Vermijden van kerstmis…

You may also like...

2 Responses

 1. Abu Hudayfa says:

  Gegroet,

  De rede waarom al-Azhar veel van hun vertrouwen hebben verloren is omdat zij veelal het verstand als weegschaal hanteren, zoals het ware Asharieten betaamt,en men vaak met algemeenheden specifieke onderwerpen behandelt in hun fataawa en werken. Hiermee buiten beschouwing latend de fundamenten van istinbaat (ontrekking van conclusies uit bronnen) alsook de consensussen en de uitspraken van gezaghebbende geleerden voor hen. De fatwa hierboven vermeld laat dit duidelijk zien, een hele algemene fatwa over een specifiek onderwerp zoals het participeren in niet-islamitische feesten. Ze proberen dit goed te keuren gebaseerd op algemeenheden zoals het hebben van respect en het goed behandelen van niet-moslim familieleden, of niet-moslims die goedgezind zijn ten opzichte van de moslims. Respect en goed behandelen, zijn hele algemene termen die op verschillende manieren ingevuld en gedefinieerd kunnen worden, maar dat laten zij voor het gemak buiten beschouwing om zo zieltjes te winnen op een hele onacademische wijze. Dit is het probleem waar zij mee kampen, en voor moslims die hun geloof serieus nemen en gedegen onderzoek verrichten in de bronnen van de Islaam, vallen zij al snel door de mand.

  wa Allaahoe A’lam

 2. Truth Hurts says:

  Zulke trieste vormen obstentaat, eigengericht, als zelfschouderklopjes bedoeld zelfbeschermend geschreeuw van welke religie dan ook, is altijd een vorm van zware onzekerheid.
  De minderwaardigheidscomplexen spatten er van af.

  Het geeft aan met welke intelligentieniveau van ‘invloedrijke geestelijken’ en volgelingen we te maken hebben, dat zij zulks niet eens bevatten.

  Over door de mand vallen gesproken, inderdaad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *