Moslims beledigen

Er is al enige tijd het nodige te doen over moslims die zich beledigd zouden voelen. U herinnert zich de cartoon-affaire nog wel en submission en fitna en zo kunnen we er nog wel een paar opnoemen. En dat doen mensen dus ook. Bij de meeste van die zaken vallen drie dingen op:

 1. De rol van wetenschappers die door middel van pseudo-wetenschappelijke charlatanerie in boekjes en columns hun positie misbruiken.
 2. De de rol van sommige weblogs en criticasters die niet noodzakelijkerwijze racistisch of islamofobisch zijn, maar wel leiden aan een islamiseringsneurose en daarbij gebruik maken van grove generalisaties.
 3. En dit alles als onderdeel van de schijnbare noodzaak die er is om moslims te provoceren en hun afkeer daarvan te problematiseren of als die afkeer er niet is om deze te construeren en vervolgens te problematiseren; resulterend in een poging om moslims te onderwerpen door middel van vernedering.

Nu is er het gedoe rondom een filmpje van Nissan waardoor de Arabieren in de Golfstaten zich beledigd voelen; althans volgens het oorspronkelijke bericht van de Jerusalem Post. Dat wordt in het rioolkrantje Spitsnieuws dan al snel dat moslims zich beledigd voelen. Terwijl het in het filmpje toch echt gaat om stereotyperingen van Arabieren en niet van moslims en terwijl in het stuk van de JP toch verwezen wordt naar de Golfstaten en niet moslims uit Nederland of China. Zo wordt de islamisering van Nederland natuurlijk een selffulfilling prophecy. En dat leidt vervolgens op sommige Geenstijl-klonen tot een opsomming van al die affaires met beledigde moslims zoals op LWH. Schijnbaar zijn de reacties op beledigingen van moslims dus ook weer beledigend voor anderen. Maar er zit ook een goede kant aan, althans volgens Ellian die er op wijst dat de film fitna ertoe heeft dat:

Ten eerste hebben de meeste Nederlandse moslims laten zien dat ze niets voelen voor een gewelddadig optreden tegen de beledigers of de criticasters van de islam. De radicale salafisten stonden helemaal alleen in hun hetze tegen het Kamerlid Geert Wilders.

Ten tweede bevorderde deze houding van moslims hun acceptatie bij de autochtone Nederlanders. Daardoor begonnen aanzienlijk meer Nederlanders positief te denken over de moslims.

Punt één hebben moslims al lang laten zien, het is maar of je het zelf wil zien. De vraag is verder welke hetze de radicale salafisten hebben gevoerd? De salafisten hebben niks gedaan behalve een brief richting parlement, de jongeren erop wijzen dat ze zich rustig moeten houden (zowel in Nederland als vanuit het buitenland), een rechtzaak voor schadevergoeding. Keurig binnen de regeltjes en nogal timide. Die rustige houding van moslims vergrootte de acceptatie. Dat zou kunnen, het leidde immers zelfs tot complimenten van zowel Balkenende  als Wilders.

Dat mag je vinden als columnist, maar als wetenschapper (en dat is Ellian toch ook) zou je wat terughoudender en objectiever mogen zijn. Dat blijkt al uit het hele stuk van hem als hij er maar vanuit gaat dat de enquete waar hij naar verwijst representatief is ook al weet hij dat niet en er vervolgens allerlei vergaande uitspraken aan ontleend. Nu is Ellians handelsmerk niet echt terughoudendheid: hij kan oproepen om salafisten gewelddadig te bestrijden zonder enige consequentie. Nou ja, wanneer imam Fawaz dan denkt dat hij als gelijkwaardig partner in een debat allerlei grove taal over Ellian kan uitstorten, is Fawaz de pineut. Ellian kwalificeerde eerder het WRR rapport over islamitisch activisme als charletanerie, maar in zijn werk kan zo langzamerhand net zo goed gekwalificeerd worden als pseudo-wetenschappelijke charletanerie: op basis van anecdotes, onjuiste vooronderstellingen en nergens op gebaseerde aannames wel allerlei grote meningen verkondigen. En hij is wetenschapper, dus hij kan het weten zo is de veronderstelling.

Nog zo iemand is Hans Jansen, de Arabist die recent klaarblijkelijk beledigd was door de volgende afbeeldingen bij de SNS bank:

sns.jpg946975_661_1199352727444-ser-pl-24d-mg-2382.jpg

Nou is er best wat aan te merken op dergelijke reclameuitingen die zelden te zien zijn met hindoes, boeddhisten, sikhs of joden. Op deze manier worden moslims nog een keer ge-exotiseerd. Maar dat terzijde. Het punt van Jansen lijkt te zijn dat moslims moeten niet denken dat zij normaal en gelijkwaardig zijn en het is nog erger als een Nederlandse bank dat beeld verspreid, volgde er een klachtenbrief. De hoofddoek staat daarbij voor een niet zo liberale variant van de islam en de man met radicale baard laat zijn voeten zien en dat is beledigend. En zo maak je modellen voor commerciële reclame uitingen tot radicale moslims en Arabieren by default zonder te weten of die persoon wel moslim of Arabier is en door iedereen met een hoofddoek te discrimineren (jawel discrimineren). Hans Jansen zat er al eerder flink naast. Zoals bijvoorbeeld Leezenberg liet zien:

Jansens insinuatie dat de Koran ongelovigen uitmaakt voor apen, ezels en varkens is onzin, zoals iedereen kan zien die de moeite neemt om zijn verwijzingen na te lopen. Zo zegt vers 62.5 niet dat joden ezels zijn: het vergelijkt alleen de ongelovige joden met ezels die een te zware last dragen. Een dergelijke verwarring tussen beweringen en vergelijkingen zou je zelfs van een middelbare scholier niet toelaten. Ofwel Jansen ziet zulke elementaire tekstuele onderscheiden over het hoofd, maar dan deugt hij niet als wetenschapper; of hij negeert ze opzettelijk en misleidt daarmee welbewust zijn publiek -wat nog veel erger is.

En ook andere wetenschappers hebben op de (bewuste) fouten gewezen. Jansen stelt bijvoorbeeld dat de aanhang van Bin Laden in Nederland wel eens veel groter zou kunnen zijn dan we veronderstellen. Zonder ook maar enig argument voor deze nogal boude stelling te geven. En zelfs als sommigen Bin Laden als een soort Che Guevara zien, wil dat nog steeds niet zeggen dat ze ook zijn methoden goedkeuren; de identificatie kan wel eens op heel andere gronden berusten zoals duidelijk is uit recent (o.a. mijn) onderzoek. Ook zijn uitspraken tijdens het fitna-gedoe bijvoorbeeld over de Koran als license to kill zijn niet onjuist, onwetenschappelijk en opruiend, net als zijn laatste boekjes.

Nog erger wordt het wanneer moslims een stuk schrijven dat gezien kan worden als een aanklacht tegen Nederland. Niet zomaar één, maar één waarin (terecht of onterecht dat maakt u maar zelf uit) waarin Nederlanders om de oren worden geslagen met hun eigen waarden van vrijheid, verdraagzaamheid, waardigheid en gelijkwaardigheid. Dan moeten ze aan de virtuele schandpaal zoals gebeurt bij Qassam (what’s in a name?) op Geenstijl.nl dat het weer heeft gejat van het Het Vrije Volk. (Ik had de schrijver Qassam gemaild om deze erop attent te maken en daarna is het stuk van scholieren.com gehaald, maar de mirror is te vinden op Geenstijl.) Op Geenstijl wordt dit stuk al meteen het perspectief van de allochtoon. Heel knap om zo snel te kunnen wie weten wie erachter het pseudoniem Qassam zit, maar het is waarschijnlijk eerder een grove generalisatie. Om dan ook maar eens te generaliseren: heel knap van de autochtonen om Qassam op die manier gelijk te geven!

Waar al deze figuren vooral aan leiden is niet zozeer een islamofobie (een term waar ik sowieso serieuze twijfels bij heb), maar aan een islamneurose. Een dwangmatige neiging om werkelijk overal waar exotisch uitziende mensen aan mee doen, de islam bij te halen en vervolgens als in een volbloed cirkelredenering te schreeuwen: ‘islamisering!’ of ‘boze moslims!’. Daarmee doet men hetzelfde als figuren waar men dan zo hard op afgeeft. Bijvoorbeeld bij Lucaswashier worden de mensen van ‘Stop Islamisering Nederland‘ hard afgezeken en als echte strijders voor de vrijheid van meningsuiting viert men dan ook de gedachte dat zij erin zijn geslaagd SIN te stoppen. Het is enigszins gissen waarom men dit zo doet. Zou het zo zijn dat de islamneurose van LWH en Geenstijl vooral narcistisch van aard is: het geeft hen een gevoel van superioriteit: ze zijn niet zo achterlijk als die boze moslims en niet zo achterlijk als die islamofoben? Geen idee, maar het lijkt me een mooi onderzoek waard.

