Islamofobie & De racialisering van moslims – Een toelichting / 2

You may also like...

10 Responses

 1. P. van Lenth says:

  ==Vrijwel alle critici richten zich tegen de term racisme omdat men racisme ziet als iets slechts en irrationeels. ==

  Ja èn Nee.

  Ja: Ze zien (echt) racisme als iets slechts en worden dùs veel te gemakkelijk van slechtheid beschuldigd. De reactie daarop loopt uiteen van een wegwerpgebaar via irritatie tot woede om zoveel onbegrip.

  Nee: Ze richten zich niet tegen de term om de bovengenoemde reden, maar omdat ze vinden dat de term gewoonweg fout wordt gebruikt.

  Er zijn zoveel andere termen beschikbaar. Waarom toch die voortwoekerende focus op deze term???

  Dat al in vroeger tijden (echt) racisme gepaard ging met andere negatieve vooroordelen interesseert me eigenlijk totaal niet. Juist van een wetenschapper verwacht ik dat deze de termen ZUIVER houdt.

 2. Martijn de Koning moet zich weer in alle bochten wringen om het gebruik te verdedigen van het idee van racialisering als weermiddel tegen discriminatie en uitsluiting van moslims. Ik wil hem graag wijzen op een veel betere strategie. Ik heb hem daar al eerder op gewezen. In de gedragswetenschap wordt al heel lang niet meer gekeken naar ras of cultuur of meer van dat soort overblijfselen uit tijden dat sociologie en culturele antropologie de beoordeling domineerden van andere wijzen van leven bij voor ons ‘vreemde’ volkeren.

  In met name de cultuurpsychologie wordt uitgegaan van het idee dat gedragspatronen en reacties op die patronen aangebracht worden in locale omstandigheden. Wijzigen zich die omstandigheden dan blijven sommige patronen toch bestaan ook al zijn ze minder passend. Ze ijlen nog na, bij wijze van spreken. Dat gebeurt ook in gemeenschappen van gelovigen. Dan krijg je slepende hervormingsprocessen en die veroorzaken negatieve reacties bij mensen die wat gemakkelijker tot aanpassing over zijn gegaan.

  Nu kan bijna niemand zich nog indenken dat vroeger bij de katholieken bijvoorbeeld vrouwen hun haar bedekten en dus ‘gesluierd’ gingen en in de kerk apart zaten van de mannen. We hadden toen ook naar sekse gescheiden scholen. In nog geen 10-15 jaar – het begon na het Nederlandse pastorale concilie van 1966 – was het met dit soort naijlen gedaan. Zo snel kan het gaan.

  Ook is het inmiddels duidelijk dat de identiteitspolitiek van sommige moslimgroeperingen in Nederland een zaak is van aansturing en financiering door partijen die garen spinnen bij de handhaving van conservatisme. Zoek dat uit zou ik zeggen in plaats van zoiets vaags als racialisering aan te kaarten.

  Het is beter de werking van dit soort interacties preciezer te analyseren en zo te proberen er wat aan te doen. Dat is beter dan met die verlopen modellen van cultuurkritiek te werken. Je ziet het aan de reacties: geen wetenschapper die zich ermee bemoeit, geen leek die van een wetenschappelijke aanpak rept. Op welk inzicht uit zijn vakgebied beroept de Koning zich? Geen. Ik zou zeggen: informeer je over een gedragswetenschappelijke aanpak.

 3. Hieraan wil ik nog toevoegen dat de zeer negatieve reacties op moslims evenzeer hun oorsprong hebben in het naijlen van eenmaal aangebrachte patronen en ook aangestuurd worden door partijen die graag zien dat mensen in dit soort patronen blijven hangen. Ook dat vraagt op een precieze aanpak en niet om analyses in termen van racialisering hoe breed ook buiten het ras-idee toegepast.

 4. En vergeet niet, ook de racialiseerder bij uitstek in Martijn de Konings betoog is Fortuyn, een socioloog die niet goed op de hoogte was van de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van de term cultuur. Waarom zegt de Koning dat eenvoudigweg niet?

 5. Jammer dat ik in deze reacties mijn eigen tekst niet kan corrigeren anders had ik de huidige reeks in één reactie geplaatst. Nu komt het helaas in delen.

