“Extreem” in Pukkemuk – Gebed en vrouwen met gezichtssluiers geweigerd (maar geen wij-zij verhaal)

Er is een opmerkelijk filmpje verschenen op Facebook. In de bijbehorende post doet Bilal Salam melding van het feit dat zijn familie niet welkom was op Recreatieboederij Pukkemuk in Dongen. Hij was daar met zijn familie en drie vrouwen bij hen droegen een gezichtssluier. Het filmpje is hier te zien:

In de post lezen we:

Wat een gezellige dag moest worden met de hele familie in de @recreatieboerderij pukkemuk te dongen is geëindigd in een uitzetting wegens burka (gezichtsbedekking).
Nederland ano 2016, ik moet er wel bij zeggen dat er niet-moslims niet eens waren en ons hun spijt kwamen betuigen wegens dit voorval.

Afspraak voor aangifte is ter plekke gemaakt waarna wij zelf zijn vertrokken!

Extreem Nederland
Volgens de eigenaar van de boerderij heeft hij “geen hekel aan het moslimgeloof” (er werken ook moslims aldaar volgens de medewerkster), maar hij vindt dit te “extreem” en dat de bezoekers moeten accepteren dat ze “in Nederland zijn” daarmee verwijzend naar de gezichtssluier van de vrouw. Het is een interessant filmpje dat laat zien hoe het onderscheid tussen wat mensen een acceptabele en een onacceptabele islam vinden, is ingeburgerd. En hoe dat onderscheid uitwerkt via een term als extreem, gekoppeld aan een idee wat (niet-)Nederlands is.

De familie beroept zich op het feit dat ze zijn binnengelaten, entree hebben betaald en dat dit Nederland is: “een rechtsstaat”. De familie was vooral geïntimideerd door het gedrag van de eigenaar dat ze als “aggressief” beschreven zeker toen hij op een gegeven moment met zijn herdershond kwam. Ze beschrijven de houding van andere personeelsleden als rustig.

Het publiek op de recreatieboerderij sprak volgens de familie hun steun uit voor hen. Mensen zeiden niets met de gezichtssluier te hebben, maar ook te vinden dat de familie gewoon de boerderij moest kunnen bezoeken en een enkeling zou ook gezegd hebben dat het gedrag van de eigenaar niet bij “Nederland” past. Zij vonden (mijn interpretatie) waarschijnlijk juist het gedrag van de eigenaar extreem.

Pukkemuk
De recreatieboerderij reageert op Dichtbij.nl:
Aangifte tegen recreatieboerderij Pukkemuk Dongen na weigeren vrouw in burka – Dongen – dichtbij.nl – Tilburg

Een medewerker van de boerderij laat telefonisch weten niet teveel in te willen gaan op de kwestie in verband met de gevoeligheid van het onderwerp. Wel benadrukt ze dat iedereen welkom is in Pukkemuk, ongeacht geloofsafkomst. “Het ging in dit geval om klachten over extreem gedrag van de familie wat daarop escaleerde.” Wat er onder ‘extreem gedrag’ wordt verstaan, wil de woordvoerder niet kwijt.
Een woordvoerder van de politie laat desgevraagd weten dat er op dit moment nog geen aangifte is gedaan, maar dat er wel een afspraak staat met de familie om dit te doen. Over de inhoud van de aangifte en wanneer deze wordt gedaan, wil de woordvoerder geen antwoord op geven

Geen wij-zij verhaal
De gezichtssluier is momenteel in de aandacht vanwege een mogelijk deelverbod en wordt breed gezien als een symbool dat staat voor extreme opvattingen die niet bij Nederland zouden passen. Dit incident laat goed zien wat de consequenties van dat verbod zouden kunnen zijn: het uitsluiten van vrouwen die juist in de samenleving staan. Maar het laat ook zien dat dit geen wij-zij verhaal is of Nederland vs. islam. Ook niet-moslims steunden de familie en de familie beroept zich niet op islamitische voorschriften maar op de rechtsstaat.

UPDATE
In BN / De Stem kunnen we lezen dat mensen ook het gebed verricht zouden hebben:

Ophef om islamitisch gebed en boerka’s in speelboerderij Pukkemuk Dongen

Het gezelschap had van tevoren gereserveerd en was maandag binnengelaten bij de speelboerderij.

Volgens Salam hadden enkele mensen van de groep gebeden in een hoekje. De eigenaar van Pukkemuk kwam tegen het gezelschap, dat toen ongeveer een uur binnen was, vertellen dat de vrouwen de boerka’s af moesten doen. Zij weigerden dit waarna het conflict ontstond. Vervolgens is de politie ter plaatse gekomen om te bemiddelen.

Discriminatie
Salam vindt dat er sprake is van discriminatie. “Wij wilden alleen een gezellig dagje.” Hij zegt dat het niet zijn bedoeling is om Pukkemuk zwart te maken en Salam noemt de eigenaar ook geen moslimhater. De politie bevestigt dat er een afspraak is gemaakt na het conflict.

Woordvoerder Mark van Rijen van de gemeente Dongen staat de eigenaar op diens verzoek bij in de woordvoering over de kwestie. Van Rijen: “Je ziet op het filmpje niet de aanleiding. De ondernemer kennende, kan ik niet geloven dat dit iets met discriminatie te maken heeft.”

Geen gebedshuis
De eigenaar laat in een verklaring weten dat kinderen de hoofdrol hebben in de speelboerderij. “Pukkemuk is geen gebedshuis voor volwassenen. Dat is de reden waarom we de groep hebben aangesproken. Zoals we ook andere groepen aanspreken die bij kinderen of hun ouders met opvallend gedrag vragen oproepen. Met discriminatie heeft dat alles niets te maken. Daar nemen we 100 procent afstand van. Kinderfeestjes, schoolreisjes: Week in week uit ontvangen we kinderen in allerlei soorten en maten.”

