SPIOR – Onderzoeksrapport ‘Islamofobie in zicht’

De Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) bood vandaag aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam haar onderzoeksrapport ‘islamofobie in zicht’ aan.
islamofobie
Persbericht

Cijfers discriminatie moslims topje van de ijsberg
Discriminatie van moslims in Rotterdam-Rijnmond komt veel vaker voor dan tot nu toe blijkt uit officiële meldcijfers. Dit komt naar voren in een gericht onderzoek naar islamofobie binnen de regio. Veel moslims krijgen regelmatig te maken met vijandige bejegening, ongelijke behandeling, bedreiging of zelfs geweld vanwege hun religieuze identiteit. Toch melden ze dit zelden, vaak vanwege een gebrek aan vertrouwen in instanties. Het onderzoeksrapport ‘Islamofobie in zicht’, wordt op woensdag 25 mei in ontvangst genomen door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

Het onderzoek is verricht door de regionale islamitische koepelorganisatie SPIOR. Om discriminatie op grond van islamofobie beter in kaart te brengen, konden personen direct melding maken bij SPIOR, werd online en offline campagne gevoerd om het belang van melden te onderstrepen en werd een survey gehouden onder moskeeën, islamitische scholen en andere islamitische organisaties.

De bevindingen sluiten aan bij het onlangs verschenen Jaarrapport Discriminatie 2015 van antidiscriminatiebureau RADAR. Cyriel Triesscheijn, directeur van RADAR, noemt het markant dat discriminatiecijfers in het algemeen een kwart zijn gedaald ten opzichte van 2014, terwijl cijfers van discriminatie van moslims juist zijn verdubbeld. Triesscheijn: ‘Daar kun je je ogen niet voor sluiten en dit vraagt om een gerichte aanpak.’

Vrouwen met hoofddoek vaak slachtoffer
Uit de verzamelde gegevens komen diverse opvallende punten naar voren. Zo is bijna drie kwart van de slachtoffers vrouw, meestal zichtbaar als moslim door het dragen van een hoofddoek of andere bedekking. Bij ruim 10% van de incidenten waren jonge kinderen direct betrokken of getuige van het incident. In circa een kwart van de incidenten waren de daders bekenden van het slachtoffer.

Gebrek aan vertrouwen
Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten gaven de meeste deelnemers aan discriminatie te hebben meegemaakt, maar daar geen melding van te hebben gemaakt. Gebrek aan vertrouwen in de overheid in het algemeen en in instanties als politie, justitie en antidiscriminatievoorzieningen is daarvoor een van de meest genoemde redenen. Men vreest dat moslims toch niet dezelfde behandeling krijgen als anderen.

Begeleidingscommissie onderzoek
Een begeleidingscommissie van organisaties die betrokken zijn bij discriminatiebestrijding, zoals politie, OM en RADAR, lazen mee in het onderzoek. Han Entzinger, emeritus hoogleraar sociologie en momenteel voorzitter van het wetenschappelijk comité van de Fundamental Rights Agency van de Europese Unie, zat de commissie voor: ‘Het is absoluut noodzakelijk dat moslims die discriminatie ervaren dit melden en dat degenen bij wie ze dit melden er serieus mee omgaan. Zolang we hierin onvoldoende inzicht hebben, kan discriminatie niet effectief worden bestreden.’

Kritiek op religie mag
De titel ‘Islamofobie in zicht’ roept ongetwijfeld discussie op. Veel mensen vinden islamofobie geen goede term, omdat daarmee kritiek op de religie ten onrechte kan worden weggezet als discriminatie. Waarom dan toch deze term? Marianne Vorthoren, directeur SPIOR: ‘Islamofobie is internationaal de meest gangbare term voor het fenomeen waarover we het hebben. Maar laat ik heel duidelijk zijn: ons rapport gaat niet over religiekritiek. Daar is in onze samenleving alle ruimte voor, of je het nu leuk vindt of niet. Het gaat ons om het beschermen van mensen tegen discriminatie en uitsluiting. Iedereen in onze samenleving heeft recht op die bescherming, ongeacht sociale of religieuze achtergrond.’


Het volledige rapport is te downloaden via de site van SPIOR.

Uitzending NOS journaal:

Interview met Han Entzinger, voorzitter begeleidingscommissie: Hoogleraar Han Entzinger onderstreept belang onderzoek naar islamofobie.

De reacties op de NOS facebook zijn gemengd: Racisme tegen moslims? – ‘Ze moeten niet zeiken’.

Leave a Reply