  Kijk, dit bedoel ik: terwijl de Koning zich bewust is dat cultuur niets verklaart zadelt hij het gewone volk op met een cultuuridee dat juist door en door gekritiseerd moet worden. In zijn boek over hoe het met Fortuyn begon zegt hij: “De wijze waarop Fortuyn het begrip cultuur gebruikt in zijn column sluit niettemin wel aan bij hoe mensen zelf hun cultuur vaak zien: als samenhangend en iets wat duidelijk te onderscheiden is van andere culturen. Waar het in dit essay om gaat is hoe Fortuyn een dergelijke opvatting over cultuur omzet in een politieke ideologie.”

  Moet een vultureel-antropoloog dan gewoon doorgaan met het cultuur idee? Nee en nog eens nee.

 6. Zo had ik het graag gepost:

  Martijn de Koning moet zich weer in alle bochten wringen om het gebruik te verdedigen van het idee van racialisering als weermiddel tegen discriminatie en uitsluiting van moslims. Ik wil hem graag wijzen op een veel betere strategie. Ik heb hem daar al eerder op gewezen. In de gedragswetenschap wordt al heel lang niet meer gekeken naar ras of cultuur of meer van dat soort overblijfselen uit tijden dat sociologie en culturele antropologie de beoordeling domineerden van andere wijzen van leven bij voor ons ‘vreemde’ volkeren.
  In met name de cultuurpsychologie wordt uitgegaan van het idee dat gedragspatronen en reacties op die patronen aangebracht worden in locale omstandigheden. Wijzigen zich die omstandigheden dan blijven sommige patronen toch bestaan ook al zijn ze minder passend. Ze ijlen nog na, bij wijze van spreken. Dat gebeurt ook in gemeenschappen van gelovigen. Dan krijg je slepende hervormingsprocessen en die veroorzaken negatieve reacties bij mensen die wat gemakkelijker tot aanpassing over zijn gegaan.
  Nu kan bijna niemand zich nog indenken dat vroeger bij de katholieken bijvoorbeeld vrouwen hun haar bedekten en dus ‘gesluierd’ gingen en in de kerk apart zaten van de mannen. We hadden toen ook naar sekse gescheiden scholen. In nog geen 10-15 jaar – het begon na het Nederlandse pastorale concilie van 1966 – was het met dit soort naijlen gedaan. Zo snel kan het gaan.
  Ook is het inmiddels duidelijk dat de identiteitspolitiek van sommige moslimgroeperingen in Nederland een zaak is van aansturing en financiering door partijen die garen spinnen bij de handhaving van conservatisme. Zoek dat uit zou ik zeggen in plaats van zoiets vaags als racialisering aan te kaarten.
  Het is beter de werking van dit soort interacties preciezer te analyseren en zo te proberen er wat aan te doen. Dat is beter dan met die verlopen modellen van cultuurkritiek te werken. Je ziet het aan de reacties: geen wetenschapper die zich ermee bemoeit, geen leek die van een wetenschappelijke aanpak rept. Op welk inzicht uit zijn vakgebied beroept de Koning zich? Geen. Ik zou zeggen: informeer je over een Daar komt bij: de zeer negatieve reacties op moslims hebben evenzeer hun oorsprong in het naijlen van eenmaal aangebrachte patronen en worden ook aangestuurd door partijen die graag zien dat mensen in dit soort patronen blijven hangen. Ook dat vraagt op een precieze aanpak en niet om analyses in termen van racialisering hoe breed ook buiten het Rasbegrip om.
  En vergeet niet, de racialiseerder bij uitstek in Martijn de Konings betoog Pim Fortuyn, was een socioloog die zich niet goed op de hoogte stelde van de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van de term cultuur. Waarom zegt de Koning dat eenvoudigweg niet?
  Kijk, dit bedoel ik: terwijl de Koning zich bewust is dat cultuur niets verklaart zadelt hij het gewone volk op met een cultuuridee dat juist door en door gekritiseerd moet worden. In zijn boek over hoe het met Fortuyn begon zegt hij: “De wijze waarop Fortuyn het begrip cultuur gebruikt in zijn column sluit niettemin wel aan bij hoe mensen zelf hun cultuur vaak zien: als samenhangend en iets wat duidelijk te onderscheiden is van andere culturen. Waar het in dit essay om gaat is hoe Fortuyn een dergelijke opvatting over cultuur omzet in een politieke ideologie.”
  Moet een vultureel-antropoloog dan gewoon doorgaan met het cultuur idee? Nee, nee en nog eens nee.

