De Zielige Arabische Vrouw

Ach, volgens mij kennen alle mannen dit wel. Je ziet een vrouw en volgens jou zit ze in moeilijkheden. Nu hebben de meeste mensen het vermogen tot mededogen met mensen in problemen en wellicht zelfs de drang om ze te helpen. Maar enkele andere neigingen lopen daar dwars doorheen en sturen mededogen en en behulpzaamheid een bepaalde kant op. Er zijn mannen die bij de aanblik van een vrouw in nood een soort Ivanhoe neigingen krijgen van de koene ridder die de jonkvrouwe in nood moet redden. Die jonkvrouwe in nood is vaak een projectie, een fantasie van die mannen zelf. Er wordt die vrouwen niks gevraagd en de mannen worden dan ook geleid door hun eigen idee van wat normaal en abnormaal is. Het gaat hen niet zozeer om het redden van die specifieke vrouw, maar het redden van vrouwen is voor die man datgene wat hem definieert als Man. Aan het redden van Westerse vrouwen is tegenwoordig geen eer meer te behalen; die zijn allemaal ge-emancipeerd en zo en praten nog terug ook! Dus hebben sommige mannen een ander slachtoffer gevonden. Zeg nou zelf, wie is er meer in nood tegenwoordig dan De Arabische Vrouw? Die komen nu eenmaal allemaal uit culturen die vrouwonvriendelijk zijn, waarin vrouwen onderdrukt worden en slavinnen zijn in de harem van die wellustige, wilde Arabische man.

Zoiets zal Hans Jansen gedacht hebben; zeg maar de wel populaire professor Stapel van de islamstudies. In zijn werk vraagt hij zich als een heuse mufti niet alleen af ‘wat islam is’ en ‘wat islam zegt’ maar stelt het ook nog eens te weten. Om vervolgens altijd dezelfde conclusie te trekken: islam en moslims vormen een probleem voor welke samenleving dan ook. Een dergelijke orientalistische zienswijze is gebaseerd op een logica-fout. Die is het makkelijkst als volgt uit te leggen: de kleding van moslims past in mijn zelfgemaakte tas (islam). Een moslim past in die kleding. Dus moslims passen in die tas.

Hans Jansen won de avond de polemiek met zijn aanval op de persoon van Arabiste Petra Stienen (want zo lijkt men tegenwoordig polemiek op te vatten: afzeiken van personen om het afzeiken in plaats van om een groter punt te maken; inderdaad geheel in de stijl van Theo van Gogh wiens dood verder gebanaliseerd wordt met deze avond). Petra Stienen moet van Hans Jansen praten over de werkelijke toestand in het Midden-Oosten: de opkomst van ‘shariafundamentalisten’ en de positie van die ‘zielige vrouwen’ in de ‘islamitische wereld’.

U kunt zijn pleidooi hier volledig lezen. Maar het hoeft niet.

Het is een typisch pleidooi om vele redenen. Ondanks het vele geklaag dat we tegenwoordig ook helemaal niets meer over de islam mogen zeggen, zitten we nu al meer dan 10 jaar in een situatie waarin de meest gore bagger over ons wordt uitgestort onder het mom van politiek debat en vrijheid van meningsuiting. Sinds de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh is de vrijheid van meningsuiting de heilige koe van de Nederlandse samenleving. Dat is te betreuren, maar goed daar gaat het nu even niet om. Waar het om gaat is dat het aanvallen van islam, Midden-Oosten en Arabieren heel gedurfd lijkt (taboe!), maar in feite is het vooral mainstream, suf en makkelijk. Maar je kunt ermee winnen en daar gaat het om. Zijn pleidooi is ook typisch omdat het allerlei categorieën en onderscheiden door elkaar heen gooit: Arabische vrouwen, Midden-Oosten, islamitische wereld, terrorisme, onveiligheid, geweld, enzovoorts. Het verdwijnt allemaal in één brij. Allerlei oorzaken van de problematische positie van vrouwen in het Middden-Oosten zoals gebrek aan vrijheid in het algemeen, armoede, slechte gezondheidszorg en onderwijs gooit Jansen in zijn verdere werk op één hoop onder de term Arabische cultuur en/of islam (alsof dat hetzelfde is).

Als Echte Man zal Hans Jansen Petra Stienen wel even vertellen hoe zij echt naar het Midden-Oosten moet kijken (zoals hij dat wil) en hij wil graag laten zien dat hij wél oog zou hebben voor De Zielige Arabische Vrouw. Zijn pleidooi is daarmee ook typisch in die zin het past in een tweedeling die keer op keer in het islamdebat terugkomt: tussen ons als beschaafde mensen wier hart breekt bij zoveel onrecht tegen vrouwen (zoals recent bij het Pakistaanse meisje Malala) en de islamitisch-arabische monsters uit het Midden-osten die ons willen domineren. Voor Hans Jansen is mitsen en maren en enerzijds/anderzijds geen kenmerk van goede wetenschap of van goed politiek commentaar. Voor mannen als Hans Jansen is de wereld tweedimensionaal.  Vandaar dat het maar goed is (en die vrouwen mogen daar ook best dankbaar voor zijn) dat wij Irak en Afghanistan platgebombardeerd hebben, vrouwen en kinderen vermoord hebben met drone aanvallen in Afghanistan, Pakistan en Jemen en Israel in staat hebben gesteld een apartheidstaat op te bouwen. We hebben die achterlijke Arabieren toch maar mooi de 21e eeuw ingebombardeerd verdomme!  Hans Jansen is de blanke man die denkt dat hij superieur is en gekleurde vrouwen moet redden van gekleurde mannen.

Zo, als De Zielige Arabische Vrouw gered moet worden is natuurlijk wel duidelijk van wie: de extremistisch-radicale fundamentalische, gewelddadige, seksistische, wilde Arabier. En dan? Dan moet die vrouw nog beschaafd gemaakt worden natuurlijk, want Jansens werk komt er op neer dat je De Zielige Arabische Vrouw wel uit de cultuur kunt halen, maar de cultuur niet zomaar uit de Arabische vrouw. Wat zijn wij dan ook goed dat we hele inburgeringscursussen hebben opgezet die ze natuurlijk zelf moeten betalen; in een neo-liberale cultuur wordt iemands bijdrage aan de samenleving immers afgemeten aan de hoeveelheid geld hij/zij over heeft om zichzelf te ontwikkelen (lees: op ons mythische zelfbeeld van vrije seculiere individuen te lijken).

Om precies te weten wat Hans Jansen voor ogen heeft kunnen we ook even kijken naar hoe hij zich afzet tegen Arabiste Petra Stienen. Hier gedraagt Hans Jansen zich namelijk als het type man dat in vroegere tijden vond dat vrouwen in Nederlands-Indië ook gered moesten worden, maar die in Nederland zelf tegen kiesrecht voor vrouwen waren. Petra Stienen heeft het namelijk gewaagd om aan de orde te stellen dat ‘de regels en de manier waarop het spel gespeeld wordt, is bepaald door mannen’. Nee stel je voor zeg, wij blanke mannen hebben net onze vrouwen het recht gegeven om te stemmen en nu durven ze ook nog hun mond open te doen! Als bewijst voor de onkunde van Stienen haalt Jansen vervolgens John de Mol aan die, in een programma waar Stienen ook zat, er op wees dat Big Brother na een week al van het scherm werd geveegd. Dat dit achterlijke programma in het Midden-Oosten faalt, waar tal van andere soortgelijke programma’s overigens wel scoren, moet wel een veeg teken zijn van de achterlijkheid van het Midden-Oosten, of zoals Jansen zegt dat er iets mis is in de wereld van de Arabische medemens.

Maar zoals gesteld het werkt wel. Het geeft Hans Jansen de mogelijkheid zich goed te voelen en een echte man, volgens zijn definities. Het geeft het publiek zich goed te voelen en de jury nog meer want zij herkennen immers datgene wat goed is. Zo wentelen we ons lekker in gevoelens van superioriteit. In plaats van Ivanhoe is Hans Jansen dan ook meer Don Quichote die ook de zwakkeren wilde redden maar uiteindelijk vooral tegen zijn eigen demonen vocht. En dus wint hij in De Balie de Avond van de Polemiek ‘want het bevrijden van De Arabische Vrouw is een goede zaak’ volgens de jury. En die Zielige Arabische Vrouw? Ach die speelt slechts een bijrol in het theater Hans Jansen.

