Moslimvrouwenmars & S.P.E.A.K.: ‘Ik ben niet jouw strijdtoneel’

You may also like...

2 Responses

  1. SedMorteza says:

    Een terechte ‘stem’ die gehoord moet worden en meer aandacht en bijval moet krijgen. Toch wil ik hier een kanttekening bij plaatsen. Een ‘uiting’ die gesubsidieerd tot stand komt impliceert ook een “bleidskeuze” en roept de vraag op wie is daar buiten die keuze gevallen? Dit heeft niets te maken met de inhoud daarvan die ik(ook als moslimman) van harte steun. Maar ik wil hierbij verwijzen naar de structuren die het ene geluid toelaten en het andere uitsluiten. Een effect hiervan is dat de toegelaten geluiden, publiekelijk mooie principes uitdragen maar dan geen voet op de grond kunnen krijgen. Het gaat er uiteindelijk om welke keuzes de subsidiegever maakt en of je daarvan kan wijken en tot hoever.
    Ik wordt getriggerd tot deze reactie doordat ik uit eigen ervaring weet dat UvA geluiden creëert en/of faciliteert die bijv. ivm Iran een tegenover gestelde van deze (moslims VM) beweging steunt, die juist het geluid van het regime rechtvaardigt. Een concrete uiting daarvan is dat de UvA veel “geluiden” naar voren heeft gebracht die MEK/NCRI in Nederland bashen. Een Iraans verzetsbeweging tegen het regime van Mollahs in Iran dat onder de hegemonie van vrouwen al ruim een kwart eeuw strijd voert voor gelijkheid en vrijheid.

    Tenslotte ben ik niet tegen de subsidies of gesubsidieerde geluiden, maar wees er bewust van en heb er aandacht voor dat het een zeer negatieve effect kan hebben.

  1. November 2, 2020

    […] S.P.E.A.K (Muslim Women’s Collective) The Netherlands […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *