Category: ISIM/RU Research

Moslims Tellen: SCP rapport Moslim in Nederland 2012 4

Moslims Tellen: SCP rapport Moslim in Nederland 2012

Het SCP heeft een nieuw rapport uitgebracht: moslim in nederland 2012 geschreven door dr. Mieke Maliepaard en dr. Mérove Gijsberts. Het richt zich op de religieuze beleving van verschillende moslimgroepen in Nederland. De studie wil laten zien wat voor hen de betekenis is van de islam en hoe de religieuze participatie en beleving zich ontwikkelt. Met een kritische reflectie van Joep de Hart en Martijn de Koning.

Material Religion – Popularizing Islam: Muslims and Materiality 1

Material Religion – Popularizing Islam: Muslims and Materiality

A short commentary of mine was published in the last issue of Material Religion: The Journal of Objects, Art and Belief: Styles of Salafi Activism: Escaping the Divide. This issue also contains a special issue: Popularizing Islam: Muslims and Materiality edited by prof. Annelies Moors who also invited me to write the comment.

Godsdienstvrijheid onder druk? Vrijheid, angst en conflict 0

Godsdienstvrijheid onder druk? Vrijheid, angst en conflict

Op vrijdag 1 juni wordt in Amsterdam het symposium Godsdienst onder druk? Vrijheid, angst en conflict gehouden. In mijn bijdrage, die ook zal verschijnen in het tijdschrift Religie & Samenleving, zal ik in het bijzonder ingaan op de angst voor het salafisme de hand van het begrip islamofobie in paradigma’s die we kunnen aantreffen in politiek, beleid en media en die betrekking hebben op migratie en het management van religie en in het bijzonder van moslims in Nederland.

Folk Devils: He is a Salafist! 1

Folk Devils: He is a Salafist!

In the case of Brussels and France people quickly pointed out that the perpetrators were salafists as a synonym for radical Muslims and Islam. The dichotomy between liberal Islam and radical Islam therefore emphasizes the need for reform in Islam, but in practice actually prevents that. The unreflected, taken for granted use of the label salafism says more about current society and politics in Europe than about Islam and Muslims and mainly serves the political elite.

Salafisme: de vijand die we graag haten 6

Salafisme: de vijand die we graag haten

De recente gewelddadige acties tegen een sji’itische moskee in Brussel en de schietpartijen in Frankrijk hebben veel mensen geschokt. In beide gevallen werd al snel in de richting van het ‘salafisme’ gewezen als synoniem voor de radicale islam. Het lijkt alsof geweld door moslims altijd wordt herleid tot islam of salafisme en niet tot psychologische of sociale achtergronden. Wat is salafisme eigenlijk?