PS.
Een tijdje geleden kreeg ik een mail van iemand (overigens over de mails die ik krijg, volgt binnenkort ook een blogje) die vond dat ik ook gered moest worden. En wel van de gevaarlijke ‘salafisten’ of in termen van Hoeiboei en Hans Jansen: Sharia-feministenfundamentalisten. Die heb ik netjes beantwoord. Na een vriendelijke conversatie hen en weer via mail was mijn laatste reactie het volgende liedje:

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=6TgZJCh8l9Y]

PPS
Voor een wel serieus stuk over het redden van De Arabische/Moslim Vrouw: Do Muslim Women Really Need Saving door Lila Abu-Lughod.
Of lees het essay Bange Blanke Mannen door (trommelgeroffel) Petra Stienen (ja die!) naar aanleiding van een debat bij de BBC over de vraag of Europa moslims te kort doet. Dat debat met Douglas Murray, Flemming Rose en Tariq Ramadan kunt u hier zien:
[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=KfcnoBb0POU]

13 thoughts on “De Zielige Arabische Vrouw

  1. -“Vandaar dat het maar goed is (en die vrouwen mogen daar ook best dankbaar voor zijn) dat wij Irak en Afghanistan platgebombardeerd hebben, vrouwen en kinderen vermoord hebben met drone aanvallen in Afghanistan, Pakistan en Jemen en Israel in staat hebben gesteld een apartheidstaat op te bouwen. We hebben die achterlijke Arabieren toch maar mooi de 21e eeuw ingebombardeerd verdomme!  Hans Jansen is de blanke man die denkt dat hij superieur is en gekleurde vrouwen moet redden van gekleurde mannen.”-

    Ik doe het zelf ook hoor, met ‘de moslims’ en ‘de islam’, daar niet van, maar wie zijn ‘wij’ die platbombarderen? Los van of dat ‘platbombarderen’ wel feitelijk juist is, hele (blanke) volksstammen waren fel tegen de inval van Irak en blijvende aanwezigheid in Afghanistan, en-of de manier waarop daar aan (weder)opbouw wordt gedaan. Er viel daar in Afghanistan overigens sowieso al weinig plat te bombarderen.

    Dan de drones en het vermoorden van vrouwen en kinderen. De rel over de Amerikaanse marinier die geen weerstand biedende, liggende gewonde Iraakse strijders in een gebouw doodschoot, dat was moord. 9/11 was moord. Jezelf voor een moskee tussen burgers van een andere geloofsstroming of clan opblazen, is moord. Als de drones opzettelijk vrouwen en kinderen bombarderen is het moord. Maar doen ze dat? Is dat eufemistische ‘collateral damage’ niet evenzeer de schuld van de strijders die zich tussen onschuldigen verstoppen?

    Beste Layla, deels met de kennis van nu in het achterhoofd, als het aan mij lag waren ‘jullie’ hier nooit gekomen, en waren ‘wij’ ver weg uit Iraq en Afghanistan gebleven. Of we na 1990 nou olie van Koeweit kochten of van Saddam die daar de boel overnam, het maakt ‘onze’ auto’s geen reet uit.

  2. Zeer geachte dr. Martijn de Koning: Het meeste van wat u in dit stuk over mij beweert, is pure fantasie van u persoonlijk. Daarmee maakt u het zich toch te gemakkelijk. Jammer dat, toen ik voor de Avond van de Polemiek een bijdrage moest bedenken, ik niet aan u gedacht hebt. Maar misschien was u wel een te gemakkelijk doelwit geweest. Ik begrijp overigens heel goed dat, om betrekkingen te kunnen onderhouden met de vrienden en vriendinnen van een moordenaar, M. Bouyeri, u wel eens rare dingen moet doen en zeggen. Maar hoort dit stukje daar nu ook bij? Of gelooft u zelf dat wat u schrijft waar is? Met beleefde groet, HansJansen

  3. Zeer geachte prof. Jansen: U heeft vast gedacht bij deze reactie laat ik de avond van de polemiek, met als thema ad hominem nog even voortzetten. Dat snap ik, want mijn stukje is natuurlijk ook zo. Voor de goede orde, nee ik denk niet dat u als ridder Ivanhoe op een paard zit; zelfs niet als Don Quichote. Dat was inderdaad pure fantasie.

    Ik weet dat u tijdens debatten en dergelijke graag een rol speelt en theater maakt. En ongetwijfeld heeft u dat u nu ook weer met verve gedaan zoals we van u gewend zijn. In tegenstelling tot u echter speel ik geen rol (ik ben een heel beroerde acteur kan ik u zeggen). En ik hoef dat ook niet om betrekkingen te onderhouden met wie dan ook.

