In mijn nu al legendarische post apas-stsbyhtbs schreef ik over een meneer Tariq Abdullah die op geheel eigen wijze zijn bijdrage leverde aan het debat over seksualisering en pornoficatie van de publieke ruimte. Geenstijl had er, op geheel eigen wijze natuurlijk, ook aandacht aan besteed. Daarop stuurde ik, zoals ik vaker doe, een mail naar hen met de volgende vragen:

GeenStijl : LOL. Wetenschappelijk onderzoek naar posterkrabber

Geachte redactie, Naar aanleiding van jullie bericht over de poster die bekrast is:
zou ik graag enkele vragen willen stellen.
1) Waarom plaatsen jullie een dergelijk bericht?
2) Waarom spreken jullie in de kop en de tekst van het bericht in meervoud terwijl het om één dader gaat?
3) Wat is de reden/relevantie van het verwijzen naar de term ‘haatbaarden’. In hoeverre zaait dhr. Abdullah haat?
4) Wat is de reden/relevantie van het verwijzen naar het BBC bericht over de brand in de Saoedische school? In hoeverre heeft dhr. Abdullah daar iets mee te maken? Ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen beantwoorden. Ze zullen gepubliceerd worden op mijn weblog. Met vriendelijke groet,

Martijn de Koning

En Geenstijl zette dat op hun pagina daarbij suggererend dat het om wetenschappelijk onderzoek gaat. Wat niet zo is. Behalve het nodige inkomende verkeer van een porno site kwam het stuk door die email ook onder de aandacht van veel Geenstijl lezers. Aangezien ik mijn lezers en reaguurders een stuk serieuzer neem dan GS, heb ik beloofd in te gaan op de reacties door enkele vragen te beantwoorden. Gaat u er even goed voor zitten, want het is een lang stuk (met veel citaten).

C L O S E R » Blog Archive » Apas-stsbyhtbs II – Zon, wielrennen, Geenstijl en andere wetenswaardigheden

1 Wat is mijn positie ten opzichte van islam, oftewel hoe zie ik islam en mijn rol als onderzoeker en als weblogger?
2 Met name op GS hebben diverse reaguurders de vragen die ik aan de
redactie heb gesteld beantwoord. Die antwoorden worden hier integraal
vermeld en wellicht ook nog met wat commentaar van mij erbij.
3 Kort wat uitleg over mijn boek Zoeken naar een ‘zuivere’ islam.
4 Kort nog wat uitleg over mijn post over pornoficatie en seksualisering.

1. Hoe zie ik islam en wat is mijn rol als onderzoeker en weblogger?
Islam is in mijn onderzoek een repertoire van praktijken, geloofsvoorstellingen en ervaringen waar een persoon keuzes uit maakt om zijn/haar relatie met God betekenis te geven in een specifieke tijd en plaats. Een persoon is nooit 100% vrij om keuzes te maken, maar doet dat altijd in een sociale omgeving en zal altijd verantwoording moeten afleggen over de keuzes die gemaakt zijn en de omgeving zal ook in bepaalde mate haar eigen visies er tegenover zetten. Uiteindelijk moeten individuele gelovigen daarom altijd onderhandelen met moslims en niet-moslims over de betekenis en interpretatie van bepaalde praktijken, voorstellingen en ervaringen en over de instituties (wet, moskee, enz.) die de dragers zijn van die praktijken, geloofsvoorstellingen er ervaringen. Gezag, machtsverhoudingen, rolverwachtingen spelen dus altijd een rol.

De islam is geen ding, geen wezen en kan dus niets doen. Het zijn mensen die ‘iets’ doen met islamitische tradities. In mijn onderzoek over islam ligt de nadruk dus altijd op de handelingen en interpretaties van mensen en instituties. De nadruk ligt niet op de theologische islam: wat er staat in de Quran, hadith, soenna en de teksten van geleerden, maar wel op de interpretatie ervan door (een groep van) gelovigen. Om dit onderzoek te doen analyseer ik teksten van mensen, bezoek lezingen, doe interviews en verzamel levensverhalen en observeer het gedrag van mensen (en toets dat eventueel aan hun uitlatingen).

Ik doe geen onderzoek om moslims en/of islam te bekritiseren of te veroordelen noch om het voor moslims en islam op te nemen. Eveneens doe ik geen onderzoek om de Nederlandse samenleving, cultuur en inwoners te bekritiseren of te veroordelen noch om het voor de Nederlandse samenleving, cultuur en inwoners op te nemen. Ik ben geen zaakwaarnemer en voel ook niets voor die rol. Dat wil niet zeggen dat ik nooit bekritiseer of het nooit voor mensen opneem. Ik heb het hier en elders opgenomen voor PVV-stemmers, voor Tariq Ramadan, voor salafisten en voor bloggers in het Midden-Oosten die vastzitten of zaten voor hun kritische uitlatingen over islam en de regimes aldaar. Ik heb hier eerder Geenstijl bekritiseerd, moslimorganisaties bekritiseerd voor hun houding ten opzichte van jongeren en het Nederlandse anti-radicaliseringsbeleid en anti-terreurbeleid bekritiseerd omdat het leidt tot het met voeten treden van grondrechten van mensen. Mijn politieke positie hier is er één van vrijzinnig liberaal waarbij ik mijn kritische pijlen vooral richt op figuren met gezag, politici, journalisten, opinie-leiders, organisaties en websites maar veel minder op de man en de vrouw van de straat.

Mijn politieke positie zal ongetwijfeld doorklinken in mijn onderzoek en vooral op mijn weblog. Ik kan het immers wel scheiden, maar nooit helemaal uitschakelen. Mijn kritiek op Wilders en zijn PVV is onder meer ingegeven door mijn politieke opvattingen, maar dat wil niet zeggen dat ik hem niet terecht kan bekritiseren en aanvallen op zijn leugens, verdraaiingen en halve waarheden zoals ik bij Fitna heb gedaan. Op basis daarvan zeg ik: Wilders is een leugenaar en een oplichter, een politieke charlatan. In tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht zeg ik dat niet om het op te nemen voor islam en moslims. Ik vind dat ik zijn oplichterspraktijken moet laten zien voor zijn achterban. Het is zijn achterban die door hem wordt opgelicht. Dat zijn mensen die oprecht vertrouwen in hem hebben als iemand die de islamisering en het politieke establishment aan pakt en dat zijn de mensen die door hem worden bedrogen met zijn leugens over islam, moslims én de Nederlandse samenleving zoals in Fitna.

Mijn weblog neemt hierbij een bijzondere positie in. De meeste mensen lezen nu eenmaal geen proefschriften en wetenschappelijke artikelen. Mijn weblog is ook dan mijn manier om in contact te treden met mensen, het maatschappelijke debat aan te gaan en verantwoording af te leggen. Mijn weblog is niet wetenschappelijk (in die zin was de mail naar GS met mijn RU adres en ondertekening erg ongelukkig), het is niet journalistiek. Het is gewoon van mij. En dat werkt. Twee wetenschappelijke publicaties over Fitna die dit jaar van mijn hand zullen verschijnen (misschien zelfs drie), zijn aangepast naar aanleiding van reacties (van moslims en niet-moslims) op dit weblog en lezingen die ik gegeven heb. In mijn proefschrift heb ik naar aanleiding van reacties hier (opnieuw van moslims en niet-moslims) eerdere uitspraken gecorrigeerd en bij andere alternatieve gezichtspunten vermeld.

Ik zal door blijven gaan met dit alles en dus ook journalisten en websites blijven vragen om hun commentaar of antwoord op vragen die ik heb. Als je goed kijkt naar de posts op deze sites zul je daarbij zien dat ik me vooral richt op schrijvers en redacties die ik hypocriet vind zoals de redactie van GS. Ik heb me daarbij eerder wel eens afgevraagd of zulke sites niet gewoon verboden moeten worden. Dat vraag ik me nog steeds af, maar wees gerust: als het zo ver komt zal ik het gewoon voor hen opnemen. Dat klinkt ook dubbel, ik weet het, maar mijn vrijzinnig-liberale houding is nu eenmaal wat dubbel en dat mag ik graag zo houden.

3. Over Zoeken naar een ‘zuivere’ islam
[Terzijde: vraag 2 wordt als laatste beantwoord] Mijn proefschrift is het resultaat van onderzoek tussen 1999 en 2005 in moskee An Nour in Gouda waar ik gewerkt heb als jongerenwerker en als onderzoeker. Ik heb daarbij gekeken naar hoe jongeren in het dagelijks leven omgaan met islam en hoe zij hun identiteit als moslim vormgeven. Het onderzoek kwam voort uit een vraag die ik eind jaren negentig had. Het was toen al duidelijk dat de moslimidentiteit steeds belangrijker werd voor Marokkaans-Nederlandse jongeren. Tegelijkertijd was een grote mate aan diversiteit in wijze van en mate van praktisering en interpretatie. Dat riep de vraag op: als vrijwel alle Marokkaans-Nederlandse jongeren in Gouda die ik ken zich moslim noemt maar de beleving ervan is ogenschijnlijk zo divers, wat betekent de islam dan voor hen? In dat onderzoek richt ik me niet alleen op de gevolgen van het islamdebat en de eenzijdige manier waarop jongeren dat debat interpreteren, maar ook op de onderlinge discussies, opvattingen over man-vrouw verhoudingen, de rol van internet, de mate en wijze van praktisering en de opkomst van salafisten en de consequenties daarvan.

Voor wat betreft de religiositeit kun je een drietal golfbewegingen ontdekken. Jongeren zijn over het algemeen niet zo religieus, men is moslim maar ‘doet’ er niet zoveel mee en als er andere dingen voorbij komen (voetbal, GTST) dan gaan die al snel voor. Houdt in het achterhoofd dat het in mijn onderzoek om pubers gaat (jongens en meisjes). Een intensivering van religiositeit doet zich ten eerste voor aan het begin van de puberteit met de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Een normale gang van zaken; veel pubers stellen zich dan immers de vraag wie ben ik? De islam is voor deze jongeren dan een voor de hand liggend repertoire, maar de kennis ervan gaat nog niet zo diep. Het is vaak het begin van een zoektocht. Dit zakt meestal na één of twee jaar weer weg en komt terug wanneer met 16-17-18 is; wanneer men dus op een nieuw kruispunt in het leven staat. De tweede golf is een jaarlijkse golf en wel rond de maand Ramadan. De meeste jongeren nemen deel aan de vasten en meer jongeren gaan tijdens deze maand naar de moskee, bezoeken lezingen enzovoorts. Dit blijft meestal zo tot één of twee maanden na Ramadan, dan zwakt het weer af om weer te stijgen bij de volgende Ramadan. De Ramadan is overigens behalve een religieus festijn, ook (of zelfs vooral) een sociale aangelegenheid waarbij men meer tijd met familie doorbrengt. De derde golf is veel grilliger. Iedere keer dat er in het publieke debat veel aandacht is voor islam en moslims (om welke reden dan ook) neemt de belangstelling voor islam onder moslimjongeren toe en probeert men onder meer om kennis te verzamelen om zo antwoord te kunnen geven op vragen die ben hen zelf leven of die bijvoorbeeld door niet-moslims aan hen gesteld worden. Het sterke belang van de moslimidentiteit voor Marokkaans-Nederlandse jongeren is daarbij het resultaat van een combinatie van factoren: het islamdebat, de opvoeding door ouders, de opkomst van salafisten (die niet zo’n grote groep vormen maar wel een groot deel van de religieuze markt van kennisaanbod in handen hebben) en de problemen die jongeren ervaren in de samenleving.

4. pornoficatie en seksualisering
De aanleiding voor de hele commotie is natuurlijk de post over pornoficatie en seksualisering (nou ja de email erover naar GS). Het punt van feministen komt er vooral op neer dat vrouwen gereduceerd worden tot objecten die gevormd zijn naar de seksuele voorkeuren van de (heteroseksuele man). Ik voeg daaraan toe dat mannen gereduceerd worden tot objecten die gevormd zijn op basis van opvattingen over wat (heteroseksuele) mannen aantrekkelijk zouden (moeten) vinden. Beide vind ik wel degelijk een probleem. De vooronderstelling die zowel bij feministen als christelijke groepen naar voren komt, en die ook Tariq Abdullah laat zien dat dit leidt tot een verwrongen beeld over vrouwelijkheid en schoonheid is (voor zover ik weet) niet empirisch aangetoond en kan ook bijna niet aangetoond worden. Wanneer je dat principiële punt naar voren haalt (of we dit wel moeten willen) draait de discussie naar aanleiding van het bekrassen van de poster om verschillende vormen van grensoverschrijding: voor de eigenaar van de poster de schending van het eigendom, voor de feministen de schending van de waardigheid en individualiteit van vrouwen en voor Tariq Abdullah de schending van de schepping van God. Zeg ik daarmee dat Abdullah maar moet doorgaan met krassen? Nee.

Is Abdullah inderdaad onderdeel van islamisering of van een beweging die zijn intolerante opvattingen oplegt? Zou kunnen, maar dat kan ik niet uit de artikelen halen en dus zeg ik er ook niks over. Misschien is Abdullah wel een verwarde man die toevallig ook nog eens moslim is. Misschien is hij de voorhoede van een groep islamisten? Allemaal vooronderstellingen die puur op basis van het artikel in NRC en de Telegraaf niet hard te maken zijn. Zijn er dan geen andere voorbeelden van moslims die zich, op welke wijze dan ook, keren tegen seksualisering of het afbeelden van (te) blote vrouwen? Jawel enkele, maar ook op basis daarvan kunnen we weinig conclusies trekken. In Huizen ging het om moslims en anderen, maar de precieze achtergronden blijven onduidelijk en de plaatselijke moskee heeft er in ieder geval afstand van genomen. De commotie vorig jaar over moslims die geklaagd zouden hebben over te blote bouwvakkers is helemaal vaag. Bij de woningstichting en bij de aannemer zijn geen klachten binnengekomen van buurtbewoners en ook onder buurtbewoners is er niets bekend over klachten en ook de kledingcode wordt niet aangepast. Dat lijkt meer op een hoax dan een voorbeeld van islamisering.