  • P. van Lenth says:

   ==In met name de cultuurpsychologie wordt uitgegaan van het idee dat gedragspatronen en reacties op die patronen aangebracht worden in locale omstandigheden. Wijzigen zich die omstandigheden dan blijven sommige patronen toch bestaan ook al zijn ze minder passend.==

   Inderdaad, ik verwacht van sociale wetenschappers dat die zich focussen op verklaren van wat ze waarnemen en niet op veroordelen ervan. Nu weet ik ook wel dat dit wellicht teveel gevraagd is. Immers, tijdens het bestuderen ga je toch meer voelen voor de ene dan voor de andere partij, althans als er partijen tegenover elkaar staan. Maar als dat dan toch onvermijdelijk is, laat het dan zo zijn dat er niet sprake is van partijdigheid, maar van partij gekozen hebben en daar openlijk voor uitkomen. (Bij Hans Jansen had ik het idee dat hij openlijk partij had gekozen.) Binnen een vakgebied kan dan vervolgens alsnog een wetenschappelijke strijd losbarsten, als alle kemphanen maar gebruik maken van de correcte, c.q. wetenschappelijke, middelen. Dus: Niet elkaar gaan beschuldigen van bijv. al of niet verhuld racisme, racialisme.
   De leek mag natuurlijk wèl ‘onwetenschappelijk’ reageren, althans als de wetenschapper zich niet beperkte tot verklaren, maar zich te buiten ging aan de leek de maat nemen.

   Dan is er nog een probleem dat mij zeer aan het hart gaat: De wetenschapper als universitair docent. Een van mijn kinderen heeft in Amsterdam conflictstudies gedaan. Ik heb helaas niet goed opgelet en moet achteraf constateren dat daar een flinke vergiftiging/indoctrinatie heeft plaatsgevonden.

 7. Bouchra says:

  Hou er eens mee op om islamfobie te benoemen als racisme. Een fobie is een angst, die ontstaat op grond van reële of onreële belevingen en/of waarnemingen. Racisme is het zich verheven voelen boven iemand van een ander ras. Gaat het om een angst, dan is het eerder interessanter om te kijken op grond waarvan die angst ontstaat. Welke factoren er bijdragen om die fobie te ontwikkelen en zijn die factoren zodanig, dat er zich in de hoofden/gedachten van mensen werkelijk angsten ontwikkelen. Ikzelf ben moslima. Mijn geloof is mij heilig en volgens mij hoef je voor mijn geloof in ieder geval niet bang te worden. Maar ook ik ben wel eens bang als ik door mensen van mijn eigen geloof keihard wordt aangesproken, omdat ik geen hoofddoek draag en omdat ik samenwoon met een “Hollander” .. En ja, soms wordt er zelfs gedreigd. Ik krijg ook angsten als ik hoor en zie, hoe moslims zich in de media uiten. Dat de islam de wereld zal veroveren en domineren. Ik kan me voorstellen dat andere mensen ook DAAR bang van worden. En natuurlijk worden gewoon gelovige moslims ook wel gediscrimineerd op basis van vooroordelen. En uiteraard moet dat worden besproken. Maar dan niet zo, dat daadwerkelijke angst voor uitingen van de Islam, als belachelijk worden beschouwd. Dan doe je nl. hetzelfde als waar jijzelf tegen vecht.. discrimineren!!!

 8. Max says:

  Als u niet openstaat om meer jihad en sharia-wetgeving in Europa te accepteren, bent u een nazi,islamofob of racist!Islamofobie is door islamisten en apologeten in het Westen en Midden-Oosten de afgelopen decennia gebruikt, om iedere kritiek op de islam te kop in te drukken…

 1. May 17, 2016

  […] de Ruyter en Jonathan van het Reve. De koning reageerde daar afgelopen weekend weer op met twee stukken. De stukken lezende is hetgeen waar ik bang voor was inmiddels een feit. We zijn inmiddels […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *