Gender en Genocide – Mannen werden vermoord, vrouwen verkracht in Srebrenica

Op 11 juli 1995, vandaag 22 jaar geleden, viel het Bosnische stadje Srebrenica (toen een enclave beschermd door de Nederlandse Dutchbat militairen) in handen van Servische troepen van Radko Mladic omdat het Nederlandse Dutchbat de enclave niet kon en wilde beschermen. Recent stelde het Hof dat Nederland mede-aansprakelijk is voor de doden in Srebrenica. Wat een vrijhaven had moeten zijn voor de Moslims beschermd door Nederlandse VN-militairen, werd een verschrikking. In ongeveer een week tijd werden 8372 mannen en jongens gedood. De vrouwen en jonge meiden wachtten een ander lot: seksueel geweld, inclusief verkrachting.

FWS-87 was in seventh grade and a virgin when it began. In court, she couldn’t remember how many times she was assaulted during eight months of torture, gang rape and enslavement.

FWS-50 was assaulted by a Serb soldier armed with a hunting knife. He threatened to slash her skin in the shape of a crucifix if the Muslim woman refused to have sex.

FWS-105 said the drunken men did “whatever they wanted” to her. One bit her neck until she was covered with blood.

FWS-95 wept so loudly in court that her sobs were audible through the prosecutor’s microphone across the room. But she refused to let the proceedings be adjourned.

In het bijzonder het Servische leger en Servische paramilitaire milities gebruikten in Bosnië geweld tegen Bosnische en Bosnisch-Kroatische vrouwen, maar onderzoek laat vrij goed zien dat alle strijdende facties zich hieraan schuldig maakten. In totaal zou het gaan om 30.000 tot 50.000 vrouwen die het slachtoffer werden van verkrachting als oorlogswapen (en dat varieert dan van groepsverkrachtingen, ontvoeringen, gevangenschap in verkrachtingskampen, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, seksuele martelingen en verminkingen).

Lees en beluister de huiveringwekkende verhalen van de Bosnische vrouwen zelf in onder andere de Foca Zaak.

 

Verkrachting als oorlogswapen
Het moge helder zijn dat deze verkrachtingen vaak ook eindigden met de dood van het slachtoffer. Er is lang discussie geweest of dergelijke massaverkrachtingen nu wel of geen oorlogsmisdaad zijn, maar die discussie lijkt toch wel over. Waar in Neurenberg verkrachtingen niet werden erkend als oorlogsmisdaad, veranderde dit met de genocide in Rwanda en de oorlog in Bosnië.

Dergelijke verkrachtingen zijn vaak een middel om de vijand te vernederen (veel vrouwen werden ook verkracht voor de ogen van hun kinderen en echtgenoten die gedwongen toekeken en mannen konden gedwongen worden om onder dwang handelingen te verrichten met mannelijke en vrouwelijke familieleden), om angst op te wekken (en zo te zorgen voor de vlucht van complete families), als middel om informatie te verkrijgen, als onderdeel van plunderingen en brandstichtingen bij veroveringen. Voor de daders speelde ook nog mee dat het ging om het tonen van mannelijkheid aan zijn kameraden.

Seksueel geweld, de natie en vrouwen
De strijd over hoe deze massaverkrachtingen geïnterpreteerd moesten worden, is een belangrijke strijd geweest. Het ging erom wat de plaats van de vrouw was in de verbeelding van de natie, van de eigen gemeenschap en die van de Ander en tegelijkertijd ging het om de individuele rechten van de vrouw. En tegelijkertijd ging het ook om het raciaal-religieuze karakter van de Bosnische en Servische natie.
De verkrachtingen van de Bosnische moslimvrouwen was onderdeel van een systematische campagne die erop gericht was de gehele Bosnische natie te vernederen en te ontmenselijken door deze als zwak, inferieur en vrouwelijk voor te stellen en daarmee zichzelf als sterk, superieur en mannelijk. Maar zijn de massale verkrachtingen excessen van losgeslagen individuen, zijn ze een typisch onderdeel van oorlogen in het algemeen of is er hier ook sprake van een specifieke Bosnische genocidale dimensie? Deze discussies en de strijd van de vrouwen duurt nog voort.

Stille heldinnen
Voor de vrouwen duurde die strijd nog voort lang nadat de oorlog was afgelopen. Velen keerden zich naar gezaghebbende figuren binnen de islamitische gemeenschappen en er is, niet onterecht, veel aandacht geweest voor de positieve insteek van Bosnische imams en de pogingen tot empowerment. Al voorafgaand aan Srebrenica vroeg Islamic Relief aandacht voor de verkrachte vrouwen.

Maar er is ook, ook niet onterecht, veel kritiek geweest. Deze pogingen van de imams tot empowerment en het vragen van aandacht voor de vrouwen waren belangrijk, maar ook vooral symbolisch: concrete, materiële hulp was er nauwelijks. Niet voor de vrouwen en ook amper voor de kinderen die het resultaat waren van de verkrachtingen. In verschillende lokale gemeenschappen bleven de vrouwen geïsoleerd (vanwege de verkrachtingen), het was moeilijk voor vrouwen zelf hier openlijk over te spreken en velen ervaarden onverschilligheid of zelfs druk om niet te spreken. Velen voelden zich ook niet veilig genoeg om de daders aan te klagen. De getuigenissen bij onder andere het Srebrenica tribunaal hebben mogelijk daar enige verandering in aangebracht.

Etnische zuiveringen: moord en verkrachting
De Britse organisatie Srebrenica.org.uk vraagt nu, nogmaals, aandacht voor de relatie tussen seksistisch en raciaal geweld in een oorlog:
Breaking the Silence: Gender and Genocide –

It is impossible to speak of Srebrenica without referring to the fact that within the space of a week in July 1995, 8372 mostly Muslim men and boys were murdered by Bosnian Serb forces in an act of genocide. When we talk about “ethnic cleansing” in Bosnia and how people were targeted for acts of violence, we usually think about their Bosnian Muslim identity. However, there was another, hidden, dimension to this selection – the gender of the victims.

