Het Racisme Drama – Racistische rituelen van het parlement

You may also like...

3 Responses

  1. Egbert Alejandro Martina says:

    Goed stuk. Alleen ik vind het niet terecht dat Groenlinks zich moedwillig heeft buitengesloten. Als kamerleden zijn zij daar niet op persoonlijke titel, maar vertegenwoordigen zij het volk. In dat opzicht dienen zij te spreken voor degenen die niet aan het debat hebben kunnen deelnemen.

  2. Petra says:

    Goed artikel. Ik vind het een moeilijke kwestie. Het niet op de agenda zetten van dit debat, met deze naam, had de PVV ook aangegrepen voor publicitair martelaarschap. Maar de Tweede Kamer, hoezeer ze ook duidelijk maakten dat ze dit debat ‘eigenlijk’ onzin vonden, heeft door deelname wel weer bijgedragen aan de verdeling van Nederland in mensen die automatisch goedgekeurd zijn en Anderen. En de meesten hebben het nog niet eens door, dat is nog het meest trieste ervan.

  1. April 7, 2013

    […] donderdag was er een debat in de Tweede Kamer waar ik eerder over schreef in termen van ‘racisme drama‘. De meest veelgehoorde commentaren op het stuk over het racisme […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *