Wilders als racist? – Wat leert de zaak Wilders ons over hoe het begrip ‘ras’ werkt?

You may also like...

3 Responses

  1. Pvanlenth says:

    Ik ben halverwege maar opgehouden met lezen. Het is namelijk weer een typisch staaltje toewerken naar de gewenste uitkomst.

  2. Mark says:

    Natuurlijk bestaan rassen. De definitie is; Als individuen binnen een groep meer lijken op individuen van die groep dan op buitenstaanders, spreek je al van ‘ras’. Deze term een andere inhoud willen geven dient geen enkele doel behalve de discussie smoren. Je bent echter wel bezopen als je in dit tijdperk nog een ‘ras-zuiver’ mens denkt te kunnen vinden.

  3. Max says:

    Mark:We weten allemaal dat de vraag of we minder Marokkanen willen, niets te maken heeft met racisme, maar alles met het gedrag van bepaalde mensen.En Geert Wilders’ ‘minder minder’-uitspraak niet ging over het ‘ras Marokkanen’, maar over de nationaliteit.Dan geldt vanaf nu dus ook dat eenieder die b.v. de blanke Nederlandse burgerbevolking (dan vaak bewust “witte” genoemd) op onderscheidende (d.i. dus discriminerende) wijze van andere als groep op negatieve wijze aanvalt zich schuldig maakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.Veel mensen raken in de war van het begrip (biologisch) ras. Juridisch gezien heeft een biologisch ras al heel lang geen betekenis meer.De laatste keer dat het begrip (biologisch) ras in Europese wetgeving werd gedefinieerd is in de Neurenberger wet.Daarbij komt dat ras niet belangrijk is, daarom is de juridische term verbreed naar meer zinvolle begrippen als nationaliteit, culturele of religieuze entiteit. Deze verbreding is door de UNO ingesteld en door de lidstaten (waaronder Nederland) geïmplementeerd.

Leave a Reply to Mark Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *