Category Archives: Political Participation

28 september: Opkomen voor rechten en vrijheden in een pluriforme samenleving – Symposium over islamofobie en burgerrechten in Nederland

Opkomen voor rechten en vrijheden in een pluriforme samenleving. Symposium over islamofobie en burgerrechten in Nederland

Georganiseerd door: Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) & het door NWO gefinancieerde programma Forces that bind and/or divide, van de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam.

Plaats & tijd & plaats: 28 september 2019 12.30 – 18.00, Ds. G. Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam.

Aanmelden: HIER.

Seculiere vrijheden en burgerrechten zijn nooit vanzelfsprekend: ze moeten altijd bevochten en beschermd worden. De laatste 30 jaar zien we echter wel iets bijzonders: seculiere vrijheden worden steeds sterker gedefinieerd en afgebakend door discussies over islam en moslims en vaak in oppositie met islamitische rituelen en instituties. Hoe kunnen we dit het beste duiden? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de burgerrechten van moslims en andere minderheden? Wat zijn de mogelijkheden om hier antwoorden op te vinden zodanig dat we onze seculiere en pluralistische samenleving zo inrichten dat deze tegemoetkomt aan een groeiende diversiteit? Hoe beschermen we burgerrechten in een tijd van normalisering van islamofobie? Continue reading 28 september: Opkomen voor rechten en vrijheden in een pluriforme samenleving – Symposium over islamofobie en burgerrechten in Nederland

Nora Praat Terug: Anti-moslim racisme in de gemeenteraadsverkiezingen #noraspreekt

Met de lokale verkiezingen in aantocht is (anti-moslim) racisme een heet hangijzer. Dan zien we ook in de stellingen van de lokale stemwijzers die weliswaar niet allemaal an sich racistisch zijn, maar wel gemeen hebben dat islam en moslims als enige als separate groep geviseerd worden:

Een interessant nieuw initiatief tegen (anti-moslim) racisme, discriminatie en vooroordelen is Nora Spreekt! We zouden dit het beste kunnen omschrijven als een online campagne waarmee geprobeerd wordt anti-moslims racisme aan de kaak te stellen. Continue reading Nora Praat Terug: Anti-moslim racisme in de gemeenteraadsverkiezingen #noraspreekt

Dutch Mocro’s Be Like: #BornHere

*UPDATED! 9-10-2014, see below*The leader of the racist Freedom Party Geert Wilders received a lot of criticism after a comment he made on the campaign trail at a market in The Hague on Wednesday.Geert Wilders was on a market in Loosduinen with the local frontrunner for the Freedom Party, Leon de Jong, campaigning for municipal council elections which are set for the 19th of March. During the visit Wilders stated on camera: Continue reading Dutch Mocro’s Be Like: #BornHere