Geenstijl suggereerde met haar bericht dat het wel om meer dan een eenmansactie ging en in die zin waren de vragen zonder meer gerechtvaardigd. Weliswaar is Geenstijl geen journalistiek medium hoewel dat soms wel degelijk geclaimd wordt. Nu toonde affaire Vogelaar aan dat Geenstijl wel degelijk invloed heeft (wat ook wel weer iets zegt over ‘echte’ journalisten en politici) en dat is een extra reden om hen te vragen. De vragen waren wel degelijk open en ik was van plan de antwoorden, zoals eerder gedaan, integraal over te nemen. Geenstijl-redactie lijkt zich echter weinig aan te trekken van trouwe lezers zoals ik en dus hebben de ‘anonieme lafbekjes’ nog steeds geen reactie gegeven. In tegenstelling tot de reaguurders die gelukkig wat meer inhoud en lef hebben.

2. De antwoorden gecategoriseerd

Categorie A: De aanval is de beste verdediging
Inderdaad, waarom zou Geenstijl het niet (zo) doen? Iets met vrijheid.

1) Omdat het Geenstijl is wat die man doet.
2) Omdat niet alleen hij maar ook andere mensen lekker kunnen krassen.
3) Zie nl.wikipedia.org…
4) Omdat dhr. Abdullah blijkbaar wilt dat we in Nederland ook zo met mensen omgaan.

Schorremorie | 26-04-09 | 14:43

1. Inkoppertje…

2. Dat is alvast voor de o zo trouwe volgelingen…immers…’als er één schaap over de dam is, volgen er meer’ (en reken maar dat ze die schapen volgen, ze doen niets liever)

3. Welnee…het is ook helemaal geen haatzaaien…het is juist een uiterst vriendelijk gebaar van de man…toch?

Wat is het toch in Nederland dat dergelijke acties tot en met een universiteitsbal met hand en tand gebagatelliseerd en verdedigd moeten worden? De man krabt poster kapot waar hij met zijn klauwen gewoon van af te blijven heeft…doe een partij ingewikkeld zeg…Hou je nutteloze semi-interessante onderzoeken asjeblieft binnen de campus.

Roedenko | 26-04-09 | 14:46

Beste Martijn de Koning, het antwoord luidt:
‘Omdat het kan’.

Crusher | 26-04-09 | 14:35

Beste Martijn,hier de antwoorden op jouw vragen.
Antwoord op vraag 1: omdat we nog steeds in een vrij land leven.
Antwoord op vraag 2: omdat het gewoon lekker klinkt.
Antwoord op vraag 3: roep maar varkenskop tegen hem en wacht af wat hij gaat doen.
Antwoord op vraag 4: daar is geen reden voor, maar omdat jij een stofje in je hersens mist en zodoende alles zo serieus neemt, de gewone man in de straat zou zich niet druk maken over zoiets.
Waarschijnlijk volg jij een hoge opleiding op de university en denkt: waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan.

Hoogachtend Prof. Drs. IMAM MIETJE

TUBBS | 27-04-09 | 01:48

De antwoorden:
1) Niemand verplicht je het om het te lezen.
2) U weet dit, omdat u erbij was natuurlijk, ergo meervoud.
3) Moslims haten alle niet Moslims, wat valt daaraan niet te begrijpen.
4) Guilty until proven innocent.

Zo moeilijk was dat beantwoorden toch niet?

copy2devnull | 27-04-09 | 02:48

Anti-religieus

Zoals te verwachten richt een groot deel van de reacties zich tegen religie in het algemeen, islam in het bijzonder, de veranderingen in de publieke ruimte als gevolg van acties van gelovigen en tegen geloofsfanatici.

1) Waarom plaatsen jullie een dergelijk bericht?
Omdat wij als lezers er graag van willen horen als er weer een poging wordt gedaan door religieuzen om onze maatschappij 50 tot 100 jaar terug in de tijd te werpen. De gristenen hadden we wel onder de duim hier in NL. Totdat de moslims kwamen en gingen schreeuwen en doen. Toen moesten de grefo’s ook zonodig weer gaan zeuren over de gouden bikini in utrecht etc.
2) Waarom spreken jullie in de kop en de tekst van het bericht in meervoud terwijl het om één dader gaat?
Het is nu eenmaal een groep moslims die extremistisch is. En acties worden vaker door één persoon uitgevoerd (mohammed bouyeri). Maar ze worden wel zeker door de groep gesteund en aangemoedigd. En die onze maatschappij zonodig wil wil veranderen in hun maatschappij.

3) Wat is de reden/relevantie van het verwijzen naar de term ‘haatbaarden’. In hoeverre zaait dhr. Abdullah haat?

Zie 2.

4) Wat is de reden/relevantie van het verwijzen naar het BBC bericht over de brand in de Saoedische school? In hoeverre heeft dhr. Abdullah daar iets mee te maken? Ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen beantwoorden. Ze zullen gepubliceerd worden op mijn weblog. Met vriendelijke groet,

Zie 2.

IkWilOokWatZeggen | 26-04-09 | 14:54

Vergeef me mijn foute formulering van punt 2.

Het is nu eenmaal een groep moslims die extremistisch is. En acties worden vaker door één persoon uitgevoerd (mohammed bouyeri). Maar ze worden wel zeker door de groep gesteund en aangemoedigd. Een groep die onze maatschappij zonodig wil wil veranderen in hun maatschappij.

IkWilOokWatZeggen | 26-04-09 | 14:56

Elk geloof heeft de zelfde grondbeginselen en moralen. En die zijn allemaal goed.
Maar dan komt de machtsbeluste mens om de hoe kijken en die verneuken alles.
Islam heeft geen moraal meer, de grote massa wordt bang gehouden doro een paar haat baarden die zeggen wat er moet gebeuren. Hetzelfde is gebeurd met het christendom in de middeleeuwen. De Kerk had toen alle macht, zowel politiek als religieus. Dit geloof heeft zich redelijk ontwikkeld maar is nog ver verwijderd van de moderne maatschappij. De huidige Islam leeft ngo steeds in het jaar nul.
Meneer Tarix Abdullah moet met zijn klauwen van andermans bezit afblijven. Als de huidige jeugd eens behoorlijk wordt opgevoed, dan kunnen ze deze beelden ook op hun juiste waarden inschatten.
Dus Matrin de Koning moet eens goed bij zichzelf te rade gaan of hij problemen heeft met deze reclames voordat hij slap links gelul op het internet dumpt.

