Guidelines for anthropological research: Data management, ethics and integrity

Together with Birgit Meyer (Utrecht University), Annelies Moors (University of Amsterdam) and Peter Pels (Leiden University) I wrote a short article on ethics and integrity against the background of current debates about (anthropological) research and data management. As anthropologists we are increasingly confronted with attempts – be it by employers, the media, or policy makers […] Continue Reading →

De institutionalisering van salafisme – Een bespreking

Auteurs: Martijn de Koning (Universiteit van Amsterdam / Radboud Universiteit Nijmegen) Annelies Moors (Universiteit van Amsterdam) Thijl Sunier (Vrije Universiteit van Amsterdam) Ongeveer twee weken geleden promoveerde Mohammad Nazar Soroush op het proefschrift ‘Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland.’ Het onderzoek heeft veel aandacht in pers en politiek gekregen Continue Reading →

Kom op Maarten, léés ons artikel!

Maarten Zeegers verwijt ons dat we niet transparant zijn over ons onderzoek naar de huwelijken van Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers. Helaas blijkt uit alles dat hij klakkeloos de beschuldigingen uit de NRC tot feit verheft en ons onderzoeksartikel niet heeft gelezen. Ongeveer tien dagen geleden publiceerde de Universiteit van Amsterdam de reflectie audit van Mirjam de […] Continue Reading →

Symposium: Antropoloog zoekt maatschappelijke partner

Antropoloog zoekt maatschappelijke partner – Kennisdeling buiten de muren van de universiteit – 3 september 2014 Aanleiding Er is onder antropologen een toenemende aandacht voor kennisdeling buiten de muren van de universiteit. Antropologische blogs, websites, ingezonden stukken in de krant, documentaires en tentoonstellingen, het is er allemaal. De inzet is vaak om een groter, niet-ac Continue Reading →