28 september: Opkomen voor rechten en vrijheden in een pluriforme samenleving – Symposium over islamofobie en burgerrechten in Nederland

Opkomen voor rechten en vrijheden in een pluriforme samenleving. Symposium over islamofobie en burgerrechten in Nederland

Georganiseerd door: Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) & het door NWO gefinancieerde programma Forces that bind and/or divide, van de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam.

Plaats & tijd & plaats: 28 september 2019 12.30 – 18.00, Ds. G. Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam.

Aanmelden: HIER.

Seculiere vrijheden en burgerrechten zijn nooit vanzelfsprekend: ze moeten altijd bevochten en beschermd worden. De laatste 30 jaar zien we echter wel iets bijzonders: seculiere vrijheden worden steeds sterker gedefinieerd en afgebakend door discussies over islam en moslims en vaak in oppositie met islamitische rituelen en instituties. Hoe kunnen we dit het beste duiden? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de burgerrechten van moslims en andere minderheden? Wat zijn de mogelijkheden om hier antwoorden op te vinden zodanig dat we onze seculiere en pluralistische samenleving zo inrichten dat deze tegemoetkomt aan een groeiende diversiteit? Hoe beschermen we burgerrechten in een tijd van normalisering van islamofobie? Continue reading 28 september: Opkomen voor rechten en vrijheden in een pluriforme samenleving – Symposium over islamofobie en burgerrechten in Nederland