Semen666 | 27-04-09 | 13:09

Van de televaag-commentaren onder dat bericht werd ik trouwens ook niet vrolijk. Heel veel mensen hadden nl wel begrip voor die actie omdat de “seksualizeering en commersjaalisering ons door de strot wort gedrukt en klijne meisjes mannen gaan peipen als ze zo’n poster zien!”
Punt is dat (als het verhaal tenminste waar is) iemand vindt dat hij vanwege zijn geloof het recht heeft om de openbare ruimte te claimen. Vandaag is het een poster met Dorien Rose, morgen is het een Marokkaans meisje dat een te kort rokje draagt.

sjaakdeslinksesul | 26-04-09 | 16:02

Anti-islam

@ Martijn de Koning (VZMH)
1. Waarom niet?
2. Omdat hij de zwijgende meerderheid der mohammedanen achter zich weet.
En u weet: wie zwijgt stemt toe, en is medeplichtig.
3. Omdat het zaad waaruit haat ontkiemt nu eenmaal een goede voedingsbodem
vindt op ultieme mannelijke kenmerken, waar o.a. de baard voor staat.
4. De brand in de Saoedische school dient ter ondersteuning van het bewijs dat
binnen het mohammedanisme het leven van de vrouw, ongeacht de leeftijd,
en dus ook de mens, ondergeschikt is aan dezelfde dogma’s die afbeeldingen,
met of zonder kleding, verbieden.

wijsvinger | 26-04-09 | 14:59

[fictief antwoord pritt] 1) Omdat we moslims niet liev vinden en dat willen benadrukken met elke actuele aanleiding denkbaar. Verder nemen we het op voor ons pownedmeisje dorien, we vinden het sneu voor haar dat haar posters beschadigd worden. Stiekem hopen we ook om bij haar in de smaak te vallen. Zie poster = fapfapfap
2) Omdat we geloven dat als 1 moslim het doet dat dit de gedachte is van de hele groep. Doet 1 moslim iets onaardigs dan vinden alle moslims dat eigenlijk. Doet 1 moslim iets aardigs dan is die ene moslim een uitzondering.
3) dhr. Abdullah zaait haat door moslim te zijn, wij vinden moslims haters dus is hij dat ook.
4) We leggen de link naar dit bericht om te laten zien dat we gelijk hebben door te zeggen dat ALLE moslims haatbaarden zijn. Wat dhr. Abdullah daar mee te maken heeft. Sjah, hij heet ‘Abdullah’. [/fictief antwoord pritt]

Heibeltje | 26-04-09 | 15:11

Geachte Heer De Koning,

Ik ben buitengewoon benieuwd naar uw boek. M.n. omdat het kennelijk gaat overeen zoektocht naar de zuivere Islam. Ik heb de Koran diverse keren gelezen in diverse talen. Ik werk mij door de pil van de “Sirat Rasul Allah” (vertaling van Guillaume) heen. Da’s een vreselijk klus alleen al vanwege de dikte. (Wel chapeau voor Guillaume, wat een werk heeft die man verzet). Verder de Reliance of the Traveller, u ook ongetwijfeld bekend.

Waarschijnlijk zal ik nog wel meer literatuur tot mij nemen, om goed voorbereid te zijn. Oh…, vergeet ik bijna, alle boeken van Hans Jansen; alleen Eindstrijd ontbreekt nog.

Ik moet u eerlijk zeggen dat ik nu eigenlijk wel genoeg “Pure islam” tot mij genomen heb. Ieder lichamelijke en geestelijke vezel van mij verzet zich tegen deze knechtende ideologie!

Er is geen vrijheid, slechts geestelijke slavernij.
Er is geen recht, slechts vergelding door wreedheid.
Er is geen (mede)menselijkheid slechts machtsuitoefening door fysiek geweld
Er is geen gelijkwaardigheid, slechts verachting voor de Niet-Moslim, vrouwen en sexueel anders-geaarden voorop.
Er is geen eerbied voor het leven, slechts verheerlijking van de dood.
Er is …
Ave, Evocatus

Evocatus | 26-04-09 | 23:12

Edit:
1. illustreert hoever bepaalde Islam fundi’s gaan om hun geloofsbeleving te realiseren. Illustreert wat hun intolerantie voor Westerse kultuuruitingen zoal kan meebrengen.
2. krabposter aangeboden aan álle preutsmoslims om hun anti-Westerse haat op bot te vieren.
3. Haatbaard = iemand die alle niet-Islamitische kultuur haat.
4. nog een illustratie van hoever Islam fundi’s gaan in hun strikte geloofsbeleving

rootkapje | 26-04-09 | 21:10

Hier Tijn:

1) Geenstijl brengt nieuws, meestal doorspekt met sarcasme. Het betreffende ‘ posterkrab’ item was een nieuwsitem. Daarom is het geplaatst.
2) Geenstijl spreekt hier in meervoud, om een breder maatschappelijk probleem aan de kaak te stellen dan een enkele posterkrabbende geloofsfundementalist. Meervoud omdat het item dan wel over deze ene man gaat, maar dat zijn achterliggende motivatie breed gedeeld wordt door talloze van zijn geloofsgenoten
3) GS spreekt van haatbaard, niet omdat deze man haat zaait, maar handelt vanuit haat. Een haat die kennelijk diepgeworteld is en dagelijks tot uiting komt in anti-westerse, anti-joodse, anti-homoseksuele (enz) toespraken en propaganda.
4) GS verwijst naar dit artikel als voorbeeld van bovengenoemde godsdienstwaanzin.

In plaats van dit soort domme vragen stellen, kun je je beter afvragen waarom je een religie verdedigt die dit soort dingen aanmoedigt, neen, verplicht. Islam is, hoe hard het woord ook is, een kanker die in elk land waar het zich laat gelden de bevolking onderwerpt, geselt en honderden jaren terugwerpt in de tijd. 1 voorbeeld? Het moderne iran, in de jaren 70, vlak voor de revolutie.

Maar blijf ze vooral verdedigen collega.

PTS | 26-04-09 | 21:10

1) Waarom plaatsen jullie een dergelijk bericht?
Omdat lezers, zoals ik, graag via een satirische wijze op de hoogte gehouden willen worden van dit soort haat-acties.
2) Waarom spreken jullie in de kop en de tekst van het bericht in meervoud terwijl het om één dader gaat?
Omdat we er van uit gaan dat er meer preutsmoslims zijn die er wel iets voor voelen om aan blote dames te krabben. Al dan niet uit religieuze overwegingen.
3) Wat is de reden/relevantie van het verwijzen naar de term ‘haatbaarden’. In hoeverre zaait dhr. Abdullah haat?
Haatbaarden wil volgens mij eerder zeggen dat deze baardmannen vol zitten met haat jegens de westerse cultuur. Bijkomstig verschijnsel is dat ze haat zaaien door allerlei domme dingen uit te halen zoals dhr. Salah Edin deed op youtube, en zoals dhr. Abdullah doet met zijn krab-acties.
Maar ze worden haatbaarden genoemd vanwege hun haat voor de westerse cultuur!
4) Wat is de reden/relevantie van het verwijzen naar het BBC bericht over de brand in de Saoedische school? In hoeverre heeft dhr. Abdullah daar iets mee te maken?
Omdat dat ook haatbaarden zijn.

