is dat geworden, die onschuldige kinderblikken met zoiets weerzinwekkends op de achtergrond.

  ‘n Foto die we later aan onze kinderen zullen laten zien als hun straks wijs gemaakt wordt dat de haat richting hen begonnen is na 11 september en de moord op Van Gogh en ‘dus’ eigenlijk hun eigen schuld is. (De foto is denk ik zelfs nog van vóór Rushdie)

  Ik vraag me af of er toen überhaupt aangifte gedaan is.

  Overigens Martijn, ook in Nijmegen is de islamitische basisschool tweemaal in de fik gezet, ergens begin jaren ’90 en volgens mij ook nog eens na 11 september. Misschien kun je even contact met ze opnemen voor de details.

  ‘t Is sowieso denk ik de moeite waard ook pre-11 september incidenten in de lijst op te nemen. Nu lijkt er een verband te zijn, maar ‘t zou me niets verbazen als die er helemaal niet is, en er een beangstigende continuïteit is met het pre-9/11-tijdperk.

Leave a Reply to martijn Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website