Waar al die discussies over ‘moslims beledigen’ in ieder geval op uitdraaien is een vorm van ‘onderwerping door vernedering’*. In plaats van te zwelgen in het feit dat moslims zich zo keurig gedragen hebben, kunnen we ons beter afvragen waarom er nauwelijks reacties komen op datgene wat men toch wel degelijk als beledigend ervaart. Ook Hirsi Ali stelde al eerder dat de provocaties zoals Submission en Fitna de moslims hebben getemd. Men lijkt geschokt door het uitgangspunt van moslims dat zij het recht hebben om op gelijke (dus binnen de rechtstaat) manier te protesteren tegen beledigingen van datgene wat voor hen betekenisvol en waardevol is, dus moet het provoceren doorgaan. Op het moment dat men zich koest houdt, worden ze wel leuk gevonden. Dit betekent ook niet afgebeeld worden als normale Marokkaanse Nederlanders en als dat wel gebeurt schrijven we protestbrieven of zoals het sexistische Geenstijl heeft laten zien, maken we ze belachelijk. De rustige reacties zijn dan geen teken meer van integratie of emancipatie (hoewel dat best deel van het antwoord kan zijn), maar teken van ‘onderwerping door vernedering’. Dat weblogs die gespecialiseerd zijn het niet zo nauw nemen met de feiten dit doen, is belachelijk maar hun goed recht, maar dat er wetenschappers zijn die hieraan meewerken is een schandvlek voor alle collega-wetenschappers.

*Guimarães, A. 2003. ‘Racial insult in Brazil’, Discourse & Society, 14(2): 133-155.
De Koning, Offending Muslims. Paper presented at NWO Gestures Conference, 9 june 2008

11 thoughts on “Moslims beledigen

 1. Doe ik ondertussen wat aan tekstverklaren. Spaart weer een onderzoekje.

  Als je de boel goed volgt op LWH, had je kunnen weten dat ik de gebeurtenissen bij Stop Islamisering Nederland op de voet volg. Waarom? Ze zijn tegen elke moslim, willen de islam verboden zien en elke moskee gesloten. Ik niet, elk mens moet vrij zijn om te geloven wat hij wil. Dat is steeds de tendens geweest alle teksten. Bovendien heeft dat niks met narcisme te maken, in de zin dat ik beter ben dan boze moslims. Er staan namelijk meerdere teksten in posts en comments van mijn hand op LWH waar ik pleit ten faveure van die moslim. Waarom ik dan aangeef SIN te hebben gesloopt? Omdat ik de zware overdrijving zoek, en omdat het aanslaat bij die types. Niet meer of minder. Denk je echt dat ik denk dat ik ze gesloopt heb? Nee toch?

  Ik vertelde je het al eerder: LWH staat niet voor een mening als site, maar geeft de meningen weer van de individuele schrijvers. Dat geeft voor het publiek een diversiteit die lastig te behappen is, zoals blijkt uit jouw stukje. Voor mij is de diversiteit welkom, hoewel ik het zelden eens ben met mannen als Michiel Mans of de anti-Islam stukken van deDeurs. Het lijkt me handig dat jij je daar eens op richt, op de individuele schrijver, en niet op de site als geheel. De schrijvers op LWH zijn van compleet verschillende achtergrond, maatschappelijke denkbeelden en politieke overtuiging. Het is eigenlijk een wonder dat het samengaat op een site.

  Hieruit blijkt ook dat we geen GeenStijl kloon zijn. De stijl is anders, de inhoud is anders, de stukken zijn diverser, de stukken zijn veel langer, de plaatsing minder frequent. Het is wat al te makkelijk om het hebben van een mening, hoe goedkoop die ook is in jouw gestudeerde hoofdje, gelijk te stellen met die van GeenStijl. Nonsens.

 2. @Robert / Conan
  Ach gut, dat jullie nou net dat eruit pikken die vergelijking met GS. Het hebben van een eigen mening of ik die nu goedkoop vind of niet, is overigens niet de reden voor die term. Wel:
  1) De geschiedenis van LWH maakt al dat het erg dicht tegen GS aan zit
  2) Net als GS bedient LWH zich van grove generalisaties
  3) Net als GS bevat de spottend bedoelde stukjes onjuistheden en onwaarheden (soms zo overduidelijk dat je je kunt afvragen of het expres gebeurt, soms subtieler en waarschijnlijk per ongeluk en die ontstaan dan doordat je over zaken schrijft waar je niets vanaf weet of afgaat op de boekjes van Jansen.
  4) GS is voortdurend het referentiepunt van LWH of het nu gaat om berichtjes die overgenomen worden van GS, nog maar afgezien van de verwijzingen tussen individuen op LWH naar die van GS (in die zin is misschien GS-wannabe een betere term?)
  5) Net als GS is LWH erg in haar nopjes met weer het kapot maken van een site of wat dan ook
  6) Net als GS schroomt LWH niet om individuen persoonlijk aan te vallen met halve en hele doodsverwensingen erbij (al dan niet serieus)
  7) Net als GS gebruikt LWH de site om individuele personen belachelijk te maken
  8 ) Net als GS werpt LWH zich op als een verdediger van de vrijheid van meningsuiting, maar dan toch vooral de eigen vrijheid
  9) Net als GS voert LWH in het bijzonder een kruistocht tegen alles wat religieus is of lijkt (zie 8 )
  10) Net als GS voert LWH ook een kruistocht tegen radicaal-rechtse groepen (zie 8 ).

  Dat lijkt me voorlopig even genoeg. Maar goed gezien die lijst en ook gezien de verschillen die Robert noemt, is misschien kloon toch niet helemaal een goed woord (en wannabe ook niet denk ik) dus laten we er maar GS-achtig van maken.

  @ Robert
  Ja hééééél vervelend he die generalisaties. Aan de ene kant heb je natuurlijk volkomen gelijk en aan de andere kant doet het er niet toe. Je hebt gelijk omdat er behoorlijk wat verschil is tussen de schrijvers op je site, qua opvattingen, schrijfstijl enzovoorts. Je hebt volkomen ongelijk omdat het allemaal onder de vlag LWH staat en ik weet ook wel dat je het niet overal mee eens bent, maar dat doet er dus helemaal niet toe. Het zijn allemaal auteurs van LWH zoals netjes staat vermeld en je daar onderuit werken is wel een heel makkelijke manier om je site imuun te maken voor allerlei kritiek. Het staat er allemaal onder de noemer LWH dus kan ik ook rustig mijn peilen richten op LWH waarbij ik keurig aangeef waarom al die verschillende auteurs wel zo goed samengaan daar. Maar ik snap je wel: heeel vervelend die generalisaties. Ik merk dat het aanslaat bij jullie types.

  Verder weet ik wel heel zeker dat jij niet verantwoordelijk bent voor de sloop van SIN en ik snap dat je overdrijft, maar ik vind het een vreemde overdrijving en het is vreemd dat iemand die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting de beperking van een andermans mening kan toejuichen. Nou ja vreemd: hypocriet eigenlijk vooral.

  En verder jullie hadden het stuk iets eerder gezien dan de bedoeling was, doordat ik eerst anderen heb laten reageren op uitnodiging. De publicatie zonder password was dan ook een foutje.

 3. Dank voor je uitnodiging beste Martijn. Heb mijn reactie per email naar je gestuurd. Ik vind dat je helemaal gelijk hebt als je zegt dat LWH een GS-achtige site is; GS-kloon is het volgens mij niet, maar de tien punten die je aandraagt kloppen helemaal.

  Ik moet erg lachen met hun reacties op jou
  http://www.lucaswashier.nl/?p=6872&cp=2#comment-102376

  Kom ’s met zinnige beschuldigingen, closer? Zoals dat ik van een of andere beroemde columnist jat of zo? Dat deDeurs een alias van R. Engel is?
  Helaas is Closer niet direct aanspreekbaar. Heeft een wachtwoordjas aangetrokken en is hard weggerend. Wat een lul en een lafbek.

  Hij kent je erg goed hahahaha! En bevestigt en passant meteen je punt.
  http://www.lucaswashier.nl/?p=6877&cp=2#comment-102352

  Ja, en toen reageerde ik op dat stukje, met het verzoek of hij eens kon uitleggen waarom LWH een GeenStijl kloon was. Dat is LWH ook niet, en dat onderbouwde ik met een argumentje of wat. Ook gaf ik aan dat de schrijvers van LWH onderling van elkaar verschillen in kijk op maatschappij en politiek. Dat het over een kam scheren van LWH daarom onjuist is, dat het beter is om de schrijvers apart te benaderen. Als hij mij neerzet als hardcore moslimbasher, dan maakt hij een fout. Ook legde ik uit dat het slopen uit bovenstaande stukje niet als zodanig serieus te nemen is.

  Maar ja, kritiek op gestudeerde mensen willen gestudeerde mensen helemaal niet. Dan vallen ze door de mand. En zo.