LaFreak | 26-04-09 | 19:07


Aanpassing

waarom wordt er altijd weer verwezen dat wij hun normen en waardes moeten respecteren, terwijl deze mannetjes hun leven eraan hebben gewijd om onze normen & waarden een beetje de grond in te trappen?

Hauptfrau Anouk | 26-04-09 | 17:48

Beste Martijn,

Heb je niks beters te doen dan een nutteloos bericht te sturen met vragen? Waarom worden berichten überhaupt een nieuwsartikel? Er zullen altijd mensen zijn die vinden dat bepaalde nieuwsitems geen nieuwswaarde hebben.
Maar reagerend op enkele van je vragen: De reden dat deze man wordt genoemd ligt in het feit dat het geen sikh, geen boedist, geen jood, geen christen maar weer eens een moslim betreft die blijkbaar niet kan wennen aan de westerse vrije samenleving. Op zich is dat nog niet eens een groot probleem, ware het niet dat deze halve zool vindt dat men zich maar aan hem dient aan te passen. Ik vind persoonlijk vrouwen in een bhurka niet om aan te zien (ze lijken net spoken) maar heb ik dan het recht om ze te bekladden met een spuitbus of dat ding van ze af te trekken? Het antwoord is: NEE. Als ik dat zou doen, wordt ik dezelfde minuut nog opgepakt, haal ik zelfs het avondnieuws en zullen er demonstraties komen van pro-moslimorganisaties. Maar als deze man reclameborden molt met een boodschap, moet men dat blijkbaar maar accepteren.
Als deze baardmans maar niet kan wennen aan deze samenleving, is er een hele simpele oplossing te bedenken: lekker teruggaan naar de grot waar je vandaag komt en waar vrouwen zich graag laten denigreren en mishandelen.

– teruggejorist – | 26-04-09 | 15:07

Serieus antwoord:

1) Inkoppertje, omdat het kan

2) Omdat er meer moslims zijn die ZOWEL intolerant zijn naar niet volledig bedekte vrouwen ALS nagels hebben. Het stukje geeft een voorbeeld van een poster die geïnteresseerden kunnen bekrabben.

3) Omdat deze meneer een zodanig sterke (religieuze) afschuw uit richting deze poster dat hij overgaat op vandalisme (vrije vertaling: hij haat de poster vanwege zijn religieuze levensstijl). De term baarden wordt vaak gebruikt omdat zeer veel Islamitische personen die dingen/activiteiten haten en overgaan tot protesteren/vernielen dan wel medestanders aanzetten tot haat van bepaalde dingen/activiteit uit religieuze overwegingen een baard hebben. De wensen van deze personen zijn vaak in conflict met de huidige West-Europese normen en waarden. De verwijzing naar de middeleeuwen lijkt mij duidelijk te zijn (laatste moment dat de man binnen de familie de macht had *knipoogt naar vriendin* en de kerk bepaalde wat men wel en niet mocht).

4) Er wordt een link gelegd naar de inflexibiliteit van de interpretatie van het geloof door bepaalde mensen. In plaats van zelf het geloof aan te hangen en verder niemand lastig te vallen hebben bepaalde mensen de neiging om de omgeving naar hun hand te zetten. In het geval van het BBC bericht probeert de overheid een sterke religieuze invloed uit te oefenen op het dagelijks leven van de burgers (met onnodige doden tot gevolg!) en in het geval van de posterkrabber doet meneer Abdullah een poging een bepaalde poster die niet aan zijn religieuze normen voldoet te censureren (mislukte poging zonder verstrekkende gevolgen).

Piet Politiek | 26-04-09 | 15:18

Islam als dreiging

Martijn.
GS probeert een verband aan te tonen van islamisering.
Kijk, een poster wegkrabben of overspuiten is niet zo erg, maar toch is het al duidelijk tegen de wet in. In een democratie MAG je zo’n poster hangen ook al kan een religieus het daar niet mee eens zijn.
De overtreffende trap is dat je de wet boven het leven stelt zoals die achterlijke agenten in Saoudie Arabie die meisjes de dood injagen om de wet in acht te nemen.
Dat is het toppunt van debiliteit en kennelijk is er niemand die die politieagenten van hun achterlijkheid kan overtuigen.
Wij hebben alleen de verschrikkelijk beelden gezien van Beslam en er is niemand die zich gestoord heeft aan de kleding van de kinderen toe ze gered werden.
De suggestie als zou Abdullah daarmee te maken hebben is wat flauw maar in essentie is Abdullak net zo’n (letter van de wet)uitvoerder als de SA politie (zou dit waar zijn) Het vervelende van de Islam is dat de Koran zodanig ge-edit is dat hij letterlijk moet worden genomen. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest. Zolang de Islam dit niet corrigeert zal ze verder in problemen komen.
U zou daar als onderzoeker flink mee kunnen scoren. De Ruach in de Koran is een levende energie. Degene die ‘haatbaarden’ worden genoemd stampen de regels in hun hoofd en dwingen anderen om dit of dat te doen. Totdat de meisjes in de Swatvallei hun scholen terughebben en de politie in SA publiekelijk veroordeeld is geen……Einde van de Domheid | 26-04-09 | 16:26

www.uitgeverijbertbakker.nl…
Beste Martijn,
1. Waarom zie je idioterie van de actie van de heer Abdullah niet in? keur jij het goed, dat hij in de openbare ruimte voorwerpen die zijn goedkeuring niet kunnen wegdragen beschadigd?
2. Terechte opmerking, deze keer is het maar 1 moslim. www.google.nl…
3. Ik wordt pislink van een imbeciel die de Nederlandse samenleving naar zijn middeleeuwse waardes wil veranderen.
4. Ongeklede hoeren horen dus niet thuis in de openbare ruimte, dus ros je ze terug, een brandende school in, prioriteiten stellen.
5. Wanneer ga je protesteren tegen de bezetting van de westelijke Sahara?

