Radicalisering in België en Nederland – Kritische perspectieven op geweld en veiligheid

Datum: 12 juni 2019 19.00 – 22.00 uur.

Lokatie: Roeterseilandcampus (REC), Nieuwe Achtergracht 166, Zaal A 2.07, Amsterdam

Aanmelden is verplicht, zie onderaan.

Nederland en België hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het begrip radicalisering. Geïntroduceerd rond 2001 door de AIVD voor gewelddadige en niet-gewelddadige vormen van politieke islam, is de term ingeburgerd geraakt in binnen- en buitenland en in beleidskringen en academische kringen, maar ook in het bredere publieke debat.

Het boek Radicalization in Belgium and the Netherlands – Critical perspectives on violence and security, onder redactie van Nadia Fadil, Martijn de Koning en Francesco Ragazzi, brengt voor het eerst het werk van vooraanstaande onderzoekers bij elkaar  in een kritische analyse van het ontstaan van het begrip radicalisering, de discussies erover, de werking in het beleid en rechtspraak. Waar komt het begrip vandaan? Hoe heeft het zich ontwikkeld vanuit de Nederlandse context naar België maar ook naar de rest van EU? Welke rol spelen organisaties van moslims in de totstandkoming en uitwerking van het idee dat radicalisering onder moslims bestaat en een probleem zou zijn? Hoe vindt de vertaling plaats tussen beleid en academie? Hoe gaan degenen die als radicaal worden aangemerkt daarmee om? Wat voor macht heeft het radicaliseringsvertoog? Deze vragen worden door verschillende auteurs vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines (zoals geschiedenis en recht, politicologie, sociologie en antropologie) besproken.

Op 12 juni zal het boek gepresenteerd worden in Amsterdam. De redacteuren van het boek zullen onder leiding van Nawal Mustafa (VU) in gesprek gaan met Floris Vermeulen (UvA, en mede-auteur van één van de bijdragen), Ibtissam Abaaziz (Meld Islamofobie) en Abdelhaq Jermoumi (PvdA) en het publiek.

Deze presentatie komt precies op het moment dat er opnieuw veel debat is over radicalisering en de-radicalisering in relatie tot de Syriëgangers en hun terugkeer (en dat van hun kinderen). De effectiviteit van de-radicaliseringsprogramma’s wordt in twijfel getrokken, rechtse radicalisering komt steeds meer als vraagstuk op en er is steeds meer aandacht voor de schaduwzijden van het anti-radicaliseringsbeleid. De gemeente Amsterdam heeft op dit terrein een vooraanstaande rol gespeeld en is nu bezig om haar beleid te herzien. Op deze avond zullen we in gesprek over wat een kritische reflectie op radicalisering heden ten dage kan betekenen voor het beleid.

U kunt zich hier aanmelden: Aanmelding & Registratie.

Dit boek en de bijeenkomst zijn mede onderdeel van het door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide van de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Amsterdam Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies (ACMES).


Inhoudsopgave boek

Introduction. Radicalization: Tracing the Trajectory of an “empty signifier” in the Low Lands
Nadia Fadil, Martijn de Koning & Francesco Ragazzi

Part I: The circulations of a contested concept

Radicalization. De geboorte van een ambigu conceptThe origins and limits of a contested concept
Rik Coolsaet

Turning ‘radicalization’ into science. Ambivalent translations into the Dutch(speaking) academic field
Nadia Fadil & Martijn de Koning

Considering internal debates on “radicalism” within the Brussels’ Islamic community
Mieke Groeninck

Part II: De/Radicalization policies on the ground

Foreign fighters on trial. Sentencing risk, 2013-2017
Beatrice de Graaf

Pre-emptive measures against radicalization and local partnerships in Antwerp
Ineke Roex & Floris Vermeulen

Countering Radicalization: Hijacking Trust? Dilemmas of Street-Level Bureaucrats in The Netherlands
Francesco Ragazzi & Lili-Anne de Jongh

(De-)radicalization as a negotiated practice. An ethnographic case study in Flanders
Silke Jaminé & Nadia Fadil

Part III: De/Radicalization and its effects

Routinisation and Mobilisation of Injustice: How to live in a regime of surveillance
Martijn de Koning

Can the ‘Muhajir’ Speak? European Syria Fighters & the Digital Un/Making of Home
Jaafar Alloul

No escape: the force of the security frame in academia and beyond
Annelies Moors

Conclusions

From convert to radical: making critique illegible
Iman Lechkar

The maze of radicalization: justification and professional interests
Didier Bigo

Afterword

Afterword: A De/Radicalised Future
Paul Silverstein

Reviews

“”This tightly organized and superbly edited volume on radicalization reveals the development, application, and effects of the term’s post 9/11 adoption in the Netherlands (its point of origin) and Belgium. The book offers a compelling analysis of a key political term for our times, one with broad applicability and implication well beyond Northern Europe. An exemplary analysis for anyone interested in critical security studies, contemporary political and critical theory, and European studies.”” – David Theo Goldberg, Director and Distinguished Professor, University of California,

“”A superb collection of critical scholarship that powerfully locates the origins of today’s ‘age of radicalisation’ in discursive shifts in the Netherlands and Belgium over the last twenty years.” – Arun Kundnani, Visiting Assistant Professor, New York University — Steinhardt,

“”In a world increasingly defined, and divided, by a naïve and interested opposition between ‘democratic citizens’ and ‘radical terrorists,’ this collection interrogates the assumptions that sustain this opposition while providing concrete insight into the histories and politics of de/radicalization in the Netherlands and Belgium. It will be an essential point of departure for scholars and policymakers in the field for years to come.”” – Elizabeth Shakman Hurd, Professor, Northwestern University.

U kunt zich hier aanmelden: Aanmelding & Registratie.

Leave a Reply