Islamofobie symposium 28 september: islam, moslims en burgerrechten in Nederland

Op 28 september organiseren het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) en het onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide een symposium over burgerrechten in het kader van de Dag tegen Islamofobie.

Gezichtsbedekkende kleding
Recent is het verbod op de nikab in Nederland van kracht geworden. Na een jarenlange discussie is het oorspronkelijke plan van PVV-leider Wilders zo aangepast door verschillende regeringspartijen, dat er nu een verbod is op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen ondanks dat de Raad van State oordeelde dat dit verbod een onnodig grote inbreuk maakte op de vrijheid van godsdienst.

(Onverdoofd) ritueel slachten
De vrijheid van godsdienst staat ook nog op een andere manier ter discussie. Recent heeft de Partij voor de Dieren één van haar belangrijkste programmapunten, het verbod op het onverdoofd ritueel slachten, opnieuw als initiatiefwet ingediend. Een mogelijk verbod zal zowel moslims als joden raken.

Vrijheid van onderwijs
Naast de discussie over de vrijheid van godsdienst is er de laatste maanden ook gediscussieerd over de vrijheid van onderwijs, met name vanwege de inmenging van de AIVD en de NCTV in het reilen en zeilen van het Amsterdamse Cornelius Haga lyceum; een islamitische school voor voortgezet onderwijs. Deze inmenging is zo sterk dat sommigen spreken van ‘bestuurlijke stalking’ en de, onbewezen, beschuldigingen van de AIVD en de NCTV tegen de school zijn door sommige politici gebruikt om de vrijheid van onderwijs ter discussie te stellen.

Anti-radicalisering en surveillance
De praktijken van de AIVD en NCTV in relatie tot het Haga lyceum staan niet op zich: al jaren worden moslims door middel van een anti-radicaliseringsbeleid neergezet als risicovolle burgers: of men loopt het een risico om te radicaliseren of men is een risico als radicaal. Terecht stelde burgermeester Halsema dan ook dat het bestrijden van radicalisering soms op gespannen voet kan staan met bepaalde grondwettelijke vrijheden.

Seculiere vrijheden
Dat seculiere vrijheden ter discussie staan is op zich niet zo bijzonder. Het is immers een kenmerk van het seculiere dat deze voortdurend opnieuw gedefinieerd en afgebakend moet worden mede in relatie tot een steeds veranderende manifestaties van religie in een samenleving. De laatste 30 jaar zien we echter wel iets bijzonders. Hoewel niet al deze discussie per se betrekking hebben op islam en moslims alleen, worden zij wel gebruikt als katalysators van deze discussies. Het gevolg is, onder andere, dat seculiere vrijheden steeds sterker gedefinieerd en afgebakend worden door discussies over islam en moslims en vaak in oppositie met islamitische rituelen en instituties.

Hoe kunnen we dit het beste duiden? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de burgerrechten van moslims en andere minderheden? Wat zijn de mogelijkheden om hier antwoorden op te vinden zodanig dat we een seculiere samenleving zo inrichten dat deze tegemoetkomt aan een groeiende diversiteit en de positie van minderheden?

Deze kwesties en vragen zullen de leidraad vormen voor lezingen en discussies op ons symposium naar aanleiding van de Europese dag voor islamofobie. Het symposium vindt plaats op 28 september in Amsterdam, van 12.30 uur tot 18.00 uur. Aanmelden is verplicht en gratis en kan hier:

AANMELDEN: https://islamofobie.eventbrite.co.uk

Het symposium wordt georganiseerd door het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) in samenwerking met het door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma Forces that bind and/or divide van de Universiteit van Amsterdam.

One thought on “Islamofobie symposium 28 september: islam, moslims en burgerrechten in Nederland”

 1. The day people stop accusing other people of presumed islamophobia, racism and discrimination, that day inshaAllah societies might start to repair their broken trusts.
  Islamophobia is unfortunately big business.
  “It is time to abandon the word “Islamophobia” because using it harms Muslims.”
  And muslims should stop harming other muslims being critical of the muslim community in general and islamism in particular.
  Many muslims are taken away from Islam and headed to politics.
  The result? Muslims are killing muslims every where.
  Muslims in the West should start praising and thanking their Lord for all the favors He has given them instead of showing ungratefulness.

  For each one are successive angels before and behind him who protect him by the decree of Allah.
  Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves.
  And when Allah intends for a people ill, there is no repelling it.
  And there is not for them besides Him any patron.
  Qur’an Ar-Ra’d aya 11

  And..

  [Say], “Then is it other than Allah I should seek as judge while it is He who has revealed to you the Book explained in detail?”
  And those to whom We previously gave the Scripture know that it is sent down from your Lord in truth, so never be among the doubters.
  Qur’an Al-An’am aya 114

  May Allah guide us all and give us His Light.

Leave a Reply