gentle giant | 26-04-09 | 15:14

Verandering openbare ruimte

Martijn de Wetenschapper heeft
zich, zo lees ik, ook wetenschappelijk beziggehouden met de salafisten
en hun denkbeelden. Martijn de Wetenschapper weet dus, net zo goed als
Tipo, als jij en als ik, dat de motivering van ‘de heer Abdullah’ exact
gelijk is aan die van de salafisten als het gaat om de ‘eerbaarheid’
van de vrouw. Martijn de Wetenschapper weet net zo goed als wij dat die
salafisten de Wil van Allah als absoluut zien, en er op aansturen die
Wil van Allah aan de gehele mensheid op te leggen.
Welnu, als wij om
ons heen kijken, dan zien wij dat overal daar waar dit soort
haatbaarden het voor het zeggen krijgen de openbare ruimte ingrijpend
verandert en een vorm krijgt die volledig in lijn ligt met hetgeen ‘de
heer Abdullah’ met zijn krab-acties tracht te bewerkstelligen. Kortom,
de parallellen tussen de aspiraties van haatbaarden in het algemeen en
de acties van die ‘gek’ in het bijzonder zijn verpletterend duidelijk.
Martijn
de Wetenschapper mag in strikt wetenschappelijke zin op basis van de
feiten een onderscheid maken tussen ‘alle moslims’ en ‘een gek’, maar
de overeenkomsten zijn van dien aard dat wij, levend buiten het
laboratorium van Martijn de Wetenschapper, niet anders kunnen dan deze
academische nuance terzijde schuiven.
Martijn de Wetenschapper zal,
als hij zo’n geweldig genuanceerd denkende onderzoeker is, ongetwijfeld
ook een paar academisch zuivere vragen hebben gesteld aan ‘de heer
Abdullah’. Ik ben erg benieuwd naar die vragen.
Vervolgens ben ik
erg benieuwd naar hhet specifieke theoretische kader van waaruit
Martijn de Wetenschapper juist deze vragen stelt en geen andere.

Schoorsteenveger | 26-04-09 | 16:34

Vrees dat jij pas wakker wordt als je, ingegraven en al, de eerste stenen aan het terugkoppen bent.

Alle
dieren kijken ‘over de schutting’, ik dus ook. Me don’t like what I
see. Elk kopvod, elke soepjurk die ik in NL zie, vind ik er één te
veel. Dat ze oprotten met hun opdringerige en wezenlijk intolerante 14e
eeuwse gedachtegoed. Dat geldt a fortiori voor zo’n minkukel als die
Nijmeegse Bommelfiguur uit het topic.

Heb ik het niet eens over de pinguïns gehad. Dat bewaar ik voor de volgende keer. Slaap lekker.

Berserker Nr. 1 | 26-04-09 | 23:21

Onverdraagzame geloofsfanatici

1) Omdat je met je poten (inclusief nagels) van andermans spullen moet afblijven.
.
2)
Geenstijl biedt hier een service voor andere moslims (en overige
geloofsidioten) die ook jeuk hebben onder hun nagels. Het is een aanbod
om hun leven te verlichten. Door de Geenstijlposter uit te printen,
kunnen ook andere geloofsidioten lekker krabben zonder aan de spullen
van anderen te komen.
.
3) Leer lezen. Meneer Abdullah wordt geen
haatzaaierij ten laste gelegd. Meneer Abdullah wordt maatschappelijk
ingedeeld in de groep van ‘onverdraagzame geloofsfanatici’, waarvan de
islamitische tak op Geenstijl als ‘haatbaarden’ wordt aangeduid. Die
omdat zij iedereen die niet exact hetzelfde gelooft als zij haten. En
omdat ze allemaal baarden hebben. Haat+baard=taalvernieuwing.
.
4)
Dit artikel is een verwijzing naar de idiote toestanden die voortkomen
als de denkbeelden van meneer Abdullah en andere haatbaarden in de
praktijk gebracht worden.
.
5) Het is jammer dat u bovenstaande
antwoorden niet zelf kunt bedenken. Ik hoop dat u niet representatief
bent voor uw collega’s daar in de Erasmustoren. Want dan is de
kwaliteit van de Radboud Uni wel erg gedaald sinds ik er mijn diploma
kreeg.
.
6) Ik gok er overigens op dat u het artikel zelf
haatzaaiend vind. Uw vraagstelling is in ieder geval behoorlijk
tendentieus, terwijl uw vermoedens ongefundeerd en misplaatst zijn.
Terwijl ik me niet anders kan voorstellen dan dat de redactie van
Geenstijl hier louter een interculturele service wil verlenen aan
maatschappelijk gefrustreerde moslims zoals meneer Abdullah, zodat de
samenleving voort kan zonder de kosten van beschadigde posters.
Geenstijl is zelfs zo met de samenleving begaan dat zij graag het
publieke omroepenbestel in Nederland wil dienen, en daarmee de overheid
een handje helpt met het bereiken van doelgroepen die zij op dit moment
nog niet bereikt.

Nepkarel | 26-04-09 | 17:06

Ja, antwoord eens
Er waren ook nogal wat reaguurders die vonden dat GS wel degelijk even de moeite kon nemen over de op zich terechte vragen.

De zieligheid van GS druipt er wederom van af. Geef eens antwoord op de vragen van dhr De Koning. Nu gaan jullie uiteraard zelf een onderzoek instellen om te kijken op welke manier jullie de vragen gaan beantwoorden. (Pr)(l)utsers.

Brahim | 26-04-09 | 16:25

@white trash | 26-04-09 | 16:21 > Lang niet bij je psychiater langs geweest met je angst voor complotten? Wetenschappers die onderzoek doen ipv kritiekloos Geenstijl nablaten zijn volgens jou dhimmi’s omdat ze onafhankelijk denken en feiten onderzoeken ipv sentimenten. Dat maakt jou een veeleerder een mafkees. Als je geen stemrecht had gehad kon ik er nog wel om lachen.

Kyokushinkai | 26-04-09 | 16:25

het hilarische is, dat ontzettend veel reacties in deze thread werkelijk PRECIES zo zijn als Martijn de Koning ze voorstelt in zijn stuk over GeenStijl…

Ballenman | 27-04-09 | 09:46

Vraag 1: waarom krijgt deze man geen fatsoenlijk antwoord?
Vraag 2: waarom krijgt deze man geen fatsoenlijk antwoord?
Vraag 3: waarom krijgt deze man geen fatsoenlijk antwoord?
Vraag 4: waarom krijgt deze man geen fatsoenlijk antwoord?
Vragen, vragen, vragen…

Stijlloze bezoeker | 26-04-09 | 21:38

Shoot the messenger
Heel interessant zijn natuurlijk de reacties die zich op mij richten. Niet heus, maar ze verdienen wel een plaatsje. Een kleine bloemlezing.

martijn de koning:
U isse een bietje van de pot gerukt, aldus ‘zehma’
(gebruikT deze comment maar in uw volgend plempsel. bvd)

zehma | 27-04-09 | 18:51


Martijn bagatelliseert

religionresearch.org…
Het hele artikeltje van Martijn draait er om dat er vele Christenen tegen pornoficatie van de openbare ruimte strijden en dat als slechts 2 moslim dat doet, dit alle aandacht krijgt. In dat artikeltje zijn de christelijke acties tegen pornoficatie van de openbare ruimte breed gedocumenteerd, maar wat er niet bij staat:
Verplaatsen blootschilderijen in gemeentehuis in Huizen: www.rtvnh.nl…
Naaktschilderen is opeens een schande in Enschede:
“Jarram vertelde dat toen hij in Casablanca studeerde het poseren van een naaktmodel geen probleem was. Maar onlangs kreeg hij in Enschede te horen dat naakt poseren en het schilderen van een naakte vrouw een schande waren.”
www.volkskrant.nl…
Missverkiezing is niet halal in Egypte:
archief.nrc.nl…tipo | 26-04-09 | 19:25