Volgens Bilal Salam hebben inderdaad enkele mensen daar het gebed verricht, maar volgens hem ging de discussie daar niet om.

Het klopt dat een enkeling daar het gebed heeft verricht, naar mening moet dit ook geen probleem zijn, maar de discussie en uitzetting ging helemaal niet daarover, meneer had het echt specifiek over de gesluierde vrouwen en het geloof. Het woordje gebed is in heel dit voorval niet gevallen naar mijn weten.

Interessant is dat de eigenaar een islamitisch gebed ‘ontregelend‘ vindt. Opvallend is mijns inziens de opstelling van de gemeente Dongen. Je zou toch verwachten dat de gemeente een neutrale, wellicht bemiddelende, positie in zou nemen in plaats van de woordvoering van Pukkemuk bij te staan?

update 25 februari 2016

Het OM heeft inmiddels laten weten de eigenaar van Pukkemuk niet te vervolgen:
Geen discriminatie op speelboerderij Dongen – Openbaar Ministerie

Op 28 december 2015 bezoekt een groep van ongeveer 20 personen (mannen, vrouwen en kinderen) de speelboerderij. Enige tijd daarna zijn leden van de groep buiten aan het bidden. De vrouwen in het gezelschap dragen een niqab. De eigenaar spreekt de bezoekers aan. Hij legt uit dat er kinderen bang worden van hun gedrag. Hij vraagt de groep te stoppen met bidden op het speelterrein. De politie wordt ingeroepen en er wordt overeenkomen dat de groep vertrekt en dat het entreegeld wordt geretourneerd.

Een van de personen behorend bij de groep doet aangifte van discriminatie op grond van godsdienst. De aangifte is beoordeeld door de discriminatieofficier van het OM Zeeland-West-Brabant. Het OM is van oordeel dat er geen sprake is geweest van discriminatie. Immers is de groep niet de toegang tot de locatie geweigerd. De incidenten, het bidden, de discussie met de eigenaar, de komst van de politie, en de reactie van de kinderen hierop leidden tot de onwenselijkheid van hun aanwezigheid op het speelterrein. Van uitsluiting op grond van hun godsdienst, discriminatie, is derhalve volgens het OM geen sprake. De zaak is geseponeerd en de betrokkenen zijn op de hoogte.

De eigenaar reageeert aldus:
Eigenaar Pukkemuk blij met niet vervolgen na nikaab-rel: ‘Het voelde heel onrechtvaardig’

Eindelijk is er nu duidelijkheid. Voor iedereen. De officier geeft in zijn oordeel duidelijk aan dat van discriminatie géén sprake is geweest. De officier benoemt het gedrag van de groep als de reden voor vertrek. Dat is precies wat ik steeds heb gezegd. Omdat mijn medewerkers constateerden dat kinderen van andere bezoekers angstig raakten door het gedrag van de groep, heb ik als eigenaar van het bedrijf en gastheer van alle bezoekers, de groep daarop aangesproken. Zoals ik ook andere groepen aanspreek die te dominant gedrag hebben. Omdat deze groep het gedrag niet wenste aan te passen, heb ik ze gevraagd te vertrekken.

Deze uitspraak komt voor ons zeker niet als een verrassing, we hebben altijd het volste vertrouwen gehad in deze afloop. Maar het voelt wel als een enorme opluchting.

Eindelijk hebben we een punt kunnen zetten achter een periode die voor mij, mijn vrouw en onze medewerkers zeer hectisch en emotioneel zeer zwaar is geweest. Zomaar ineens waren we met Pukkemuk landelijk nieuws. In de media en op internet werden we beticht van discriminatie. Dat voelde heel onrechtvaardig. Wij zijn juist een gastvrij bedrijf. Discriminatie staat ver van ons af. Het is bizar om dan te moeten ervaren dat je na een aantijging van één groep, en een filmpje dat tegen jou wil is opgenomen en wordt verspreid, het middelpunt wordt van een rel die landelijk alle media haalt.

De gevolgen waren groot. Wij zijn bij herhaling op zeer agressieve wijze bedreigd. Er kwam anonieme telefoontjes binnen. Werknemers hoorden deze aan en durfden wekenlang na een dienst niet alleen naar huis toe. Gelukkig stond daar ook een stroom aan positieve reacties tegenover. Ouders met kinderen die vaak bij ons komen hebben van het begin af aan massaal laten weten dat ze niet aan ons twijfelden. Dat heeft ons heel veel goed gedaan. En afgelopen weekeinde nog hadden we een groep bezoekers uit Groningen die bij ons hun familiedag zijn komen vieren. Ze hadden Pukkemuk leren kennen via de publiciteit van afgelopen periode.

One thought on ““Extreem” in Pukkemuk – Gebed en vrouwen met gezichtssluiers geweigerd (maar geen wij-zij verhaal)

  1. Het filmpje laat slechts een fragment zien van wat er gepasseerd is, zo kun je natuurlijk nooit een oordeel vormen over wat er precies gepasseerd is. Door sommige mensen wordt een boerka (wat volgens mij meer is dan een gezichtsbedekking) als onprettig ervaren omdat je niet ziet wie er achter schuil gaat, als er vervolgens ook wordt gebeden dan gaan er allerlei associaties bij komen die door de media zijn ontstaan “Allah al akbar” heeft tenslotte niks met moslim-extremisme te maken. Afijn, het verhaal zoals door de familie zelf in de media gebracht lijkt mij subjectief maar wordt maar al te graag door de media opgepakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website