    Het is overigens wel grappig dat u hier in uw polemische reactie wel een zinnig punt aansnijdt; wellicht had u inderdaad beter mij kunnen kiezen voor uw polemiek. Maar een polemiek moet natuurlijk wel snijden en schuren en niet de platgetreden paden betreden zoals u doet. U had bijvoorbeeld Theo van Gogh kunnen kiezen als doelwit van uw polemiek. Dan had u iets bijzonders gedaan in een gezelschap dat Theo van Gogh verheven heeft tot de profeet van de vrijheid van meningsuiting en daarmee goed geld verdiend. Iets zegt mij dat de jury en de inleiders dat niet erg op prijs hadden gesteld. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Een prijs winnen voor een polemiek kan helemaal niet, een polemiek moet zo pijnlijk dat de schrijver met pek en veren de balie wordt uitgejaagd.

    Hoogachtend,

    Martijn de Koning

  4. Beste Hans,

    Zo’n polemiek tegen Theo van Gogh dat lijkt me ook veel beter. Op De Jaap schreef Jeroen Weghs dat de avond van de polemiek vooral leek op pissen op het graf van Theo van Gogh. http://www.dejaap.nl/2012/11/04/het-parool-pist-over-het-lijk-van-theo-van-gogh/

    Nu schreef ik daar al: ‘Er kan wat mij betreft niet genoeg gepist worden op het lijk van Theo van Gogh’.

    De beheerder dezes sites schreef vorige week al pestend: “Er is iets met de dood van Theo van Gogh dat onherroepelijk tot vals sentiment leidt welk als ‘ontroerend’ wordt ervaren door het grote publiek.” Maar het levert wel geld op! De mensen in de jury, de Balie en natuurlijk ook Theodor Holman ‘denkend aan Theo van Gogh horen zij de kassa integer rinkelen en strooien wat cactusjes op een graf. Ze hebben het gevoel: “Is mijn leven ooit zo geweldig geweest?”‘

    Het is natuurlijk de jury die je hier zou kunnen uitmaken voor een stel ‘lijkenneukers uit de urban jungle’ deze schoenenpoetsers van Theo van Gogh. Waarschijnlijk kunnen er voor hen niet genoeg Theo’s naar de hel worden geholpen alwaar ze kunnen debiteren wat ze maar willen en hoe vaak ze maar willen. De kwelling bestaat daaruit dat ze naar hun eigen gezwam moeten luisteren.

    Theo van Gogh dacht dat hij het schuurpapier was van het vrije debat, maar in feite was hij het ‘zalvende glijmiddel’ van de islamofobie. Hirsi Ali en Theo van Gogh wilden shockeren met hun donaldduck-pamfletje. Dat is ze gelukt, althans voor 1 persoon de rest had wat anders te doen. Wanneer Mohammed Bouyeri de hel betreedt zal hij zich ook wel afvragen: ‘Wat ruikt het hier naar pis.’ ‘Dat komt omdat jij vanaf nu de hele dag naar het gezeik van Theo van Gogh moet luisteren’ Van Gogh zal Bouyeri ongetwijfeld met enthousiasme begroeten ‘Weer een bewoner van Paviljoen7 erbij’. Leve de vrijheid van meningsuiting die Bouyeri natuurlijk goed had begrepen; als vrijheid van meningsuiting absoluut is dan is die van hem dat ook. En zijn moord was volgens hem niet meer dan die vrijheid van meningsuiting uitoefenen.

    Theo van Gogh neergesabeld door de pen van iemand anders. Daarna hebben we de vrijheid van meningsuiting uitgehuwelijkt als iemand met het verstand van een minderjarige aan een ‘vieze oom’. Deze priester van de vrijheid van meningsuiting gedroeg zich ten opzichte van vrouwen zoals een heuse priester zeg maar.

    Maar ik vermoed dat een soortgelijke polemiek over de ‘smarten van Theo van Gogh’ niet gemaakt kan worden in het paleis van de bekrompenheid De Balie. Met dank aan Theo van Gogh. Maar dat mag dus waarschijnlijk niet gezegd worden.

    Met onbeleefde groet,

    Layla

  5. Nu we toch in de sfeer van ad hominems zitten, geachte prof. Jansen, was u niet degene die een mooie foto van uzelf met shaykh Abdelhamid Kishk op uw bureau had staan? Wat voor rare dingen heeft u zelf moeten zeggen/doen om met hem in contact te komen? En was u niet stiekem bang dat hij u, zoals in uw wereldbeeld een goed moslim betaamt, de keel zou afsnijden?

