28 september: Opkomen voor rechten en vrijheden in een pluriforme samenleving – Symposium over islamofobie en burgerrechten in Nederland

Opkomen voor rechten en vrijheden in een pluriforme samenleving. Symposium over islamofobie en burgerrechten in Nederland

Georganiseerd door: Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) & het door NWO gefinancieerde programma Forces that bind and/or divide, van de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam.

Plaats & tijd & plaats: 28 september 2019 12.30 – 18.00, Ds. G. Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam.

Aanmelden: HIER.

Seculiere vrijheden en burgerrechten zijn nooit vanzelfsprekend: ze moeten altijd bevochten en beschermd worden. De laatste 30 jaar zien we echter wel iets bijzonders: seculiere vrijheden worden steeds sterker gedefinieerd en afgebakend door discussies over islam en moslims en vaak in oppositie met islamitische rituelen en instituties. Hoe kunnen we dit het beste duiden? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de burgerrechten van moslims en andere minderheden? Wat zijn de mogelijkheden om hier antwoorden op te vinden zodanig dat we onze seculiere en pluralistische samenleving zo inrichten dat deze tegemoetkomt aan een groeiende diversiteit? Hoe beschermen we burgerrechten in een tijd van normalisering van islamofobie?

Deze vragen en vele andere willen we aan de orde stellen in een symposium over islam, moslims en burgerrechten in Nederland, in het kader van de dag tegen islamofobie. Dit is hard nodig. Nadat recent het verbod op gezichtsbedekkende kleding van kracht werd, staan er binnenkort nieuwe wetten en discussies op de politieke agenda die moslims aangaan of zelfs direct op moslims gericht zijn. Het huidige convenant voor de rituele slacht en een nieuwe poging om onverdoofd ritueel slachten te verbieden komen binnenkort aan de orde in het parlement. Recent, zeker na de onthullingen van Nieuwsuur en NRC over informele islamitische lessen en over islamitische basisscholen, en de controverse rondom het optreden van de AIVD, NCTV en gemeente Amsterdam ten aanzien van het Cornelius Haga Lyceum, staat ook het bijzonder onderwijs ter discussie. Dit komt bovenop beleid en discussie van de afgelopen 18 jaar waarin moslims in het kader van integratie en anti-radicalisering als potentieel risico worden aangemerkt.

Hoe werken al deze fenomenen precies en wat zijn de oplossingen die we hebben om de burgerrechten van moslims te beschermen? Allerlei vragen die aan bod komen op deze middag onder leiding van Bouchra Talidi (consultant diversiteit en inclusie).

Aanmelden: HIER

Programma

12.30 inloop
13.00 – 13.05 Opening door Abdou Menehbi
13.05 – 13.45 Overheidsbeleid, politiek & islamofobie (Martijn de Koning en Roemer van Oordt)
13.45 – 14.30 Verbod op gezichtsbedekkende kleding (Mouna en Annelies Moors)
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.45 Islamitisch onderwijs (Tom Zwart, Aissa Zanzen)
15.45 – 16.30 Ritueel slachten (Azzedine Karrat & Hanneke Gelderblom-Lankhout)
16.30 – 17.00 Normalisering en islamofobie (Ibtissam Abaaziz)

17.00 – 17.15 Pauze

17.15 – 17.45 Slotpanel
17.45 – 18.00 Afsluiting
18:00 – 19:00 Informeel netwerken

Informatie over de sprekers:

– Ibtissam Abaaziz is projectleider van Stichting Meld Islamofobie
– Hanneke Gelderblom-Lankhout is lid van het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM)
– Azzedine Karrat is imam
– Martijn de Koning is antropoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen
– Annelies Moors is hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Amsterdam
– Mouna is één van de initiatiefnemers van het protest Hand in hand tegen het nikabverbod
– Roemer van Oordt is politicoloog bij projectbureau Zasja en redacteur Republiek Allochtonië
– Aissa Zanzen van de koepel van islamitische scholen, Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO)
– Tom Zwart is hoogleraar cross-cultureel recht aan de Universiteit van Utrecht.

Aanmelden: HIER.

Leave a Reply