3 thoughts on “Gender en Genocide – Mannen werden vermoord, vrouwen verkracht in Srebrenica

  1. Op een of andere manier, lijkt deze “nachtmerrie” toch nog niet volledig over te zijn. Wanneer je een moslim bent met Yugoslavische en Turkse achtergrond, dan ben je zelfs in Nederland niet veilig en je kinderen ook niet anno 2018. Nederland moet zich stoppen met bemoeien met zaken die ze niet aangaan. Wanneer Kurden en Armenen nu nog issues hebben met Turkije, laat hen dat met Turkije oplossen. Maar nee, Nederland (en zeker hier in dit Zeeuwse achtergebleven gebied van Nederland) dat lekker samen klit met de domme Vlamingen, waar je kind niet veilig is en bij stomme christen “pleeggezinnen” wordt geplaatst, de belastingbetaler daar geld voor betaald om deze kinderen te verchristenen. Zogenaamd, kunnen die ouders niet voor hun kinderen zorgen. Als je eens de leugens die school directeuren verzinnen om kinderen uit huisgeplaatst te krijgen, omdat ze weigeren om hun eigen onkunde te erkennen. Men kan zeggen over moslims wat ze willen, maar de Nederlandse christenen zijn doorgaans nog erger dan waar zij de moslims van beschuldigen, kijk maar naar de Nederlandse geschiedenis…en ja wat wil je wanneer iedereen al familie van elkaar is. Dan moet er op een gegeven moment toch iets fout gaan in de DNA structuur, LOL.

  2. Serviërs pleegden geen genocide in Srebrenica,maar moslims wel…Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten, onder leiding van de 28ste moslimdivisie, die onder aanvoering stond van monster Naser Oric, en met de aanwezigheid van Arabische moedjaheddien(er zijn documenten en video’s die dit bewijzen)…Het klopt dat bij de verovering van Srebrenica veel moslims door de Serviërs zijn vermoord. Wat er nooit bij wordt gezegd is dat die Serven wraak namen voor het feit, dat eerder meer dan duizend van hun gezins- en familieleden door moslims waren afgeslacht. Dat is natuurlijk geen excuus, maar plaatst de gebeurtenissen wel in een veel genuanceerder licht. Waarom krijgen wij in het Westen dan uitsluitend een zeer eenzijdige versie te horen, een waarbij moslims schijnbaar uitsluitend weerloze slachtoffers mogen zijn, en de (christelijke) Serviërs enkel wrede daders, zoals ook in de rechtbank in Den Haag weer gebeurde?…

    Tijdens de Joegoslavische burgeroorlog bezetten VN- en NAVO troepen Srebrenica en enkele andere, voornamelijk door Serviërs bewoonde gebieden. De Serviërs werden gedwongen ontwapend, maar de moslims niet; die kregen zelfs moderne wapens van de NAVO overhandigd. Die vielen daarmee vervolgens de omliggende Servische dorpen binnen –zelfs vanuit de door VN blauwhelmen beschermde zones, ook bij Srebrenica-, waar de bewoners vervolgens werden mishandeld en afgeslacht…

    Srebrenica werd een centrum van terroristische jihad-activiteiten, onder leiding van de 28ste moslimdivisie, die onder aanvoering stond van Naser Oric, en met de aanwezigheid van Arabische moedjaheddien. (Er zijn documenten en video’s die dit bewijzen). Honderdtweeënveertig Servische dorpen werden vernietigd, de inwoners verbannen en hun huizen verbrand. Er werd melding gemaakt van veel onthoofdingen en van besnijdenis van pasgeboren jongetjes.Tussen 1992 en 1995 werden tussen 1300 en 2000 burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad…Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993…

    De bewering van Bosnische moslims dat na de val van Srebrenica in 1995 meer dan achtduizend moslims slachtoffer werden van genocide, is een mythe.De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers, maar alleen om het aantal VERMISTEN!En volgens de UNHCR ,ongeveer 5000 moslims soldaten bereiken Zenica,Tuzla(BiH) door de bossen.Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven. De voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie zij dat er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan!Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Oric, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd stad Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel.De Bosnische moslims waren geen weerloze burgers. Ze waren bewapend, schoten terug en waren een militaire bedreiging…Op het monument in Potocari (Srebrenica) zie je de namen van meer dan 8.000 moslimmannen.De lijst omvat niet alleen mannen uit Srebrenica, maar uit zeven of acht andere dorpen en gemeenschappen in de regio!…HET ICTY HEEFT NOOIT EEN ONDERZOEK GEDAAN,HOE EN WANNEER DE SLACHTOFFERS OMGEKOMEN ZIJN!…

    Het Joegoslavië-tribunaal in een zaak stelde dat aanklagers van 4970 slachtoffers de specifieke omstandigheden van hun moord hadden weten te omschrijven.Dus,adios 8000!!! Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als ‘de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc.Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers.De moord op Serviërs nabij Srebrenica is de échte genocide, waarbij ouderen, vrouwen en kinderen werden gedood…Wat is genocide? Dit is het volkerenmoord, uitroeiing van een volk, ras of bevolkingsgroep.De Serven evacueerden de vrouwen, kinderen en ouderen die ze vonden in het VN-kamp Potocari-Srebrenica.Zulke daden kunnen niet gerekend worden tot genocide.Er was een bloedbad, maar het was een reactie op een eerder bloedbad, het was wraak, en er werden geen vrouwen en kinderen bij gedood…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website