Martijn is een apolegeet

Beste Martijn.
Val dood met je goed willen lullen van INTOLERANTE medemensen.
Je bent gewoon een, laten we eerlijk zijn, NSB´er, een landverrader, het ergste soort wat er rond loopt in de maatschappij.
Kortom.
Je bent verder de moeite niet waard.

en teruggerot | 26-04-09 | 16:29

zehma | 27-04-09 | 10:49
Kleine voorspelling: er zal beweerd worden dat deze acties niets van doen hebben met de ‘zuivere Islam’. De strategie is om een ideale, niet bestaande ‘ideale Islam’ te projecteren en alle kritiek op specifieke uitingen die uit naam van De Verhevene worden gedaan als ‘niet uit naam van De Verhevene’ te benoemen. De ‘zuivere Islam’ is daarmee immun en wijkt telkens terug als je deze ter discussie wilt stellen.
Allah is, dat spreekt vanzelf, volmaakt, en zijn openbaring aan de Profeet is dus ook volmaakt. Alles wat er mis is aan de Islam is bijgevolg het resultaat van het falen van de gelovige.
Probleem is uiteraard dat niet van te voren vastgelegd kan worden wat precies zuiver en onzuiver is. Dat wordt ad hoc of post hoc bepaald, al naar gelang de specifieke culturele en historische context, en daarna weer tot absoluut gepromoveerd. Zo hebben schriftgeleerden het altijd gedaan en zo doen sommige wetenschappers het nu ook. Een krabbende meneer Abdullah zegt het bevel van de Allerhoogste op te volgen, maar Martijn de Wetenschapper besluit dat het een eenmans-actie betreft die niet direct betrokken mag worden op de Islam, zeker niet op de zuivere Islam. Martijn de Wetenschapper velt een oordeel en helpt met dit oordeel De Verhevene in het in stand houden van het ideaal.

Schoorsteenveger | 27-04-09 | 13:20

Gevaar voor de samenleving

Indeed. Dat hij zich tooit met een wetenschappelijke status zegt alles. Dat moet zijn “vragen” kennelijk meer cachet geven. Een doorzichtig proleet die heult met de vijand van onze beschaving. Martijn is een idioot, een islamappeaser, een parasiet en een gevaar voor onze beschaving.
Martijn: eet dit:

www.clig.net…

bottehond | 26-04-09 | 17:59

Kritiek op de vragen en de vragensteller

Martijn,
Je vraagstelling heeft het wetenschappelijke niveau van een vrouw uit Afghanistan die nooit naar school heeft mogen gaan van de Taliban.

1. Dit is wel een heel brede vraag vind je niet? Hier kan je alles op antwoorden. Misschien wel omdat Pritt jeuk aan zijn zak had?
2. Jij suggereert met deze vraag dat het artikel van Geen Stijl over de krabmoslim gaat. Maar dat is helemaal niet het geval, GS verwijst alleen naar het artikel over de krabmoslim en kaart vervolgens een algemeen thema aan, namelijk angst van de Islam voor vrouwlijk bloot. Kortom, je vraagstelling zuigt.
3. Jij suggereert met deze vraag dat Geen Stijl heeft gesteld dat Abdullah haat zaait. Het enige dat GS heeft gedaan is een link plaatsen naar het artikel in de Telegraaf, daarnaast wordt in algemene zin gesproken over ‘haatbaarden’. Wederom geen goede vraagstelling.
4. Dit is een open deur, het artikel van GS gaat over de angst van de Islam voor vrouwelijk bloot. Een heel algemeen thema, dat met specifieke voorbeelden wordt geillustreerd. Zoals de brand in de Saoedische school bijvoorbeeld. Wat voor wetenschapper ben je als je de relatie algemeen-specifiek niet eens snapt? En verder stelt GS nergens dat Abdullah hier ook maar iets mee te maken heeft.

Conclusie: jouw vragen zijn gebaseerd op de premisse dat GS een artikel heeft geschreven over Abdullah. Maar als je nog een keer goed leest zie je dat GS een artikel heeft geschreven over de angst van de Islam voor vrouwelijk bloot. Misschien ook een leuk onderwerp voor jou? Straks als je uitgespeeld bent je met je knuffelmarokkaantjes?

white trash | 26-04-09 | 17:50

Gebrek aan objectiviteit van de vragensteller

“Dergelijke media zijn een travestie van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers en soms vraag ik me dan ook af of ze niet beter gesloten kunnen worden.”
religionresearch.org…
*Objectiviteits-keurmerk van Martijn herziet*

tipo | 26-04-09 | 17:28

Dhimmi

Kijk een linkse dhimmi slaaf van de Salafisten, en hij weet het niet eens.
(En dat heeft dan gestudeerd?)
Martijn, ga es wat lezen of zeau?
Probeer Mark Steyn, Pouw, Murray eens.
Of hou je klep, en steek je kop permanent in de grond.
Voor jou info, de Islam heeft slechts drie dingen te bieden:
1. Bekering tot dat verderfelijke geloof (nouja, ideologie dan)
2. Slavernij (Onderwerping, Dhimmitude)
3. Dood, bij verzet tegen dit ‘Geloof van de Vrede’

Optie twee lijkt jou behoorlijk aardig te bevallen.
Naive eikel.

Zo jammer! | 26-04-09 | 17:37

Gelukkig waren er ook complimenten

Ik ken Martijn, aardige vent. Goede PR zet ook dit lol. Gefeliciteerd Martijn, je staat op GeenStijl 😉

Bertje Knor | 26-04-09 | 22:35

Toch zegt mijn instinct me dat dit geen volledig mentaal gecastreerde is. Ik acht hem gevaarlijk fanatiek.

bottehond | 27-04-09 | 00:41

Let wel, de categorieën zijn niet exclusief en ook de getoonde fragmenten die dienen ter illustratie en de personen die ze geschreven hebben kunnen onder meerdere labels vallen. Daarnaast is, zoals te verwachten, het algemene gevoel dat dhr Abdullah met zijn tengels van andermans eigendom moet afblijven. Uit de reacties op deze site bij het onderwerp Apas-stsbyhtbs en Zoeken naar een ‘zuivere’ islam, en met de mailcontacten die ik heb gehad (direct via mail of naar aanleiding van de reacties hier) wil ik er nog enkele punten uithalen.

Ik wil en moet niet over 1 kam scheren maar naar mijn gevoel zijn er nog steeds te weinig moslims die wel tolerant staan tegenover anders denkende. Ter vergelijking, het is nog niet op het niveau van het kleine percentage streng gereformeerden.

Over aantallen zou ik niets durven te zeggen, want ik weet ze gewoon niet. Wel kun je volgens mij vaststellen dat moslims in Nederland niet veel dingen doen als het gaat om tolerantie die christenen of niet-gelovige mensen ook niet doen. Daarnaast hebben vrijwel alle moslimorganisaties snel na 9/11 en de moord op Theo van Gogh afstand genomen van die daden en zijn er ook internationaal tal van dat soort acties te vinden (naast ook goedkeuringen inderdaad). Desalniettemin kan iedere intolerante daad of claim in een samenleving die dacht ‘the burden of religion’ van zich afgeworpen te hebben, zeer bedreigend overkomen temeer als men moslims in Gouda, Darfur, Kabul en Damascus over één kam scheert en ervan uit gaat dat moslims gedirigeerd worden door een intolerante islam.

Wat ik ook al tegen Kik zei, het links/ rechts verhaal is het moeilijkste. Als je als, de afgelopen 20 jaar, PVDA stemmer, kritisch bent tegenover de Islam wordt je in de Wilders hoek gestopt. Altijd maar de meest gebruikte forum discussie zin gebruiken: “ik ben geen Wilders aanhanger maar…”. Net als dat ik Aboutaleb een zegen vind voor Rotterdam ben ik het met sommige punten van Wilders eens. Ik denk dat er zo miljoenen rond lopen maar het is allemaal te zwart / wit.

Net zoals veel moslims het maar veel vervelend en benauwend vinden de hele tijd op de islam aangesproken te worden of op daden van andere moslims (zelfs als ze zelf nauwelijks praktiseren), geldt dat met name ook voor Wilders’ aanhangers en/of islamcritici. Wie het heeft over islamisering van de samenleving wordt snel als islamofoob of racist gezien. Dat kan ook zo zijn, maar hoeft niet en zelfs als het zo zou zijn dan blijft de vraag waarom iemand kritiek op de islam in islamofobe of racistische termen verwoord. Voor wat betreft islamisering, gezien de vele definities die daarover zijn ontaard een discussie daarover snel in een welles nietes spel. Interessanter, voor mij althans, is de vraag hoe mensen islamisering definiëren, waarom ze dat doen op een bepaalde manier en waarom mensen dat een probleem vinden.

Ik zie bijvoorbeeld Polen/ Spanjaarden/ Italianen in 1 generatie integreren maar Islamitische mensen blijven over het algemeen in eigen kring (scholen, trouwen, moskee). Of zie jij dit veranderen?

Onderzoeken hierover laten een nogal dubbel beeld zien. Het opleidingsniveau onder Marokkaanse en Turkse Nederlanders (ervan uitgaande dat dit allemaal moslims zijn) stijgt, tegelijkertijd blijft er ook een groep die nogal hardnekkig stagneert. Met name Marokkaanse Nederlanders hebben relatief veel contacten met autochtone Nederlanders, maar in de achterstandswijken en zwarte scholen is dit weer beperkt. Op diverse punten lijken de leefpatronen en waarden onder Marokkaanse en Turkse Nederlanders dichterbij die van de autochtone Nederlanders te komen, maar een verschil blijft en de ervaren kloof met autochtonen is (over en weer) juist groter. Er is duidelijk sprake van een toename in gemengde huwelijken (etnisch) maar weer niet met autochtonen (wel moslims onderling).

En waarom stel je islam gelijk aan fascisme?
Omdat ze aan alle kenmerken van ‘facisme’ voldoen.

-verafgoding van de leider (hitler, mohammed)(check!)
-leider=moordenaar (check!)
-schuwen geweld niet (check!)
-homohaat (check!)
-vrouwen zijn broedmachines en moeten verder hun bek houden (check!)
-‘geloof’
lijkt op ‘oorlogsleer’ en streeft naar ‘lebensraum’/verovering van de
wereld, dwz, iedereen moet er vroeger of later aan ‘geloven’ (check!)
-ubermenschen/untermenschenkultuur (check!)
-jodenhaat(check!)
-groepsgeweld tegen eenlingen (check!)
-kritiek word niet beantwoord met argumenten, maar met geweld (check!)
-mensen moeten ervoor onderduiken (check!)
-de overheid kijkt de andere kant uit, steunt ze zelfs (check!)
-geen eigen mening, geen individualisme (iedereen heet mohammed!), groep is belangrijker dan het individu.(check!)
-leider hoeft zich niet aan de eigen regels te houden (check!)
-‘goddelijke’ inspiratie geeft ‘recht’ om mensen te vermoorden (check!)
etc etc etc

noem mij een facet van het facisme, waar de islam NIET aan voldoet.

Dat zijn allemaal punten die onder moslims voorkomen. Het argument onder sommige moslims is daarbij precies omgekeerd en dan volgt er een vergelijkbaar lijstje. Onder autochtonen worden als voorbeelden de veroveringen door de profeet gebruikt, 9/11, executies in moslimlanden, corruptie en indoctrinatie en propaganda, kindhuwelijken enzovoorts. Onder moslims als voorbeelden kolonisatie, het enorme aantal doden veroorzaakt door ‘Westers’ militair optreden in de laatste eeuw, het meten met twee maten door het Westen in het Midden-Oosten, een religieus geinspireerde strijd van Bush, de leugens voor de Irak oorlog enzovoorts. Het heeft weinig zin om vast te stellen wie het slechtst is, wel om na te gaan hoe men aan deze ervaringen en indrukken komt zonder gelijk mensen te verketteren. Het is van belang om dit net als bij dhr Abdullah leidt tot de assumptie dat zijn actie per definitie deel uit maakt van een groter verhaal ook al is dit niet uit zijn verhaal af te leiden.

Tot Slot

Ongetwijfeld heb ik niet alle vragen en bezwaren volledig en uitputten beantwoord. Deze post is meer dan lang genoeg lijkt me. Eén van de punten die ik niet aan de orde heb gesteld zijn de vele zaken die mensen mij in de mond leggen. Ik zou vinden dat het allemaal de schuld is van autochtonen, dat Nederlandse niet-moslims moslims niet mogen bekritiseren, dat ik de actie van Abdullah goedkeur en dat mijn proefschrift er vooral op is gericht Marokkaanse Nederlanders te verexcuseren en ik zo pro-religie en anti-seculier zijn. Nogmaals, ik zit hier niet om het op te nemen voor de moslim, noch voor de Nederlander. Ik stel vragen bij ontwikkelingen onder moslims, in de Nederlandse samenleving en over secularisering als maatschappelijke ontwikkeling en (opgelegde) norm. Die vragen zullen inderdaad nooit helemaal objectief zijn; ik kan mijn eigen bias nu eenmaal nooit 100% uitschakelen. U zult het ermee moeten doen. Dat doe ik ook. De insinuatie dat ik bepaalde vragen niet mag stellen of niet moet proberen om bepaalde mensen (variërend van radicale moslims tot PVV-aanhangers) te begrijpen, is een pleidooi voor onwetendheid en onnozelheid. Daar heb ik niet zoveel mee.

PS
De comments op apas-stsbyhtbs en zoeken naar een ‘zuivere’ islam, zijn uitgeschakeld. U kunt vrolijk verder discussiëren en vragen stellen via deze post.