  En toen, en toen, en toen…Zo schrijft mijn zusje van 8 ook hahahaha wat een bak. Hij kan ook niet lezen want je zet ‘m juist niet neer als hardcore moslimbasher, integendeel zelfs als een narcistische lul die het allemaal geen zak schelen behalve zijn eigen ego.
  http://www.lucaswashier.nl/?p=6877&cp=2#comment-102353

  Twee comments, een van Robert en een van mij. Kon dat van mij nog net plaatsen en toen verdween alles achter een paswoordje.
  Voor de rest stond er in het topic alleen wat slaapverwekkend gebeuzel over GS klonen en dat we handelen uit narcisme. Duh.
  Nee, dan zijn stukjes, egotrippend met een stijve lul achter het keyboard, ejaculerend over z’n eigen bombastische gezwam en dan door middel van trackbacks iedereen aan je vingers laten ruiken.

  Zijn comment? Dat moet dan die Conan de rabarber zijn? Wow wat een inhoud. Wist je trouwens dat hij in een band speelt? Gisteren nog geweest in Veghel. Ik ga niet naar dat soort dingen toe natuurlijk, maar mijn vrienden liggen nog dubbel om die amateurs hahaha.

  Muhahaha die Martijn zal wel eenzaam zijn, dan is de verleiding natuurlijk groot om je lekker ongefundeerd de koning te voelen. Het wachtwoord ‘broekplasser’ deed het niet, dus hij zoekt het maar uit met dat snotlog van ‘m.

  Lol, nu snap ik je gewijzigde password hahaha.

  Maar goed deze nikszeggende commentaren van de inboorlingen even daargelaten, had ik nog een vraagje vergeten. Dat doe ik nu maar even hier dan. Waarom vind je die pseudo-wetenschappelijke gedoe van Ellian en Jansen een schande voor alle collega-wetenschappers? En daarbij, je weet toch hoe inboorlingen denken? Ze zijn niet geïnteresseerd in islam, willen de waarheid en schoonheid ervan niet zien.

 4. Hallo Martijn, net als die jihadi boven me kun je me commentaar in je email zien deze week een keer. Het commentaar van die Engel is overigens belachelijk. Hij doet hetzelfde met SIN en Het Vrije Volk waar ook een keur aan schrijvers hun (naa rmijn mening hele goede) stukjes plaatsen.

  Je kwalificatie van HVV als neo-facistisch vind ik trouwens heel grof en ook onterecht. Je suggereert verder dat er met twee maten gemeten wordt, maar dan vergeet je toch echt dat de islam een andere godsdienst is dan bijvoorbeeld het christendom. tuurlijk het christendom kent de Bijbel met ook allerlei domme dingen erin, maar volgens mij heeft Jansen uitstekend laten zien dat de koran wel degleijk een soort opdracht is voor een moslim waar hij niet onderuit kan. Je kraakt ze nogal grof af vind ik, maar gaat niet echt in op hun boodschap. Nou ja de rest zie je nog wel in de email.

 5. @Jihadinho, jij bent zeker ook zo’n goedgelovige reli-knakker? En vrienden?
  Jij?
  Maar goed, veel plezier tijdens het folderlopen en pizzakoerieren, of sta je bij de McDrive achter de mic?

 6. RE punt 3: “En dit alles als onderdeel van de schijnbare noodzaak die er is om moslims te provoceren en hun afkeer daarvan te problematiseren of als die afkeer er niet is om deze te construeren en vervolgens te problematiseren; resulterend in een poging om moslims te onderwerpen door middel van vernedering. ”

  Dit vind ik echt demagogie. Om even Theo van Gogh als voorbeeld te nemen: deze man grossierde in beledigingen, niet alleen jegens moslims. Jaren voordat hij de moslims als doelwit ontdekte nam hij vooral de joden op de korrel, en wel op een uiterst smerige manier. Dit resulteerde onder meer in een aanklacht van Sonja Barend wegens antisemitisme.

  Toen van Gogh zijn pijlen op de moslims begon te richten, was de reactie uit die hoek echter heel anders, en we kennen allemaal de afloop. Joden of christenen die zich beledigd voelen, stappen naar de rechter, moslims dreigen met de dood. Dat is een niet onaanzienlijk verschil! Om dan te spreken van een ‘problematisering’ van de moslimreactie vind ik echt absurd. Deze reacties spreken namelijk al duidelijk voor zich vanwege hun gewelddadige of op zijn minst dreigende karakter, daar hoeft geen islamofoob aan te pas te komen.

Leave a Reply to apekool Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website