  6. Zeer geachte anonieme ‘Piet’: Ik vind het ongepast dat u de nagedachtenis van Shaykh Kishk besmeurt. Hij was een nette man met een grote uitstraling. Hij had weinig op met de sharia-fundamentalisten en hun Broederschap, ook al was hij dan een beroepsmoslim. Hij heeft regelmatig in de gevangenis gezeten en had humor. Net als Theo van Gogh was hij een groot taalkunstenaar die een scherp onderscheid maakte tussen polemiseren en uitschelden. Ik weet uit uw reactie zeker dat u nooit iets van hem heeft gelezen of aangehoord. U laat zien dat u werkelijk van niets weet. Met de grootst mogelijke hoogachting, HansJansen

  7. Juist ja, te berde brengen dat u met hem op een foto staat is inderdaad besmeuren van zijn nagedachtenis. :s Van mij uit is geen kwaad woord over shaykh Kishk gevallen.

    Fijn dat u erkent dat gelovige moslims, ondanks hun verderfelijke ideologie, toch nette mensen met een grote uitstraling en humor kunnen zijn, en zelfs in staat zijn met andere aanhangers van diezelfde monolithische verderfelijke ideologie weinig op te hebben. Blijken die moslims toch ook mensen te zijn, en is de islam misschien toch minder fascistisch dan u ons afgelopen jaren heeft proberen wijs te maken. Dat lucht op.

  8. Met alle respect voor Shaykh Abdul-alHamid Kisk. En ik begrijp absoluut niet waarom jullie deze kreupel in de wetenschap aanspreken als professor. Ik wil jullie verwisseling van meningen absoluut niet verstoren maar moest dit gezegd hebben! En ik ben absoluut niet anoniem o ‘mufti van wilders.

    Wat heb jij van Kishk gelezen, en hoe kan jij oordelen over zijn taal? Jij zelf kan geen Arabische en dat stel ik vast. Jij had ons allemaal kunnen verkopen dat jij Arabisch zou kunnen, maar je was zo achterlijk om het toch te proberen bij jou vrienden Pauw en Witteman, de term Toerhiboena (angst in jagen) was zo lastig voor jou, en toen deze eruit kwam kraakte de oren van één iedereen die maar een beetje weet heeft van deze grootse taal!

    Dit, allemaal nadat jij in die bejaardentehuis van je niets meer doet dan dit vers zo ‘goed’ te bestuderen dat uiteindelijk, en op zijn minst kunnen wij dat stellen, Fitna eruit voortkwam.

    Om inhoudelijk en jou onwetendheid te delen met anderen. Jij prijst Kisk maar verwerpt Sayyid Qutb. Kisk keek op tegen Qutb en heeft zelfs beroemde preken aan hem gewijd, een impressie: http://www.youtube.com/watch?v=a5DJKap_9q0

    Kisk deelt de mening van Ahmed Salam inzake een hand te geven aan de ‘vreemde’ vrouw:

    Kisk was zeker niet zoals jij hem doet beschrijven. Dit toont aan dat jij hem niet kent of groupie gedrag vertoonde en het jou om de foto en niet de man ging. De man was een voorstander van een Islamitische samenleving die gebaseerd was op Islamitische wet. Ik vrees dat jij niet verder komt dan de NL’se en ENG’se lectuur. Er is namelijk heel weinig vertaald van hem.

    Wat een dwaasheid en verlies van integriteit!

  9. Het is niet de eerste keer dat Hans Jansen met zijn zuurstof verspillende hete lucht aan komt zetten. Zijn wetenschappelijke bankroet is al reeds welbekend onder zijn collega’s in de leer. Hij weet dit zelf ook, daarom kiest hij de weg van acteur in theater shows op tv, waar hij uitgenodigd wordt om kijkcijfers op te schroeven.

    Hans Jansen tussen waan en werkelijkheid – deel 1

    http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/14-sekten-groeperingen-organisaties-personen-gedachtengoeden?download=42:hans-jansen-tussen-waan-en-werkelijkheid

    Hans Jansen tussen waan en werkelijkheid – deel 2

    http://selefienederland.nl/site/index.php/artikelen/category/14-sekten-groeperingen-organisaties-personen-gedachtengoeden?download=117:hans-jansen-tussen-waan-en-werkelijkheid-deel-2

  10. Layla, je mag niet op lijken pissen. Als Amerikaanse militairen dat doen op de lichamen van bloeddorstige en wrede terroristen in Afghanistan, die hun levens hebben bedreigd en het leven van hun eigen volksgenoten tot een hel hebben gemaakt (en om die reden zijn gesneuveld), krijgen ze een proces aan hun broek.

    Je reactie is walgelijk en onsmakelijk.

Leave a Reply to Hans Jansen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website